• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport

Dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców. Ulga dla biznesu czy ryzykowny pomysł?

Robert Kiewlicz
26 listopada 2022 (artykuł sprzed 1 roku) 
Opinie (191)
Rozpoczęła się zbiórka podpisów pod projektem ustawy wprowadzającej dobrowolny ZUS dla wszystkich przedsiębiorców. Rozpoczęła się zbiórka podpisów pod projektem ustawy wprowadzającej dobrowolny ZUS dla wszystkich przedsiębiorców.

Ruszyło zbieranie podpisów pod projektem ustawy wprowadzającej "dobrowolny ZUS" dla wszystkich właścicieli firm w Polsce. Inicjatywa, wspierana przez rzecznika małych i średnich przedsiębiorców, ma na celu likwidację obowiązku płacenia co miesiąc ryczałtowej składki na ubezpieczenie społeczne. Przedsiębiorca ma sam decydować, czy dalej chce ją opłacać. Zgodnie ze stanowiskiem rzecznika MŚP obecnie ryczałtowy ZUS wpędza wielu przedsiębiorców w długi. Przeciwnicy takiego rozwiązania twierdzą, że "dobrowolny ZUS" zdemontowałby system emerytalny w Polsce, na dłuższą metę tworząc ogromne problemy, a przedsiębiorcy-emeryci staną się klientami pomocy społecznej.Rynek seniora wyprze młodych. Demografia wymusza zmiany Rynek seniora wyprze młodych. Demografia wymusza zmiany

Dobrowolne ubezpieczenie emerytalne dla przedsiębiorców to:

Według obowiązujących przepisów przedsiębiorca ma obowiązek opłacać co miesiąc ryczałtową składkę na ubezpieczenie społeczne bez względu na uzyskany wynik finansowy. Nie zwalnia z tego obowiązku ani strata, ani niski dochód.

- Wpędza to wielu przedsiębiorców w długi, wyrzuca do szarej strefy oraz uniemożliwia powstawanie nowych firm, np. start-upów, których cechą jest długoletnia praca bez większych dochodów. Nie zgadzamy się z tezą: "że jeżeli ktoś nie potrafi, prowadząc działalność gospodarczą, zarobić za ZUS, to niech idzie na etat". Kuriozalną jest sytuacja, kiedy ZUS eksmituje przedsiębiorcę z mieszkania za jego długi, aby pieniądze ze sprzedanej nieruchomości wpłacić na indywidualne konto emerytalne tego przedsiębiorcy - czytamy w stanowisku rzecznika MŚP, Adama Abramowicza. - Podstawowym prawem człowieka jest możliwość zarabiania na swoje utrzymanie pracą na własny rachunek. System, który to uniemożliwia poprzez ustanowienie wysokiej bariery wejścia na rynek oraz utrzymania na nim firmy, jest niemoralny.
Pomysłodawcy "dobrowolnego ZUS-u" twierdzą, że podobne rozwiązania wprowadzono w Niemczech, zrujnowanych wojną, a niemiecka gospodarka jest obecnie najsilniejszą w Europie i jedną z silniejszych w świecie. Zgodnie z wynikami przeprowadzonych badań należy spodziewać się, że około 45 proc. osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą może zrezygnować z obowiązkowego ubezpieczenia w systemie publicznym. Będzie się to wiązało z obniżeniem wpływów do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych o około 500 mln zł miesięcznie. Ofertę ZUS-u ma zastąpić rynek prywatnego ubezpieczenia społecznego dla przedsiębiorców.

Nie będzie zmian w OFE. Przerwano prace nad ustawą Nie będzie zmian w OFE. Przerwano prace nad ustawą

Odpowiedzialność za przyszłą emeryturę spadnie na przedsiębiorcęZdaniem dr Justyny Rybackiej, ekspertki w obszarze ekonomii i finansów Wyższej Szkoły Bankowej w Gdyni, inicjatywa rzecznika MŚP związana z projektem ustawy wprowadzającej dobrowolny ZUS dla wszystkich przedsiębiorców jest nadzieją na poprawę obecnej trudnej sytuacji finansowej dla wielu małych i średnich firm.

- Bez wątpienia aktualny stan polskiej gospodarki nie zachęca potencjalnych mikroprzedsiębiorców do prowadzenia własnych działalności, nie sprzyjają temu również rosnące składki ZUS. Na inicjatywę rzecznika MŚP należy spojrzeć nie tylko z perspektywy przedsiębiorcy, ale też przez pryzmat działania systemu ubezpieczeń społecznych. ZUS jest w swojej funkcji filarem zabezpieczenia społecznego - mówi Rybacka. - Celem działania tego systemu jest między innymi gromadzenie środków, które wypłacane są jako świadczenia emerytalne i mają służyć utrzymaniu podobnego poziomu życia w okresie po zakończeniu aktywności zawodowej, jak w czasie jej trwania. Dobrowolność odprowadzania takiej składki spowoduje, że odpowiedzialność za swoją przyszłą sytuację finansową spoczywać będzie na samych przedsiębiorcach.
Nie mamy zaufania do PPK, choć wypracowują zysk Nie mamy zaufania do PPK, choć wypracowują zysk

Takie same składki dla dużych i dla mikroWedług dr Rybackiej dla wielu podmiotów gospodarczych wydatki związane z opłatą tych składek stanowią dużą część kosztów całkowitych, jakie ponosi ich organizacja. Obecnie system funkcjonuje w ten sposób, że zryczałtowaną składkę w tej samej wysokości płacą zarówno przedsiębiorcy zatrudniający wielu pracowników i posiadający roczne obroty na wysokim poziomie, jak i typowi mikroprzedsiębiorcy, tacy jak: fryzjerzy, krawcowe, mechanicy czy elektrycy.

- Dwie podwyżki wynagrodzenia minimalnego w 2023 roku spowodują dodatkowy wzrost składek odprowadzanych do ZUS, co będzie znacząco odczuwalne szczególnie przez najmniejsze firmy i podmioty stawiające pierwsze kroki na rynku. Rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej mogą co prawda skorzystać z preferencyjnych stawek składki ZUS, jednakże warto pamiętać, że wylicza się ją od minimalnego wynagrodzenia, które dziś wynosi 3010 zł, a w lipcu 2023 finalnie wzrośnie do kwoty 3450 zł - dodaje dr Rybacka. - Niewątpliwymi atutami dobrowolności odprowadzania zryczałtowanych składek ZUS są poprawa sytuacji finansowej samozatrudnionych, zachęcenie do prowadzenia działalności nowych przedsiębiorców, którzy do tej pory obawiali się ponoszenia wysokich kosztów, a także wyeliminowanie szarej strefy. Ma to też pozytywny wpływ dla kraju, gdyż może przełożyć się na wzrost przedsiębiorczości, a co za tym idzie - na wzrost gospodarczy.
Sezon na IKE i IKZE. Ile można oszczędzić na emeryturę? Sezon na IKE i IKZE. Ile można oszczędzić na emeryturę?

Przedsiębiorcy-emeryci klientami pomocy społecznejTakie rozwiązania ma też swoje negatywne aspekty. Jak twierdzi Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich, przedsiębiorcy, którzy wypiszą się z systemu emerytalnego, zawsze będą narażeni na ryzyko, że będą żyć na emeryturze dłużej, niż pozwolą im na to zgromadzone przez siebie oszczędności.

W takim przypadku staną się klientami pomocy społecznej - a na ich utrzymanie z płaconych przez siebie podatków będzie musiała łożyć reszta społeczeństwa, która zabezpieczyła swoje emerytury dzięki płaceniu składek przez całe życie zawodowe. Byłoby to głęboko niesprawiedliwe, a jedynym sposobem na uniknięcie tej sytuacji jest objęcie każdej grupy aktywnych zawodowo ubezpieczeniem społecznym.

- Stanowczo sprzeciwiamy się nieprzemyślanej propozycji tzw. 'dobrowolnego ZUS', który demontowałby system emerytalny w Polsce, na dłuższą metę tworząc ogromne problemy społeczne. Zamiast tego proponujemy rzetelną dyskusję na temat reformy zasad ustalania podstawy wymiaru składek oraz systemowego wsparcia małych przedsiębiorców w okresie kryzysu energetycznego. Nie ulega wątpliwości, że w obecnym niestabilnym otoczeniu gospodarczym, naznaczonym wysokimi cenami energii, dużą presją kosztową oraz słabnącym popytem, sytuacja finansowa wielu drobnych przedsiębiorców istotnie się pogarsza - co zagraża ich dalszemu istnieniu na rynku. Jednak państwo dysponuje znacznie lepszymi narzędziami ich wspierania niż umożliwienie im wypisania się z systemu emerytalnego - podkreśla Łukasz Kozłowski. - Wprowadzenie dobrowolnego ubezpieczenia emerytalnego doprowadziłoby do absurdu - osoba prowadząca działalność gospodarczą nie odprowadzałaby jakiejkolwiek składki na swoją przyszłą emeryturę, a jednocześnie byłaby zobligowana do płacenia składki zdrowotnej (od 2023 r. wynoszącej minimum 314,10 zł, bez możliwości odliczenia od podatku) - która w obecnej formie jest quasi-podatkiem, a od jej wysokości w żadnej mierze nie zależy zakres otrzymywanych w zamian świadczeń.
Głodowe emerytury millenialsów. Demografia dobija ZUS Głodowe emerytury millenialsów. Demografia dobija ZUS

Powstaną nowe rozwiązania emerytalne dla biznesu- Należy mieć na uwadze, że nie wszyscy przedsiębiorcy podejmą działania długoterminowe, by zabezpieczyć swoje nadwyżki finansowe, już dziś myśląc o swojej przyszłości za 20-30 lat bądź o nagłym pogorszeniu sytuacji zdrowotnej, która spowoduje niezdolność do pracy. Zmiany te mogą pokazywać potrzebę szerokiej edukacji na temat finansów, zarządzania nimi czy inwestowania tak, by wesprzeć samozatrudnionych chcących skorzystać z nowego rozwiązania. Warto również wskazać, że proces budowania prywatnych oszczędności wspierających w przyszłości świadczenie emerytalne jest wspomagany systemem zachęt podatkowych, takich jak ulgi czy zwolnienia w zakresie podatku dochodowego. Rozwiązanie to jest obecnie stosowane przy produktach takich jak IKE czy IKZE. W związku z tym propozycja rzecznika MŚP to także szansa dla instytucji finansowych na tworzenie nowych rozwiązań produktowych dedykowanych dla tej grupy przedsiębiorców - podsumowuje dr Justyna Rybacka.  

Miejsca

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (191)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Ludzie biznesu

Bogdan Górski

prezes Przedsiębiorstwa Budowlanego „Górski”.Spółkę, ze stu procentowym kapitałem...

Najczęściej czytane