stat

Nowy prezes w Grupie Energa

Najnowszy artukuł na ten temat

Największy magazyn energii w Polsce powstaje pod Gdańskiem

Znów zmiana na stanowisku prezesa Energi.
Znów zmiana na stanowisku prezesa Energi. fot. Anna Rezulak / KFP

Rada Nadzorcza spółki Energa podjęła uchwałę o powołaniu z dniem 17 grudnia 2019 roku w skład zarządu VI kadencji Energa SA następujących osób: Jacka Golińskiego, powierzając jemu pełnienie funkcji prezesa zarządu, i Adriannę Sikorską, powierzając jej pełnienie funkcji wiceprezesa ds. komunikacji.Jacek Goliński od października 2018 roku był prezesem spółki Orlen Paliwa. Wcześniej pełnił funkcję prezesa zarządu Inowrocławskich Kopalni Soli "Solino", zarządzając działalnością spółki oraz nadzorując realizację jej kluczowych wskaźników efektywności. W 2017 roku był też dyrektorem generalnym oddziału Gdańsk w spółce Energa Operator. To absolwent Wydziału Marketingu i Zarządzania Politechniki Koszalińskiej, studiów podyplomowych z zakresu ekonomiki rolnictwa i agroenergetyki oraz studiów podyplomowych executive master of business administration na Wyższej Szkole Handlu i Usług w Poznaniu.

Adrianna Sikorska to prezes zarządu Orlen Ochrona i zastępca dyrektora biura Grupy Kapitałowej Orlen.

W wyniku dokonanych zmian skład zarządu spółki Energa wygląda następująco:


  • Jacek Goliński - prezes zarządu Energa SA,

  • Jacek Kościelniak - wiceprezes zarządu ds. finansowych,

  • Grzegorz Ksepko - wiceprezes ds. korporacyjnych,

  • Adrianna Sikorska - wiceprezes ds. komunikacji,

  • Dominik Wadecki - wiceprezes ds. operacyjnych.


Dziewięciu prezesów w cztery lataOd 30 czerwca 2019 roku pełniącym obowiązki prezesa był Grzegorz Ksepko. Zastąpił on p.o. Alicję Barbarę Klimiuk - wiceprezesa zarządu ds. operacyjnych, która została odwołana 30 maja 2019 roku ze składu zarządu.

Przypomnijmy, że od 2015 roku Energa miała już siedmiu prezesów oraz dwoje pełniących obowiązki prezesa. Na tym stanowisku zasiadali: Andrzej Tersa, Roman Pionkowski, Dariusz Kaśków, Jacek Kościelniak, Daniel Obajtek, Alicja Barbara Klimiuk, Arkadiusz Siwko oraz Alicja Barbara Klimiuk i Grzegorz Ksepko jako p.o.

Orlen kupuje EnergęPrzypomnijmy, że na początku grudnia 2019 roku Koncern naftowy PKN Orlen ogłosił wezwanie do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji wyemitowanych przez spółkę Energa. PKN Orlen ogłosił wezwanie do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji wyemitowanych przez Energa SA z siedzibą w Gdańsku, tj. 414 067 114 akcji o wartości nominalnej 10,92 zł każda, stanowiących 100 proc. ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Cena akcji w wezwaniu została określona na 7 zł za jedną akcję. Skarb Państwa ma 51,52 proc. udziału w kapitale zakładowym spółki Energa. Przejęcie Energi może nastąpić w kwietniu 2020 r.

Moim zdaniem

Ludzie biznesu

Małgorzata Jaros - Kaczmarek

Absolwentka Wydziału Finansów i Rachunkowości w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku. Studiowała...