• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport

Prezes URE odmówił zatwierdzenia nowych taryf na prąd

Robert Kiewlicz
7 grudnia 2022 (artykuł sprzed 1 roku) 
Opinie (118)
aktualizacja: godz. 12:10 (9 grudnia 2022)
Prezes URE odmówił zatwierdzenia Enerdze, Enei i Tauronowi zmiany taryf. Prezes URE odmówił zatwierdzenia Enerdze, Enei i Tauronowi zmiany taryf.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki odmówił zatwierdzenia nowych taryf Enerdze, Enei i Tauronowi. Chodzi o zmiany taryf dla odbiorców z grupy G, czyli gospodarstw domowych, które miały wejść w życie jeszcze w 2022 r. W listopadzie 2022 r. do URE trafiły wnioski o zmianę taryf od kilku sprzedawców energii. Obecnie URE prowadzi też postępowania dotyczące taryf sprzedawców z urzędu na 2023 r.Energa wypracowała ponad 500 mln zł zysku Energa wypracowała ponad 500 mln zł zysku

AKTUALIZACJA, godz. 12.10: Spółki energetyczne, które złożyły wnioski do Urzędu Regulacji Energetyki chciały podwyżki taryf na energię elektryczną dla gospodarstw domowych o 180-200 proc. w 2023 r. - wynika z informacji Business Insider Polska.

Urząd wezwał spółki do korekty wniosków. W przyszłym tygodniu prezes Urzędu Regulacji Energetyki powinien zatwierdzić nowe taryfy na sprzedaż energii elektrycznej gospodarstwom domowym na 2023 r.


Odmowa zatwierdzenia nowych taryf to:

Urząd Regulacji Energetyki nie podał szczegółów odmownej decyzji. Poinformował jedynie, że wniosek przedsiębiorstw w tej sprawie nie spełniał wymagań z art. 44-46 ustawy - Prawo energetyczne. Przepisy te dotyczą m.in kosztów uzasadnionych działalności gospodarczej przedsiębiorstw energetycznych w zakresie wytwarzania, przetwarzania, przesyłania, dystrybucji lub obrotu paliwami gazowymi i energią.

Nie ma zgody URE na wprowadzenie nowych taryf na energięPrzedsiębiorstwa energetyczne ustalają taryfy dla paliw gazowych lub energii zgodnie z zasadami określonymi w przepisach ustawy Prawo energetyczne oraz w wydanych w oparciu o tę ustawę przepisach wykonawczych. W zakresie energii elektrycznej przepisami tymi jest Rozporządzenie ministra energii z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną.

Energa zostaje na giełdzie. Akcjonariusze wygrywają z koncernem energetycznym Energa zostaje na giełdzie. Akcjonariusze wygrywają z koncernem energetycznym

Oprócz zasady pokrywania kosztów uzasadnionych taryfa, aby mogła być zatwierdzona, musi spełniać inne wymagania art. 44 ustawy i przepisów rozporządzenia taryfowego. W art. 44 ustawy sformułowana jest, m.in. zasada równoprawnego traktowania odbiorców. Rozporządzenie taryfowe określa natomiast szczegółowe zasady kształtowania taryf dla energii elektrycznej, kalkulacji cen i stawek opłat oraz rozliczeń z odbiorcami oraz między przedsiębiorstwami energetycznymi.

Zamrożone ceny prądu w 2023 r.Przypomnijmy, że ustawa ograniczająca wysokość cen energii elektrycznej gwarantuje zamrożenie stawek za prąd w 2023 r. na poziomie tych z 2022 r. Przedsiębiorstwom obrotu energią elektryczną będą przysługiwały rekompensaty za straty powstałe wskutek zamrożenia cen.

Prąd, gaz i paliwo będą droższe. Koniec z niższym podatkiem VAT Prąd, gaz i paliwo będą droższe. Koniec z niższym podatkiem VAT

Ustawa zwiększy ochronę gospodarstw domowych, wprowadzi ochrony dla podmiotów użyteczności publicznej oraz mikro, małych i średnich przedsiębiorstw przed drastycznym wzrostem rachunków za energię elektryczną. Służyć temu będzie wprowadzenie mechanizmu "maksymalnej" ceny energii elektrycznej do rozliczeń z odbiorcami uprawnionymi przez sprzedawców energii nie wyższej niż: 693 zł/MWh dla gospodarstw domowych i 785 zł/MWh dla pozostałych odbiorców uprawnionych.

Z początkiem 2023 r. wraca też dawna, wyższa stawka podatku VAT na prąd. Wzrośnie on z obecnych 5 proc. do 23 proc.

Miejsca

  • Energa Gdańsk, al. Grunwaldzka 472

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (118)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Ludzie biznesu

Ewa Sowińska

Partner ESO Audit i Zastępca Prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów. Wcześniej Członek Zarządu...

Najczęściej czytane