• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport

Energa zostaje na giełdzie. Akcjonariusze wygrywają z koncernem energetycznym

Robert Kiewlicz
1 grudnia 2022 (artykuł sprzed 1 roku) 
Opinie (54)
Sąd Okręgowy w Gdańsku uchylił uchwałę Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Energa w sprawie wycofania z obrotu na giełdzie. Sąd Okręgowy w Gdańsku uchylił uchwałę Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Energa w sprawie wycofania z obrotu na giełdzie.

Energa ma pozostać na giełdzie. Sąd Okręgowy w Gdańsku IX Wydział Gospodarczy uchylił uchwałę Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Energa z 29 października 2020 r. w sprawie wycofania akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych.Akcjonariusze kontra koncern energetyczny. Proces przeciwko Enerdze Akcjonariusze kontra koncern energetyczny. Proces przeciwko Enerdze

Czy Energa powinna pozostać na giełdzie?

W 2022 r. do sądu w Gdańsku trafiły dwie sprawy dotyczące zaskarżenia uchwały o wyjściu Energi z Giełdy Papierów Wartościowych.

Sprawa z Trójmiasta wytoczona została przez 12 powodów, gdzie dodatkowo jednym z powodów jest prezes Fundacji "To, co najważniejsze" reprezentujący ponad 900 drobnych akcjonariuszy Energi. Proces rozpoczął się się 13 maja 2022 r., a wyrok zapadł po 6 miesiącach.

- Sąd uchyla uchwałę Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energa Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku z 29 października 2020 r. w sprawie wycofania z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych 269.139.114 (słownie: dwieście sześćdziesiąt dziewięć milionów sto trzydzieści dziewięć tysięcy sto czternaście) akcji pozwanego zwykłych na okaziciela serii AA, o wartości nominalnej 10,92 zł (słownie: dziesięć złotych dziewięćdziesiąt dwa grosze) każda, i oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLENERG00022 - napisano w wyroku.
Obecnie strony czekają na pisemne uzasadnienie wyroku. Energa ma też możliwość odwołania się od decyzji sadu.

Akcjonariusze pozywają Energę. Chodzi o podział zysków Akcjonariusze pozywają Energę. Chodzi o podział zysków

Energa pozostaje na GPW. Jest decyzja sąduTo niejedyna sprawa dotycząca Energi i jej wyjścia giełdy. 11 kwietnia 2022 r. ruszył proces w analogicznej sprawie, ale wytoczonej przez inną grupę drobnych akcjonariuszy (potocznie nazywaną Grupą Warszawską). Jednak już w maju 2022 r. sąd zdecydował o oddaleniu powództwa o uchylenie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energa SA w sprawie wycofania akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym.

Mamy więc dwa całkowicie sprzeczne ze sobą decyzje sądów w tej samej kwestii.

Energa wypracowała ponad 500 mln zł zysku Energa wypracowała ponad 500 mln zł zysku

Orlen przejmuje Energę i usuwa z giełdyPrzypomnijmy, że w wyniku wezwania ogłoszonego we wrześniu 2020 r. PKN Orlen stał się właścicielem akcji gdańskiej spółki, które stanowią ok. 90,92 proc. jej kapitału zakładowego.

Wezwanie na sprzedaż mniejszościowego pakietu akcji Energi rozpoczęło się 9 października i trwało do 20 listopada 2020 r. Ich cena została ustalona na tym samym poziomie co w przypadku pierwszego wezwania, czyli 8,35 zł za akcję. Jednocześnie PKN Orlen podjął działania zmierzające do wycofania Energi z Giełdy Papierów Wartościowych. Jak tłumaczył koncern z Płocka - ma to na celu maksymalne wykorzystanie potencjału Energi w ramach Grupy Orlen. W październiku 2020 r. zgodę na delisting wydało Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Energi.

URE zatwierdzi podwyżki cen prądu. Nowe, wyższe taryfy URE zatwierdzi podwyżki cen prądu. Nowe, wyższe taryfy

W styczniu 2021 r. Komisja Nadzoru Finansowego wydała postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie zgody na wycofanie akcji Energi z obrotu na warszawskiej giełdzie.

W uzasadnieniu postanowienia Komisja Nadzoru Finansowego jako podstawę prawną zawieszenia postępowania wskazała, że rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od wcześniejszego rozstrzygnięcia zagadnienia przez sąd.

Miejsca

  • Energa Gdańsk, al. Grunwaldzka 472

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (54)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Ludzie biznesu

Bogdan Górski

prezes Przedsiębiorstwa Budowlanego „Górski”.Spółkę, ze stu procentowym kapitałem...

Najczęściej czytane