• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport
Skopiowano

Zapadł pierwszy wyrok w sprawie wycofania Energi z giełdy

Robert Kiewlicz
11 maja 2022, godz. 10:10 
Opinie (31)
Zapadł wyrok w sprawie wycofania akcji Energa SA z giełdy. Zapadł wyrok w sprawie wycofania akcji Energa SA z giełdy.

O oddaleniu powództwa o uchylenie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energa SA w sprawie wycofania akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym zdecydował Sąd Okręgowy w Gdańsku. Jest to wyrok w pierwszym z dwóch procesów wytoczonych spółce przez akcjonariuszy Energa SA. Termin drugiej rozprawy zaplanowano na 13 maja 2022 r.Ruszają procesy przeciwko Enerdze. Akcjonariusze nie chcą wycofania spółki z GPWJak oceniasz wycofanie akcji Energi z GPW?

- Zarząd spółki Energa SA powziął informację o wydaniu tego samego dnia przez Sąd Okręgowy w Gdańsku, IX Wydział Gospodarczy, wyroku oddalającego powództwo akcjonariuszy spółki o uchylenie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki z dnia 29 października 2020 roku w sprawie wycofania z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA 269.139.114 akcji Spółki zwykłych na okaziciela serii AA i oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLENERG00022. Wyrok nie jest prawomocny - czytamy w komunikacie spółki.

Wycofanie akcji Energa SA z GPWW październiku 2020 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Energi podjęło uchwałę o wycofaniu akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

Energa z zyskiem wyższym o prawie 250 proc. niż przed rokiemAkcjonariusze pozywają zarząd Energa SADo sądu w Gdańsku trafiły dwie sprawy dotyczące zaskarżenia uchwały o wyjściu Energi z GPW. Sprawa z Trójmiasta wytoczona przez 12 powodów, gdzie dodatkowo jednym z powodów jest prezes Fundacji "To, co najważniejsze" reprezentujący ponad 900 drobnych akcjonariuszy Energi, rozpocznie się 13 maja 2022 r.. Wcześniej, bo już 11 kwietnia 2022 r., ruszył proces w analogicznej sprawie - wytoczonej przez inną grupę drobnych akcjonariuszy (potocznie nazywaną Grupą Warszawską).

Oświadczenie spółki Energa SA

Sąd Okręgowy w Gdańsku potwierdził, że cena zaproponowana przez PKN ORLEN w wezwaniu na wykup wszystkich akcji spółki Energa określona została zgodnie z obowiązującym prawem i odpowiadała wartości godziwej. W efekcie, Sąd Okręgowy przychylił się do stanowiska Spółki, że uchwała Walnego Zgromadzenia z 29 października 2020 r. o wycofaniu akcji Energi z obrotu giełdowego została przyjęta zgodnie z przepisami i dobrymi obyczajami oraz w całości oddalił powództwo części inwestorów mniejszościowych złożone w tej sprawie.

W sprawie złożone zostało stanowisko Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, zgodnie z którym w przypadku spółki cena powinna być określona zgodnie z przepisami Ustawy o ofercie. Sąd w ustnych motywach uzasadnienia stwierdził, że warunki te zostały spełnione przez akcjonariusza aż z naddatkiem.

Dowodem na rynkowy poziom oferowanej przez PKN ORLEN ceny, o czym od początku informowały obie spółki, jest fakt, że na udział w wezwaniu z grudnia 2019 r. zdecydowali się akcjonariusze posiadający łącznie ok. 80 proc. udziału w kapitale spółki, w tym nie tylko Skarb Państwa z 53 proc. udziałem w spółce, ale też inni akcjonariusze posiadający kolejne 27 proc. udziałów, w tym duża grupa profesjonalnych inwestorów instytucjonalnych. Po drugim wezwaniu, ogłoszonym we wrześniu 2020 r., stan ten wzrósł do ponad 90 proc. Na wniosek akcjonariusza dominującego, zgodnie z warunkami określonymi w wezwaniu, w październiku tego samego roku Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę o wycofaniu akcji spółki z obrotu giełdowego. Wyrok potwierdza, że zrobiono to zgodnie z przepisami oraz respektując prawa akcjonariuszy mniejszościowych.

Opinie wybrane


wszystkie opinie (31)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Ludzie biznesu

Katarzyna Dobrzyniecka

Ekonomista, Absolwent Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego Od ponad 10 lat Dyrektor...