• Kino
 • Mapa
 • Ogłoszenia
 • Forum
 • Komunikacja
 • Raport

Przyszłość Orlenu i Lotosu. Razem, ale samodzielnie? Debata w Trojmiasto.pl

Wioletta Kakowska-Mehring, Robert Kiewlicz
30 sierpnia 2019 (artykuł sprzed 4 lat) 

Skrót debaty na temat połączenia Orlenu z Lotosem.

Lotos będzie samodzielny - zapewniają przedstawiciele PKN Orlen. Liczymy na to, że tak będzie, że region nie straci na połączeniu paliwowych koncernów - mówią lokalni działacze. Na razie jednak więcej jest pytań bez odpowiedzi, a wszystko do czasu, aż w sprawie zakupu Lotosu przez Orlen wypowie się Komisja Europejska. W miniony wtorek w redakcji portalu Trojmiasto.pl odbyła się debata na temat wspólnej przyszłość paliwowych spółek.Czy uważasz, że Komisja Europejska zgodzi się na fuzję Orlenu z Lotosem?

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele obu koncernów, konkurencji oraz samorządu lokalnego i gospodarczego. Dzięki temu rozmowa była bardzo merytoryczna. Cały zapis spotkania dostępny jest na naszej stronie. Tematy poruszane na spotkaniu wybrali nasi czytelnicy, którzy odpowiedzieli na nasz apel i przysłali pytania, które zadaliśmy w ich imieniu ekspertom. Za wszystkie pytania bardzo dziękujemy. Dla trójmiejskiej społeczności połączenie Orlenu z Lotosem to coś więcej niż dywagacja na temat gospodarki krajowej i pozycji naszych firm na globalnym rynku paliwowym. Przyszłość spółek paliwowych, zwłaszcza Grupy Lotos, która jest gospodarczą lokomotywą Pomorza, Gdańska to większe podatki czy miejsca pracy.

W spotkaniu wzięli udział: Artur Cieślik, doradca zarządu PKN Orlen, prof. Maciej Mataczyński, twórca prawnej koncepcji połączenia Orlenu i Lotosu, Partner Zarządzający SMM Legal, Krzysztof Nowicki, prezes zarządu Lotos Oil, Andrzej Sadowski, prezydent Centrum im. Adama Smitha, członek Narodowej Rady Rozwoju przy prezydencie RP, Bogdan Kucharski, prezes BP Polska, Alan Aleksandrowicz, wiceprezydent Gdańska, Zbigniew Canowiecki, prezes Pracodawców Pomorza.

Komisja Europejska na straży wolnego rynkuCzy połączenie Orlenu i Lotosu nie spowoduje powstania monopolu? Czy nie doprowadzi to do podniesienia cen hurtowych paliw, a w konsekwencji ich cen detalicznych? - pytali czytelnicy.

- Obawiam się, że ta fuzja może przyczynić się do powstania monopolu. Wynika to z kilku przesłanek. Po pierwsze pamiętajmy o tym, że połączony podmiot kontrolowałby sto procent mocy rafinacyjnych w Polsce, ale nie tylko w Polsce, tylko w zasadzie w regionie, również na Litwie i w Czechach. Jeżeli chodzi o infrastrukturę paliwową w Polsce, terminale paliwowe i linie przesyłowe, to już w tym momencie sytuacja jest bardzo skonsolidowana, bo w zasadzie w rękach Orlenu, Lotosu i PERN, który również jest kontrolowany przez Skarb Państwa, jest w zasadzie 95 proc. mocy magazynowych w Polsce. Przy takim połączeniu nastąpiłaby dalsza konsolidacja. Oczywiście są obawy, jeżeli chodzi o rynek paliw detalicznych. Tutaj konsolidacja obu podmiotów skutkowałaby dużą dominacją tego połączonego podmiotu. W zasadzie powstałby monopol na rynku paliw lotniczych, monopol na rynku asfaltów, za mocno zostałaby skonsolidowana branża przewozów kolejowych - twierdzi Bogdan Kucharski, prezes BP Polska.
- Pozwolimy sobie nie zgodzić się ze stanowiskiem prezesa Kucharskiego. Przede wszystkim chciałbym państwa zapewnić, że nad bezpieczeństwem klientów zarówno detalicznych, jak i hurtowych czuwa Komisja Europejska, która jest organem wydającym zgodę na dokonanie takiego połączenia. W ramach postępowania komisja bada wszystkie rynki. Jeżeli będzie wydawać zgodę, to zakładamy, że ta zgoda będzie warunkowa. Komisja będzie wymagała wdrożenia pewnych środków zaradczych, które zapewnią konkurencyjność na wszystkich polach, o których pan prezes wspomniał - polemizował Artur Cieślik, doradca zarządu PKN Orlen.

Cała debata na temat połączenia Orlenu z Lotosem.Przypomnijmy, że przejęcie wymaga zgody Komisji Europejskiej. W sierpniu KE wydłużyła o 20 dni roboczych, do 22 stycznia 2020 roku, termin na rozpatrzenie w drugim etapie wniosku PKN Orlen w sprawie planowanego połączenia z Grupą Lotos.

- Od wielu lat obserwujemy, że wahające się ceny ropy na światowych rynkach i czasami spadki do 30 dolarów, a nawet poniżej za baryłkę wymuszają różnego rodzaju działania integracyjne, optymalizacyjne - mówił z kolei Andrzej Sadowski, prezydent Centrum im. Adama Smitha. - Stąd w Polsce dzisiaj nie dzieje się nic nadzwyczajnego, kraje - zwłaszcza starej Unii Europejskiej - przerabiały to w ostatnich kilku dekadach. Tam działania Komisji Europejskiej paradoksalnie doprowadzały do uwolnienia rynków detalicznych i wywoływały zwiększoną konkurencję. Jeżeli przyjmujemy, że jesteśmy członkiem Unii Europejskiej, to ta część dyskusji powinna rozwiać wątpliwości, bo to Komisja Europejska, gdy BP przejmowało Aral, doprowadziła do tego, że BP musiało sprzedać 1500 stacji konkurencji.
- Na rynku niemieckim jest cztery razy więcej rafinerii. Jest co najmniej dziewięć firm, które mają swoje rafinerie albo są udziałowcami i to gwarantuje konkurencyjność rynku. W przypadku tej transakcji [zakup Lotosu przez Orlen - od red.] ten aspekt nie zostałby zachowany, bo prowadzi to do 100-proc. akumulacji mocy rafineryjnych w rękach jednego podmiotu - podważył porównania do innych rynków europejskich prezes Kucharski.
Według Artura Cieślika środki zaradcze, które Komisja Europejska być może narzuci, nie będą dotyczyły tylko rynku detalicznego, ale także rynku hurtowego i logistyki, więc ta konkurencyjność będzie zachowana.

- Mamy swoje propozycje w tym zakresie, jednak zdają sobie państwo sprawę, że nie możemy mówić o szczegółach, ponieważ jest to elementem postępowania przed KE. Logistyka, infrastruktura... Mamy wolny rynek, nikt nie zabrania żadnemu z graczy prowadzenia własnej polityki inwestycyjnej i budowania np. baz magazynowych. Rynek rafineryjny nie jest rynkiem krajowym, to jest rynek europejski. Dookoła Polski są rafinerie różnych koncernów paliwowych ze Wschodu i Zachodu i ta możliwość importu jest - odniósł się Artur Cieślik z Orlenu do obaw prezesa Kucharskiego na temat dostępu do rynku.
 • Debata na temat wspólnej przyszłości Orlenu i Lotosu odbyła się w w siedzibie redakcji portalu Trojmiasto.pl.
 • prof. Maciej Mataczyński, twórca prawnej koncepcji połączenia Orlenu i Lotosu i Krzysztof Nowicki, prezes zarządu Lotos Oil
 • Artur Cieślik, doradca zarządu PKN Orlen
 • Zbigniew Canowiecki, prezes Pracodawców Pomorza i Bogdan Kucharski, prezes BP Polska.

Pomorze zasługuje na markę- W latach 2002-2016, za Pawła Olechnowicza, ta organizacja przeszła ogromy rozwój i z małej lokalnej rafinerii, która przerabiała 3 mln ton ropy stała się najbardziej rozwiniętą technologicznie, zaawansowaną innowacyjnie, jedną z najnowocześniejszych rafinerii europejskich, która dzisiaj przerabia ponad 10 mln ton ropy. Grupa Lotos jest dla naszego środowiska pewną ikoną. Uważamy, że każdy region powinien mieć tego typu lokomotywy, które są wzorcem działania chociażby w zakresie etyki, społecznej odpowiedzialności biznesu, współpracy ze środowiskiem naukowym. Podejmuje działania, które ciągną gospodarkę danego regionu. My też potrzebujemy jako Pomorze takiej marki - powiedział z kolei Zbigniew Canowiecki, prezes Pracodawców Pomorza.
Canowiecki dopuszcza sprzedaż akcji Lotosu, połączenie kapitałowe, ale stanowcze "nie" mówi utracie samodzielności Lotosu, który według niego powinien pozostać samodzielnym podmiotem prawnym i gospodarczym.

- Nie chcemy i nie zgodzimy się na to, żeby Lotos zginął z naszej gospodarki - dodał.
Branża, ceny, monopol lub wolny rynek. A co z formą przejęcia? Zamiar przejęcia kontroli nad Grupą Lotos płocki koncern ogłosił pod koniec lutego 2018 roku. PKN Orlen i Skarb Państwa podpisały wtedy list intencyjny w sprawie przejęcia kontroli kapitałowej przez PKN Orlen nad Grupą Lotos w drodze nabycia bezpośrednio lub pośrednio minimum 53 proc. akcji Lotosu.

Skarb Państwa nie straci kontroliO tej transakcji mówi się: połączenie, fuzja, a tu dojdzie tak naprawdę do zakupu akcji. Czy Orlen na to stać? Czy nie boją się państwo, że po połączeniu obu spółek państwo polskie straci kontrolę nad Lotosem? Jak będą wyglądały udziały w Orlenie? - pytają nasi czytelnicy.

- Szczegóły tej transakcji będą dopracowywane, natomiast zasadniczo idea jest taka, że Orlen nabywa akcje Lotosu. Jest to stosunkowo prosta struktura. Nabycie akcji oznacza wykonywanie uprawnień właścicielskich za pośrednictwem zarządu i rady nadzorczej. Cele będą realizowane niezależnie od tego, jaka struktura zostanie przyjęta, celem głównym jest synergia - wyjaśnił prof. Maciej Mataczyński, twórca prawnej koncepcji połączenia Orlenu i Lotosu. - Akcjonariat PKN Orlen się nie zmieni, jest on stosunkowo niski, bo wynosi 27,52 i do tego 5 proc. ma PERN, jednak trzeba pamiętać, że są w statucie pewne mechanizmy obronne. Skarb Państwa kontroluje Orlen od wielu lat i tu się nic nie zmieni, bo ta transakcja nie będzie miała żadnego wpływu na akcjonariat. Zmieni się akcjonariat Lotosu, ze Skarbu Państwa na PKN Orlen. Kontrola Skarbu Państwa nad PKN Orlen nie jest i nie była zagrożona.
Jednak, jak zauważył prof. Maciej Mataczyński, tu kluczowe są korzyści wynikające z synergii.

- W perspektywie światowej to są bardzo małe rafinerie. Możliwość kupowania surowca wzmacnia pozycję negocjacyjną, ale tu nie tylko chodzi o zakupy surowca. Chodzi o korzyści z połączenia, których nie można uzyskać inaczej niż przez połączenie, choćby optymalizację produkcji. Jakkolwiek nowoczesna - wielki szacunek dla środowiska pomorskiego - jest to jedynie rafineria przerabiająca ropę naftową na produkty paliwowe, ona nie ma w ogóle nogi petrochemicznej - dodał Mataczyński.
Artur Cieślik powiedział z kolei, że Orlen chce wykorzystać doświadczenia Lotosu w zakresie elektromobilności, w zakresie wodoru, który jest paliwem przyszłości. Dodał, że połączony koncern będzie miał większe fundusze na badania i rozwój.

Więcej szczegółów po decyzji KEW takim razie jaką rolę będzie pełnił Lotos w strukturze Orlenu? Czy mogliby państwo wskazać najkorzystniejszą lokalizację siedziby dla nowo utworzonej spółki? Co ze spółkami zależnymi, które się dublują? Które podatki region straci? - pytają czytelnicy.

- Nie ma żadnego zagrożenia, podatki zostaną na Pomorzu. Historia grupy kapitałowej Orlen pokazuje, że Unipetrol, Orlen Lietuva, Anvil czy Orlen Południe są podmiotami, które działają lokalnie, tam prowadzą swoją działalność społeczną, sportową, sponsoring, tam płacą podatki, więc w ramach grupy kapitałowej osiągane są synergie, natomiast samodzielność lokalna pozostaje - powiedział Artur Cieślik.
- Każdy chciałby, żeby branża paliwowa rosła w siłę, rozwijała się, wówczas na pewno wszyscy będziemy beneficjentami tego rozwoju. Jednak powinniśmy usłyszeć taki jasny przekaz, co połączenie tych obu koncernów będzie oznaczać dla mieszkańców Gdańska i dla Pomorza, bo tego oczekują mieszkańcy i tu chyba takiego jasnego przekazu cały czas nie ma. Lotos i Gdańsk są ze sobą nierozerwalnie związane od kilkudziesięciu lat i to na dobre i na złe. Na dobre - bo jest to największy pracodawca, płatnik podatków, i na złe, bo pamiętajmy, że działalność przemysłowa, chemiczna łączy się też z różnymi uciążliwościami środowiskowymi dla otoczenia i wiemy, że te koszty trzeba ponieść. Chcemy być zarówno beneficjentami tego rozwoju, jak i tymi, którzy te koszty ponoszą - powiedział Alan Aleksandrowicz, wiceprezydent Gdańska.
 • Andrzej Sadowski, prezydent Centrum im. Adama Smitha, członek Narodowej Rady Rozwoju przy prezydencie RP
 • Alan Aleksandrowicz, wiceprezydent Gdańska
 • Wioletta Kakowska-Mehring, Trojmiasto.pl
 • Robert Kiewlicz, Trojmiasto.pl
 • Zbigniew Canowiecki, prezes Pracodawców Pomorza
 • Debata na temat wspólnej przyszłości Orlenu i Lotosu odbyła się w w siedzibie redakcji portalu Trojmiasto.pl.

Prezydent Aleksandrowicz przypomniał, że miasto włączyło się w rozwój rafinerii, choćby w projekt petrochemiczny z 2015 roku. Zarezerwowano duży obszar przemysłowy pod rozwój tej działalności.

- Każde połączenie, każda fuzja wiąże się z jakąś optymalizacją. To jest optymalizacja, która bardzo często dotyczy zatrudnienia, ograniczenia pewnych funkcji. Z punktu widzenia miasta, które posiada swój udział w podatku PIT na poziomie prawie 50 proc. jest to szalenie ważne, aby zatrudnienie w połączonym koncernie zostało utrzymane. Jest też ważny aspekt mecenatu. Lotos zawsze odgrywał bardzo ważną rolę jeżeli chodzi o zaangażowanie społeczne, w sport, kulturę, organizacje społeczne. Dla dobra sprawy dobrze, gdyby pewne deklaracje się pojawiły - dodał Alan Aleksandrowicz.
- Siedziba Lotosu pozostanie w Gdańsku, a to skutkuje całą kaskadą zdarzeń. Przede wszystkim podatek CIT zostanie w Gdańsku. Zakład nie zostanie przecież przeniesiony, więc podatki od nieruchomości też zostaną. To samo dotyczy pracowników. Jeżeli zostaje zakład, to zostają pracownicy, więc podatki PIT także będą płacone tutaj - zadeklarował Artur Cieślik, doradca zarządu PKN Orlen.

A jak sprawę widzą przedstawiciele Lotosu?- W pierwszych słowach podziękuje kolegom z Orlenu, że składają liczne deklaracje rozwoju Grupy Lotos w ramach - jak rozumiem - już grupy kapitałowej, która ma powstać. Rozmawiamy dzisiaj o decyzji właściciela, która została wyrażona listem intencyjnym w lutym 2018 roku. Jak rozumiem, właściciel podjął tę decyzję obserwując zdolności rozwojowe jednego, jak i drugiego podmiotu. Ważył zagadnienie tego, co będą sobą reprezentowały podmioty funkcjonujące w jednej grupie kapitałowej po transakcji. Pytania związane z podstawą tej decyzji są skierowane bezpośrednio do właściciela. Ja ze swojej perspektywy, z perspektywy Lotosu mogę powiedzieć, że jesteśmy w trakcie procesu, w którym te wszystkie zaadresowane obawy o rozwój lokalny, o rozwój grupy, o zdolności funkcjonowania są uwzględniane w dokumentach, które podpisujemy. Nie wnikając w szczegóły dokumentu, zagadnienia lokalne jak najbardziej znajdują odzwierciedlenie w treści tych dokumentów - powiedział Krzysztof Nowicki, prezes zarządu Lotos Oil.
Niestety, podczas debaty padło kilka razy, że szczegóły poznamy dopiero po decyzji Komisji Europejskiej. Na razie pozostały tylko deklaracje. A co w sytuacji, gdy Komisja Europejska nie da zielonego światła? - pytają czytelnicy.

- Patrząc na historię, trudno znaleźć decyzję, w której nie byłoby zgody. Oczywiście te decyzje były pod pewnymi warunkami, ale po ich spełnieniu doprowadzono do koncentracji. Chodzi tylko o warunki - powiedział Andrzej Sadowski.
- Wiem, że moment jest trudny. Jesteśmy przed decyzją Komisji Europejskiej, ale żeby stworzyć dobrą atmosferę, która jest często kluczowa dla powodzenia wielu operacji, muszą paść konkretne deklaracje, zobowiązania i wówczas ten procent osób przekonanych wzrośnie - powiedział na koniec spotkania prezydent Aleksandrowicz.

To ma być koncern technologiczny, a nie paliwowyZ kolei Andrzej Sadowski zauważył, że o przyszłości obu koncernów warto mówić w kontekście dalekiej przyszłości.

- Jeżeli mówimy o przyszłości, to ja bym obu firmom proponował mówienie, że nie są firmami paliwowymi, tylko firmami technologicznymi. Integracja - czy jakiegokolwiek terminu byśmy użyli - może wyzwolić nowe obszary i ekspansję tej firmy czy koncernów połączonych. Myślenie w kategoriach szans i przyszłości bardziej niż zagrożeń daje chyba zupełnie inny wymiar dla problemów. Myślmy o tym, czy połączone firmy będą nową firmą technologiczną, narzucającą zupełnie inną wizję rozwoju w tej części świata - powiedział Andrzej Sadowski.
- Jeżeli Skarb Państwa podejmie decyzję, że sprzedaje pakiet akcji Orlenowi, argumentując właśnie tymi aspektami gospodarczymi, prorozwojowymi, technologicznymi, to my na Pomorzu musimy przyjąć, że będziemy mieli Lotos jako samodzielny podmiot prawny i gospodarczy na Pomorzu, ale kapitałowo zależny od Orlenu. Czy to się sprawdzi i czy współpraca tych dwóch grup podmiotów dzięki powiązaniu kapitałowemu da efekt prorozwojowy, życie pokaże - powiedział Zbigniew Canowiecki.

Miejsca

Opinie (259) ponad 50 zablokowanych

Wszystkie opinie

 • (18)

  Moim zdaniem A jak wiecie jestem fachowcem w każdej dziedzinie powinni się połączyć i zostać liderem paliwowym naszego regyonu.Nie łączmy z tym polityki,i tak wiadomo że obecni będą rządzić kolejne 20 lat a koniunktura na ropie jest strasznie zmienna moi drodzy i kochani.Pozdro z Norwej.

  • 51 132

  • (1)

   Premier odniósł sie także do prywatyzacji Lotosu. Powiedział, że około września-października powinno być wiadomo, "na jakim poziomie finansowym potencjalni inwestorzy wyceniają wartość rafinerii". "Będziemy oceniali wspólnie z szefostwem rafinerii i resortem skarbu, na ile satysfakcjonujące są te sygnały, które otrzymamy dzięki rozpoczęciu procesu prywatyzacji" - podkreślił. Dodał, że "to musi się bilansować - interes narodowy, interes samej rafinerii musi być na pierwszym miejscu".
   Resort skarbu zaprosił pod koniec października ub.r. inwestorów do negocjacji w sprawie kupna akcji Grupy Lotos, stanowiących ok. 53 proc. kapitału zakładowego. Na początku marca trzy firmy poprosiły ministerstwo o przedłużenie terminu na składanie ofert wstępnych do 29 kwietnia. MSP ma poinformować do 13 maja o swojej decyzji w sprawie rozpatrzenia odpowiedzi złożonych przez inwestorów.
   Szef rządu ocenił, że nie ma żadnej ideologicznej przesłanki, by mówić kategorycznie "nie" inwestorom z jakiegokolwiek kraju, także z Rosji. Zainteresowanie prywatyzacją spółki sygnalizowali wcześniej m.in. Rosjanie.

   • 11 1

   • niech ci wszyscy "specjaliści" od (ro)zwoju RP idą na Święto Wybuchu II ŚW

    potańczyć

    • 13 0

  • chłopaku weż się ogarnij ... Polski Podatnik dokłada już miliony $$$ do Możejek i do paliwa Orlenu sprzedawanego w Niemczech (4)

   jak to naPiSano ..
   "Orlen musi dopłacać do paliwa sprzedawanego dla Niemców - by być na tamtym rynku konkurencyjnym" ;)))

   • 19 10

   • ? (3)

    To jaki to ma sens bycia na tamtejszym rynku???? Przecież oni nawet zmienili nazwę firmy bo Niemcy nie chcieli kupować paliwa z polskiej stacji benzynowej

    • 11 5

    • a jaki sens było w pakowanie się w Możejki? (2)

     tym bardziej, że Litwini nienawidzą Polaków i gnębią tamtejszą polonie... - bez najmniejszej reakcji ze strony MSZ Polski.

     • 15 5

     • (1)

      Pani prezydent jest z Litwy...

      • 3 3

      • polonia z litwy

       • 0 0

  • Czy podano juz oficjalna godzinie kiedy przypłynie w prezencie od Trzaskowskiego szambo do Gdańska? (1)

   Bo chciałem się dołożyć i swoje tez zrobić :) Turyści tez nie mogą się doczekać:)

   • 11 18

   • 1 września - akurat gdy na podium wlezie sam macierewicz i stanie obok pinokia

    • 10 3

  • Koncern paliwowy u Svena w Redzie (6)

   To by było coś...

   • 8 1

   • (5)

    Kochani dla Was paliwo po 2 zeta za literek)

    • 1 3

    • jakby Państwo Polskie nie łupiło tak potwornie ludzi na Paliwie (4)

     to Litr benzyny kosztowałby obecnie jakieś 3,10zł
     - to są prawdziwe koszty: kupna surowca, przetworzenia, dystrybucji, Zysku producenta + VAT.

     • 8 4

     • bez VAT to nawet 2,55 zł

      • 4 1

     • (2)

      Jeszcze potrzeba by zachęcać blachosmrodziarzy do większego korkowania miast. Gdyby nie te pieniądze z podatków za paliwo to ile powstało by kilometrów autostrad i ekspresówek? I tak do budowy czy remontów trzeba dopłacać z innych źródeł. Ale najlepiej aby wszystko było za darmo.

      • 2 2

      • A parkingi..

       • 0 0

      • Z tym dopłacaniem to bym nie przesadzał !

       • 0 0

  • Teraz podobno jesteś w Norwegii.

   Fantazję masz. No to zostań tam na zawsze. Nie działaj przeciw Gdańskowi .

   • 6 1

  • Włącz myślenie

   Jak się połączą to podatki pójdą do Wawki, a nie do Gdańska - Gdańsk straci 23 miliony złotych rocznie. A Ty świadomie lub nieświadomie jesteś poplecznikiem anty-gdańskiego rządu.

   • 0 1

 • Niestety, nie wierzę w ani jedno słowo (16)

  płynące od nominatów PiS.

  • 229 91

  • (2)

   A ja POdobnie klamczuszkom z peło i tubie tvn.

   • 26 30

   • praca pokora umiar .... i te nagrody nam się po prostu należały (1)

    2015 - wystarczy nie kraść
    2017 - oni kradli więcej
    2019 - oni też kradli

    • 30 17

    • 2007 - wina pisu za stan w kraju
     2008 - wina pisu za stan w kraju
     2009 - wina pisu za stan w kraju
     2010 - wina pisu za stan w kraju
     Do 2015 PO obciążało PiS za wszystko, a rządzili tylko 2 lata.
     Coś jeszcze masz do dodania, czy już przytuliłeś kasę za amnezję?
     Przez 8 lat nie doczekałem się programu wyborczego PO.

     • 17 28

  • ja wierzę byłemu premierowi i jego ministrom (5)

   piniędzy nie ma i nie będzie albo o tym kto pracuje za mniej niż 6 tysięcy

   • 26 10

   • te pieniądze się po prostu nam należały

    ciemny lud to kupi

    • 23 14

   • za czynienie dobra nie wsadzamy

    • 18 7

   • Nie powiedziała prawdy?

    Ministrowie PiS też nie chcieli pracować za 6000zł...
    Tylko zamiast marudzić, po prostu sobie pozostałe 90% wypłaty ukradli...

    • 16 9

   • te 6 tys. Bieńkowskiej to jeden z najśmieszniejszych argumentów PISu (1)

    przecież pierwsze co PIS zrobił, gdy dorwał się do koryta, to dał sobie podwójne pensje w postaci premii, które po prostu się należały

    • 20 10

    • lepiej ... pozatrudniał tłumy niedouczonych MiŚ-iewiczów+ na wysokich gażach.

     baaaa pozmieniał prawo i regulaminy spółek ... by jeszcze więcej i więcej MiŚ-iewiczów można było podlewarować na wysoko płatne stanowiska.

     • 17 8

  • A komu wierzyć? (4)

   Tym, co obiecywali obniżyć podatki, ale je podnieśli? Co na ustach mają wolność i demokrację a głosowali za cenzurą w internecie? Co skubnęli kasę z ofe? Co pozwalali kombinować na podatkach a pieniędzy szukali u szaraczków każąc im pracować kilka lat dłużej? Ja już nie wierzę. n i k o m u

   • 18 11

   • (1)

    taka jest ta nasza #dojna zmiana i dojna ojczyzna wymodlona przez Adriana

    • 12 11

    • Wolę to niż drugą Irlandię słońca Peru.

     • 10 12

   • Czy Morawiecki czasem właśnie nie przepchnął skubnięcia reszty kasy z OFE?

    Czy ziobro nie przepchnął ustawy pozwalającej cenzurować strony?
    Czy nie pojawiło się 18 nowych podatków?

    • 19 6

   • ten co nie wierzy nikomu, jakoś dziwnie wymienił tylko jedną stronę tego d**ilnego konfliktu

    pomóc wymienić nikomu ?

    • 1 2

  • widzę na plakatach w Gdyni tę posłankę Zwiercan, która znowu pcha się do parlamentu (1)

   zasłynęła z tego, że kandydowała u Kukiza, następnie głosowała "na dwie ręce" za starego Morawieckiego, za co została wyrzucona z klubu poselskiego - a PISowska prokuratura przez 3 lata prowadzi śledztwo i jakość dojść nie mogą... przypadek? nie sądzę! jakoś PO potrafiło zrezygnować z politycznego kierowania prokuraturą, potrafili podejmować trudne decyzje jak te o wieku emerytalnym... bo jednak od czasów Bismarcka, kiedy wymyślono te emerytury, ludzie statystycznie naprawdę żyją dłużej

   • 16 6

   • pół EU i nawet Rosja to samo zrobiła ... by nie wypłacać emerytur z zaciąganych kredytów i podwyższanych nieustannie podatków

    ale co tam, ... dla PiS to "po nas choćby potop" i co tam "lament płacz i zgrzytanie zębów" po nierządach dojnej zmiany ... sebixy wyklęte i tak żyją tylko dniem dzisiejszym

    • 8 6

 • najważniejsze to pozbawić Pomorze wpływów z podatków! (5)

  • 187 59

  • z czego utrzymamy ecs? nie będzie kasy dla tvn, zlot bloggerek czy kolejne rydwany:( (4)

   • 26 24

   • największe wydatki to służba zdrowia i edukacja (3)

    na to głównie zabraknie

    • 23 12

    • raczej pomoc społeczna dla gdańskiej patologii

     • 9 27

    • największe wydatki to premie i nagrody, które IM się tak oPiSowo po prostu należały

     oraz pensje dla MIŚiewiczów PiSiewiczów i króliczków NBP+

     • 17 14

    • Gv

     • 0 0

 • Ręce precz od Lotosu (1)

  • 201 71

  • Lotos jeszcze się broni.

   • 5 0

 • premier z PO chciał sprzedać Lotos Rosjanom (17)

  wtedy nie byłoby o czym debatować.

  • 135 166

  • (4)

   bzdura pisowskiej propagandy

   • 46 40

   • (3)

    "Nie ma żadnej ideologicznej przesłanki, by mówić kategorycznie "nie" inwestorom z jakiegokolwiek kraju, także z Rosji. Nasi sąsiedzi są również od tego, abyśmy robili z nimi wspólne interesy" - oznajmił Donald Tusk. "Ze względu na pozycję surowcową Rosji i na nasze częściowe uzależnienie od strony rosyjskiej, wskazana jest pewna ostrożność i powściągliwość" - dodał premier.

    • 33 10

    • Ja rozumiem, że PiSowskie elity sobie tego nie wykształciły

     Ale w dyplomacji właśnie tak wygląda "nie", bez pogarszania sobie stosunków z danym państwem.

     • 21 4

    • Tusk ma uraz w stosunku do Rafinerii Gdańskiej

     Tak się wtedy nazywała, gdy został wyrzucony z jej terenu. Powodem było drastyczne naruszanie przepisów p.poż w trakcie malarskich prac konserwacyjnych. Tusk malował tam rury.

     • 2 0

    • i gdzie tu mowa o Lotosie ??

     a do tego "ostrożność i powściągliwość" to chęć sprzedaży ??

     • 0 0

  • (4)

   Co ty pieprzysz. Póki co to PiS sprzedał stocznie Ukraińcom a węgiel mimo sankcji sprowadzamy z Rosji w rekordowych ilościach. To są fakty!

   • 52 22

   • jesteś ofiarą kryzysu na rynku leków? brakuje psychotropów?

    • 14 22

   • PiS sprzedał stocznie Ukraińcom i teraz ten sam PiS chce tą samą nierentowną stocznie od Ukr. odkupić

    i to za o wiele wyższą kwotę niż kwota sprzedaży.
    tak by kolesiom Solidaruskom z dnia na dzień, żyło się lepiej, żyło się radośniej

    • 29 15

   • Ale czemu zawsze tylko o tej jednej stoczni wspominacie? Czemu przez te wasze kłamliwe gardła nie przejdą stocznie w Gdyni i Szczecinie? Te wasze fakty można przyrównać do waszego obiektywizmu.

    • 18 7

   • Gdyby był dostępny nasz węgiel w odpowiedniej cenie, nikt by go nie importował z Australii, RPA czy Rosji.

    • 0 0

  • A sprzedał ?

   Typowe PiSowskie pieprzenie.

   • 22 18

  • PO nie chciało sprzedawać nic Rosjanom, to premier z PIS chce nas zrobić kolejnym stanem USA, nasz Duda stoi, gdy Trump siedzi

   • 18 18

  • ??? (3)

   Nie wolno kłamać. To że PiS kupuje węgiel od Rosji, to fakt. To że Tusk chciał sprzedać to kłamstwo. On tylko powiedział że z każdym musi rozmawiać. A co miał zrobić, miał powiedzieć że ze wszystkimi oprócz ruskich.

   • 22 13

   • a kaczyński chciał rozmawiać ze wszystkimi...

    a tu tylko Orban się zgłosił na jednego jedynego chętnego ;))))
    ... resztę dookoła to już wszystkich mamy poPiSowo poobrażanych... a nawet i USA

    • 11 8

   • Ale Tuska bronisz (1)

    Wiadomo ze chciał ruskim opchnac, faktów nie zmienisz POwcu

    • 5 12

    • Daj jakiś artykuł, wywiad, cytat, cokolwiek

     • 0 0

  • Nie chcieli sprzedać Rosjanom tylko kupili litewske Możejki. Internet przyjmie wszystko , ludzie niekoniecznie.

   • 1 1

 • Po co to na co komu potrzebne? To jak (4)

  tą mahihuhaną
  Dwie firmy dobrze se radzą ale nie,pisowcy chcą jednej i rządzić monolitem jak za komuny
  Dziwni oni są

  • 88 54

  • Może i nazwę zmienią na CPN. (1)

   • 13 9

   • prezes+ lubił CPN podobnie jak zakupy w jego ulubionych sklepach za żółtymi firankami ... dla nomenklatury

    prezes+ lubił też E.Gierka co to opozycji nie zwalczał i soviet'skim patriotą był. i lubił te czasy gdzie słabe merytorycznie prace dr. można było wzmocnić cytatami z leninizmu komunizmu ;)))

    • 6 8

  • bo to pozwoli ustanowić nieoPiSanie wiele nowych wysokopłatnych stanowisk. dla swoich kolesi-sadzeniaczków

   a i przy okazji reorganizacji, tak bezkarnie powywalać ludzi ... którzy reagują na obecnie nieoPiSanie wielką falę nepotyzmu i złodziejstwa w sp. skarbu państwa.

   • 7 6

  • jedyny polski POlityk tulący Putina to Tuusk!

   • 4 6

 • dlaczego Lotos teraz notuje rekordowe zyski? (31)

  w latach 2008 - 2015 straty albo minimalny zysk

  • 86 70

  • (9)

   Zgadnij?)Bo PiS zależy na Polsce A peło zależało na stołkach, kryciu VAT i grabieży ofe.

   • 34 55

   • (4)

    Andruszkiewicz czy Misiewicz pisze?

    • 29 23

    • brejza z inowrocławia, kopie dołki pod schetyną (2)

     • 24 15

     • Skąd ten hejt na niego? (1)

      Nie podoba się, że zmusił Antoniego, żeby wyspowiadał się z tego, co nakradł robiąc Tupolewy z kiełbasy?

      • 13 15

      • 16 urzędników zeznało pod przysięgą

       • 1 0

    • piebiaki od zera nadają

     • 10 11

   • PiSowi na Polsce??? Zalezy im tylko na tym co ,,im sie słusznie należy " i na niczym wiecej...

    • 19 18

   • Bo jak jest zysk, pieniądze idą do budżetu

    A farmy trolli tanie nie są. Ciekawe tylko, co na to inwestorzy, bo to skrajna niegospodarność...

    • 12 4

   • nie wiesz, a się udzielasz... (1)

    ..do OFE możesz skierować swoje pieniądze, ale najpierw zapłacisz od tego 15 % podatku (powielony podatek od składek emerytalnych przy umowach o zatrudnienie). Tak jest ze wszystkim po kilka razy trzeba zapłacić vat, podatkek itp.
    Czytaj "gwiazdki" jakie pis funduje każdemu, bo samo hasło to nie wszystko!

    • 5 2

    • A pełowskie lewactwo chciałoby wszystko za darmo.

     • 1 5

  • bo za PO były gigantyczne inwestycje (6)

   które teraz przynoszą zysk

   • 56 21

   • (3)

    Jakie? Wymieniaj.

    • 7 9

    • mercedes z firankami (1)

     • 13 5

     • To chyba za SLD ,coś ci się pomyliło trolciu.

      • 3 1

    • Port GAZowy w Świnoujściu

     zbiornik rezerwy gazowej w kazimierzu pomorskim

     • 7 4

   • jak robili te inwestycje to sprzedaż mieli mniejszą o 50% ?

    Bo jak PiSiory dorwały się do koryta to lotos i Orlen sprzedaje 2 razy więcej ON

    • 7 4

   • Wystarczy nie kraść

    • 5 2

  • (4)

   Bo były kretynie miliardowe inwestycje w Lotosie! TVP Ci o tym nie poinformowało?

   • 34 17

   • Poinformowało.

    Tylko jakimś cudem ty była zasługa rządu według nich.

    • 5 8

   • Kretynem to tyjesteś (2)

    Super inwestycja 1 mld USD w norweskie nieistniejące złożem. Jeszcze musisz wiedzieć, że w spłacie kredytów na budowę 10+ była duża karencja w spłacie. Nie wiesz, to nie gadaj.

    • 4 9

    • Lotos ma pisowski pajacyku udzialy w bardzo bogatym Norweskim zlozu. (1)

     I g tam wiesz. Wracaj na Nowogrodzka.To dzieki ki Olechnowicowi Lotos przerabia 3 krotnie wiecej ropy i szuka nowych zloz na morzu.Teraz karierowicz kumpla z Pcimia przywieziony w teczce bedzie zarzadzal sobie z Plocka strategiczna firma dla Polski a zyski przelewal na konta dziury budzetowej ...do czasu sprzedania akcji w obce lapy.Pisowskie lajzy.

     • 10 2

     • Wyczuwam frustrację i nienawiść w twojej wypowiedzi. Przemyśl swoją opinię. STOP Hejt!

      • 2 4

  • poniewaz jak sie rozbudowywał brał kredyty ktore trzeba bylo splacic ,

   • 13 11

  • (1)

   kilka przyczyn, m.in. kryzys światowy, ale również zakaz handlu w niedzielę z wyłączeniem stacji benzynowych - zainteresuj się trochę, jak w Enerdze PIS zatrudnił pielęgniarkę, a w Orlenie wójta z Pcimia oni lepiej znają się na biznesie od statystycznego menedżera?

   • 20 13

   • Lekarka mogła być premierem Polski to dlaczego pielęgniarka nie może być prezesem firmy?

    • 2 1

  • wystarczy moze nie krasc?

   • 9 8

  • inwestycje ? za trudne dla sebixa

   • 4 2

  • bo firma teraz nie jest okradana chyba?

   • 2 4

  • Bo był przeznaczony do sprzedaży towarzyszom z Rosji

   • 1 0

  • Dlatego, że jest dobrze zarządzany, a nie przez sołtysa jak Orlen!

   • 0 0

  • bo geniuszu inwestowali w różne programy aby lotos był najnowoczeńniejsza rafinerią w europie

   dekle a ci co robią nic tylko zyski na 500
   ++++ a nie na rozwój
   tak samo jest a lotem :) kto kupił samoloty i dlaczego nie było wtedy zysków ... a teraz co ci geniusze kupili :)

   • 0 0

 • To nie tu zapadają decyzje, ale pogadać można. (1)

  • 71 2

  • Jesli nie skasujuja...
   Bo to WP przeciw PiS

   • 0 0

 • Opinia wyróżniona

  musimy rywalizować z koncernami typu BP Shell itd (7)

  • 68 66

  • nie ma szans (1)

   • 19 9

   • ależ Putin im te szanse nieoPiSanie wzmocni ...

    szczególnie po skończeniu II-giej nitki nord stream ;))))

    • 6 11

  • No i rywalizujemy. 99% paliwa sprzedawanego w Polsce produkuje się w Polsce.

   Gdańska rafineria pracuje na 105% wydajności. Wszystko sprzedaje w kraju ale i ogromną ilość paliwa i olejów sprzedaje za granice.

   To najczęstsza rafineria na świecie - i stare i nowe instalacje są zadbane.

   W zakładzie praktycznie nie ma skrzenia gruntu. No i zakład ciągle się rozwija więc produkty są coraz lepsze i latwiej je sprzedać za granicę gdzie np. mieszają je z własnym, kiepskim produktem.

   • 8 3

  • A na czym ma polegać ta rywalizacja? Po cenach ani po jakości paliw tego nie widać bo wszystkie podmioty które są w to zaangażowane dogadały się i prowadzą zmowę cenową udając że tak nie jest. Obserwuję często będace blisko siebie trzy stacje , Lotosu ,Orlenu i Shella w pobliżu Górnej Orunii, jeżeli jedna ze stacji zmieni cenę to w 10 minut później obie pozostałe robią to samo , przypadek czy jakaś błyskawiczna kalkulacja?

   • 1 0

  • (1)

   A skąd pochodzą paliwa sprzedawane na BP i Shell ?

   • 3 0

   • Z Lotosu lub Orlenu w zależności do której rafinerii jest bliżej.

    • 0 0

  • typowe myślenie homosovieta

   To oni muszą rywalizować o nas, o to abyśmy kupowali na ich stacjach taniej i lepiej. To nie ma byś Lotos, Orlen czy budżet RP wypchany sianem, tylko wase kieszenie wy ciemne pissowskie taborety.

   • 4 1

 • Pamietam jak PO z Donaldem Ruskiim chcieli Lotos sprzedac. Szok. Pamietajmy przy urnach co PO robiła (20)

  • 107 134

  • (4)

   Krówka, to chyba ta dojna Ale rozumu za grosz.

   • 27 26

   • I co to jest za argument lewaczku? (2)

    • 24 25

    • Odpowiedź była podana wcześniej

     Wypowiedź Tuska, która była de fakto dyplomatycznym "nie" dla Rosji, PiSowska propaganda przekuła na "tak dla narodowej zdrady" a lud to chwycił. Ale dlaczego to trzeba tłumaczyć po raz kolejny?

     • 10 1

    • Krowa dojna i do tego głupiutka, jak to elektorat piss

     Pamiętam lamenty jak sprzedano telekomunikację, i wręcz żałobę narodową, że nie będziemy mieli narodowego operatora. A efekt jest taki, że mamy silną konkurencję na rynku i nieporównywalnie niższe ceny od wszystkich. Za dwie paczki fajek możesz dzwonić, pisać i surfować do woli. Przygraniczni Niemcy, Czesi i Słowacy kupują nasze karty. Pomyślcie narodowe dzbany trochę.

     • 7 0

   • Dojna to przez 8 lat nie rządów Pełowskiej zmiany

    • 0 5

  • A co takiego Ci zrobila? (2)

   • 3 10

   • Idź do psychiatry jak masz kłopoty z pamięcią.

    • 11 0

   • Sprzedali np. Polskie nagrania...

    • 9 7

  • nawet LOT naczelny volksdeutsch RP chciał sprzedać - bo był olt i przecież można latać samolotami niemieckimi!

   • 20 14

  • (1)

   jakby chcieli to chyba przez 8 lat by sprzedali? a poza tym dwa wybuchy też słyszałeś i sztuczną mgłę widziałeś, jak Tusk rozpylał razem z Putinem?

   • 19 16

   • To są tacy nieudacznicy że nawet sprzedać nie potrafili ?

    • 8 9

  • Podzielam opinie

   Święte słowa ale co innego ludzie mówią a przyurnach niestety dostają amnezji

   • 5 1

  • Pis też chciał sprzedać ale nie zdążył

   Natomiast zdążył sprzedać stocznię za grosze, żeby po latach odkupić ją za miliony. Oni to potrafią niszczyć wszystko to co poprzednicy zbudowali. Napisz lepiej co pis w 4 lata zbudował.

   • 15 12

  • Ryzego PO sprzedała takze Polskie Koleje Linowe (1)

   tak PO wysprzedawala co Polskie

   • 6 8

   • I teraz koleka na Kasprowy jest polska , nikt nie wie za ile ale za to trzeba ludzi zwozić na dół samochodami albo schodzić pieszo .Patrz ostatnia sobota!

    • 4 1

  • Bardzo ciekawy wynik więcej łapek za niż przeciw

   I to w przesiąkniętym POstwem Gdansku.

   • 5 3

  • Gdyby PO rzadziła dalej sprzedali by dostep do Bałtyku byc moze ? (1)

   • 2 5

   • Ja może bym nie sprzedał dostępu do Bałtyku ale zamieniłbym dostęp do Baltyku na dostęp do morza Egejskiego.

    • 2 0

  • Zapomnieli widać ci co minusują, krótka pamięć idzie w parze z krótkim rozumem.

   • 0 0

  • Prosze sie podzieli tą pamiecia konkretnie

   • 0 1

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Ludzie biznesu

Ewa Bereśniewicz - Kozłowska

Prezes zarządu firmy Aplitt. Absolwentka Wydziału Elektroniki Politechniki Gdańskiej, studiów...

Najczęściej czytane