• Kino
 • Mapa
 • Ogłoszenia
 • Forum
 • Komunikacja
 • Raport
Skopiowano

Zdolność kredytowa 2022. Jak sprawdzić zdolność kredytową?

Klaudia Cichocka
14 grudnia 2021 
Opinie (1)
Jak sprawdzić zdolność kredytową? Jak sprawdzić zdolność kredytową?

Jak sprawdzić zdolność kredytową? Podstawowa analiza wykonywana przez bank przed udzieleniem kredytu pozwala oszacować wiarygodność klienta. Zdolność kredytowa to możliwość spłaty zobowiązania w określonym terminie wraz z odsetkami. Pozytywna ocena zdolności kredytowej to duża szansa na uzyskanie wsparcia finansowego. Co jest potrzebne do wyliczenia zdolności kredytowej? Czym jest i jak sprawdzić BIK?
Kredyty - Gdańsk, Gdynia, Sopot


Zastanawiasz się, jak sprawdzić zdolność kredytową? A może chcesz dowiedzieć się, w jaki sposób bank weryfikuje historię zadłużenia? Dobry doradca kredytowy pomoże ci na każdym etapie - od podjęcia decyzji o najkorzystniejszym kredycie, aż po kwestie związane z formalnościami. Nawet jeżeli zdecydujesz się na współpracę ze specjalistą, warto wiedzieć, jak bank oblicza zdolność kredytową, czym jest i jak sprawdzić BIK oraz co wpływa i jak zwiększyć zdolność kredytową skutecznie.

Zdolność kredytowa - co to?Co to jest zdolność kredytowa? To potwierdzenie, że kredytobiorca spłaci zobowiązanie wraz z odsetkami w terminie. Przed udzieleniem decyzji banki sprawdzają szczegółowo profil kandydata i weryfikują, jaką maksymalną kwotę będzie w stanie spłacić w określonym czasie.

Na zdolność kredytową wpływa szereg czynników finansowych i pozafinansowych.

Jak sprawdzić zdolność kredytową? - analiza ilościowa i jakościowa w bankuJak sprawdzić zdolność kredytową? Dobrym rozwiązaniem jest skontaktowanie się z wybranym bankiem. Możesz udać się do placówki albo zrobić to telefonicznie. Pracownicy banku przeprowadzają wstępną kalkulację uwzględniającą główne założenia. Możesz również skorzystać z kalkulatorów zdolności kredytowej oferowanych przez banki i portale finansowe.

Jak sprawdzić zdolność kredytową?

Ostateczna decyzja uwzględnia:

 • analizę ilościową,
 • analizę jakościową.

Analiza ilościowa skupia się na sytuacji finansowej kandydata. Bank analizuje miesięczne dochody, koszty utrzymania (opłaty, czynsz i pozostałe zobowiązania) oraz status obecnego zadłużenia. Analiza ilościowa zdolności kredytowej uwzględnia obecnie spłacane kredyty, zobowiązania wynikające z kart kredytowych oraz poręczenia czy dostępne limity. Bank sprawdza, czy po uregulowaniu bieżących zobowiązań kredytobiorca będzie w stanie uregulować dodatkowe zadłużenie.

Wycena nieruchomości przy kredycie hipotecznymAnaliza ilościowa uwzględnia m.in.:

 • źródło dochodu i miejsce zatrudnienia,
 • wiek,
 • stan cywilny,
 • status mieszkaniowy,
 • sytuację rodzinną,
 • wykształcenie,
 • zawód i zajmowane stanowisko.

Bank analizuje również historię kredytową i sprawdza, czy regulujesz zobowiązania w terminie. Jednym z najważniejszych czynników wpływających na decyzję o udzieleniu kredytu jest źródło dochodu i miejsce zatrudnienia. Z perspektywy banku pożądana jest umowa o pracę, najlepiej na czas nieokreślony. Im dłuższy staż pracy, tym większa szansa na otrzymanie pozytywnej decyzji. Bank premiuje również stabilne miejsca zatrudnienia oraz sytuację rodzinną.

Jeśli nie kredyt to co? Jak sfinansować zakup mieszkania?Możesz szybko dowiedzieć się więcej o swojej zdolności kredytowej generując raport BIK. Możesz szybko dowiedzieć się więcej o swojej zdolności kredytowej generując raport BIK.

Jak sprawdzić BIK?Określając zdolność kredytową bank opiera się na raporcie BIK czyli Biura Informacji Kredytowej.

BIK to główne źródło informacji kredytowej w Polsce. Jednostka gromadzi oraz udostępnia informacje o zobowiązaniach kredytowych i finansowych osób prywatnych i podmiotów gospodarczych. Działa na rzecz wszystkich banków w Polsce. Składa się z Biura Informacji Kredytowej, które zbiera dane dotyczące klientów indywidualnych oraz firm, a także BIG InfoMonitor odpowiedzialnego za gromadzenie i udostępnianie informacji o przeterminowanych zadłużeniach. Umożliwia także sprawdzenie wiarygodności płatniczej klientów i kontrahentów.

Biuro Informacji Kredytowej nie decyduje o przyznaniu kredytu. Udostępnia jedynie informacje i dane, które bank wykorzystuje podczas podejmowania decyzji. Instytucje finansowe samodzielnie szacują ryzyko związane z udzieleniem zobowiązania.

Zanim bank zdecyduje się udzielić kredyt szczegółowo analizuje twoją sytuację i ocenia ryzyko. Ocena punktowa to jedno z narzędzi, które pozwala na oszacowanie zagrożenia niewypłacalności kredytobiorcy. Wysoka ocena punktowa to większa szansa, że osoba spłaci wszystko w terminie.

Jak sprawdzić BIK? Wystarczy, że pobierzesz raport ze strony Biura Informacji Kredytowej. Pojedynczy raport to koszt 39 zł. Uzyskasz dostęp do informacji dotyczących podjętych zobowiązań zarówno pozytywnych, jak i negatywnych.

Jak obliczyć zdolność kredytową? Jak obliczyć zdolność kredytową?

Jak obliczyć zdolność kredytową? - ocena punktowa BIKJak obliczyć zdolność kredytową? Raport BIK przedstawia wyniki algorytmu porównującego wyniki uzyskane w analizie z wynikami osób, które spłacają podobne zobowiązania. Im większe podobieństwo profili, tym większe prawdopodobieństwo, że również spłacisz zobowiązanie w terminie. Ocena punktowa ma duże znaczenie podczas przyznawania decyzji, ale to nie jedyne kryterium. Każdy bank ma własne procedury i regulaminy oraz poziomy akceptowalnego ryzyka.

Jeżeli zastanawiasz się, w jaki sposób obliczyć zdolność kredytową, zacznij do sprawdzenia raportu BIK. Dokument zawiera ocenę, która przyjmuje wartość od 1 do 100. W dokumencie znajdziesz również informacje o interpretacji wyniku oraz objaśnienia.

Co jest w raporcie BIK?Co jest w raporcie BIK?

Raport BIK zawiera:

 • wskaźnik BIK - określa, ewentualne problemy w regulowaniu zobowiązań,
 • ocenę punktową (scoring) - im wyższa ocena punktowa, tym większa szansa na udzielenie kredytu,
 • informacje o parametrach wpływających na ocenę punktową oraz wskazówki, jak poprawić wynik,
 • historię spłaconych zobowiązań,
 • postępy w spłacie zobowiązań.

Jak długo czeka się na raport z BIK?
Raport BIK otrzymujesz od razu po dokonaniu płatności. Banki i instytucje finansowe mają 7 dni na aktualizację danych trafiających do raportu.

Zdolność kredytowa w BIKZdolność kredytowa w BIK - 4 grupy czynników, które odgrywają duże znaczenie:

 • terminowość spłaty zobowiązań,
 • korzystanie oznaczające częstotliwość wykorzystywania kart kredytowych i kredytów konsumpcyjnych,
 • wnioskowanie rozumiane przez częstotliwość ubiegania się o kredytowanie w ciągu 12 miesięcy,
 • doświadczenie, czyli historia spłacania kredytów uwzględniająca terminowość.

Zdolność kredytowa a historia kredytowaHistoria kredytowa odgrywa dużą rolę podczas analizy profilu kandydata na kredytobiorcę. Dobra historia to przede wszystkim terminowe regulowanie zobowiązań, ale również światowe budowanie zobowiązań. Jeżeli planujesz starać się o kredyt hipoteczny za kilka lat, zacznij od zaciągania i terminowej spłaty drobnych zobowiązań np. za zakup sprzętów AGD. Nie bierz jednak zbyt wielu kredytów na raz ani nie spłacaj jednego kredytu drugim. W ocenie zdolności kredytowej pozytywnie wypada również szybsza spłata zobowiązania albo jego części.

Sprawdzanie zdolności kredytowej - parametry kredytuAnalizując zdolność kredytową bank bierze także pod uwagę kredyt, o który ubiega się kandydat. Duże znaczenie ma okres spłaty i kwota zobowiązania. Banki zwracają uwagę przede wszystkim na dokładną analizę podczas udzielania kredytu hipotecznego.

Ważnym elementem podczas udzielania kredytu jest dopasowanie wysokości rat. Prawidłowo dopasowana kwota w stosunku do miesięcznych dochodów i kosztów zwiększa szansę, że kredytobiorca wywiąże się z zobowiązania. W przypadku niskiej oceny punktowej zdolności kredytowej stosuje się wydłużenie terminu spłaty całego kredytu. Natomiast w przypadku wysokiej oceny można zastosować raty malejące. Na początku okresu kredytobiorca spłaca wyższe raty, jednak z czasem zmniejszają się. Sprawdzanie zdolności kredytowej obejmuje więc także informacje o kredytowaniu, o które ubiega się zainteresowany.

Forma zatrudnienia i miesięczne dochody to jeden z czynników najczęściej branych pod uwagę przez banki. Forma zatrudnienia i miesięczne dochody to jeden z czynników najczęściej branych pod uwagę przez banki.

Jak zwiększyć zdolność kredytową w 2022 r.?Zastanawiasz się, jak zwiększyć zdolność kredytową? Bądź cierpliwy.

 1. Zadbaj o regularne dochody - jednym z najważniejszych czynników wpływających na decyzję banku jest forma zatrudnienia i dochody. Zanim przystąpisz do aplikowania o kredyt, spróbuj znaleźć stabilne zatrudnienie na umowę o pracę. Bank przychylnie patrzy na osoby, które wykazują regularne dochody potwierdzone przez firmę.
 2. Zrezygnuj z kart kredytowych i debetów - przeanalizuj koszty stałe. Twoją zdolność obniża obecnie spłacany kredyt, limity na karcie czy poręczenia. Jeżeli planujesz wysoki kredyt, zrezygnuj z instrumentów finansowych, których nie potrzebujesz albo spłać mniejsze zobowiązania.
 3. Znajdź współkredytobiorcę - jak zwiększyć zdolność kredytową szybciej? Dobrym zabezpieczeniem w oczach banku jest wspólny kredyt. Zastanów się, a może ktoś z rodziny wesprze cię na drodze do kredytowania.
 4. Wybierz dłuższy okres kredytowania - im dłuższy okres kredytowania, tym większa szansa na kredyt - wysokość miesięcznych rat spada.
 5. Zadbaj o wysoki wkład własny - jak zwiększyć zdolność kredytową? Wysoki wkład własny zwiększa szansę na pozytywną decyzję.


Gdzie dostane kredyt bez zdolności kredytowej?Zdolność kredytowa to podstawowy parametr brany pod uwagę przez bank podczas udzielania decyzji o finansowaniu. Jeżeli nie posiadasz zdolności kredytowej, a ocena jest bardzo niska decyzja o przyznaniu kredytu będzie negatywna.

Kredyt bez zdolności kredytowej nie istnieje. Na rynku pojawiają się jednak oferty instytucji, które przyciągają udzielaniem finansowania w każdych warunkach. Gdzie dostane kredyt bez zdolności kredytowej?

Parabanki oraz inne instytucje finansowe udzielają krótkoterminowych pożyczek na dowolny cel. Zanim zdecydujesz się zaciągnąć zadłużenie poza bankiem zwróć uwagę na wszystkie aspekty umowy. Dokładnie przeczytaj dokument - sprawdź m.in. RRSO, wysokość kwoty do spłacenia, a także kwestie dotyczące odsetek i dodatkowych opłat. Zweryfikuj również, czy instytucja została wpisana do Rejestru Instytucji Pożyczkowych, nadzorowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Opinie (1)

 • Nie biorąc nigdy żadnego kredytu ma się mniejszą zdolność kredytową od kogoś, kto posiłkował się kredytami konsumpcyjnych np. na zakup telewizora, lodówki itp. Przecież to jest sprzeczne z rzeczywistością, bo powinien wydawać się bardziej wiarygodny ten, kto potrafi zaspokajać swoje bieżące potrzeby konsumpcyjne w całości z własnych dochodów, a nie ten, co na byle co musi brać pożyczkę.

  • 2 0

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Ludzie biznesu

Piotr Witek

MBA, ACCA, biegły rewident, Partner Spółki Rewit Księgowi i Biegli Rewidenci, od listopada 2013...

Najczęściej czytane