stat

Zwolnienie lekarskie na okresie próbnym

Pracodawca nie może rozwiązać umowy o pracę czytelnika, dopóki przebywa on na zwolnieniu lekarskim, a więc gdy jego nieobecność 
w pracy jest usprawiedliwiona.
Pracodawca nie może rozwiązać umowy o pracę czytelnika, dopóki przebywa on na zwolnieniu lekarskim, a więc gdy jego nieobecność w pracy jest usprawiedliwiona. fot. 123rf

Zdarza się, że sytuacja życiowa nie pozwala pracownikowi na pracę podczas okresu próbnego. Czy w takiej sytuacji pracodawca może go zwolnić?Podpisałem umowę o pracę jako listonosz. Dostałem umowę o pracę na okres próbny trzech miesięcy (od 1.12.2017 do 28.02.2018). Przepracowałem 32 dni po czym poszedłem na zwolnienie lekarskie na okres miesiąca. Prawdopodobnie zostanie ono przedłużone, ponieważ choruję na depresję. Czy pracodawca może mnie teraz zwolnić? W umowie jest klauzula o dwutygodniowym okresie wypowiedzenia. Co wydarzy się, jeśli pracodawca mnie zwolni? Czy moje zwolnienie przestanie być ważne i nie będę dostawał pieniędzy? Gdzie powinienem wysłać swoje zwolnienie, kiedy trzymiesięczna umowa z pracodawcą ustanie?
Na pytanie odpowiada Paweł Kasprzyk z Kancelarii Radców Prawnych Kasprzyk Waliszewski.

Paweł Kasprzyk, radca prawny
Paweł Kasprzyk, radca prawny
Zgodnie z ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, zwaną dalej Kodeksem pracy umowa o pracę może być zawarta na okres próbny. Umowę o pracę na okres próbny, nieprzekraczający 3 miesięcy, zawiera się w celu sprawdzenia kwalifikacji pracownika i możliwości jego zatrudnienia w celu wykonywania określonego rodzaju pracy (art. 25 § 2 Kodeksu pracy).

Przyjęcie dwutygodniowego okresu wypowiedzenia w przypadku umowy czytelnika jest prawidłowe, jednak sam fakt zawarcia w umowie o pracę kodeksowego okresu wypowiedzenia nie uprawnia do jej wypowiedzenia w każdych okolicznościach. W myśl art. 41 Kodeksu pracy pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu pracownika, a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli nie upłynął jeszcze okres uprawniający do rozwiązana umowy o pracę bez wypowiedzenia. Zakaz wynikający z art. 41 Kodeksu pracy dotyczy każdej umowy o pracę, którą zgodnie z przepisami można rozwiązać za wypowiedzeniem. Odnosi się więc także do umowy o pracę na okres próbny. W związku z powyższym, pracodawca nie może rozwiązać umowy o pracę czytelnika, dopóki przebywa on na zwolnieniu lekarskim, a więc gdy jego nieobecność w pracy jest usprawiedliwiona.

Czy przebywałe(a)ś kiedyś na zwolnieniu lekarskim dłużej niż miesiąc?

tak, ale z powodu ciąży

21%

tak, kilkukrotnie

14%

raz wydarzyła się taka sytuacja

20%

nie, nigdy mi się to nie zdarzyło

45%
W przypadku przedłużenia zwolnienia lekarskiego, tym samym zachowania jego ciągłości, nie wchodzi w grę wspomniana przez czytelnika "utrata ważności zwolnienia", czy też utrata świadczenia z tytułu zasiłku chorobowego. Tytułem uzupełniania dodać należy, że w określonych przez Kodeks pracy przypadkach istnieje możliwość rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia. W stanie faktycznym zaprezentowanym przez czytelnika okoliczności, które by takie rozwiązanie umożliwiały nie występują.

Bez względu na czas trwania zwolnienia lekarskiego, umowa o pracę na okres próbny czytelnika rozwiąże się z upływem czasu, na który była zawarta. Pracodawca nie ma możliwości przedłużenia umowy na okres próbny o czas, w którym czytelnik przebywał na zwolnieniu lekarskim. W sytuacji, gdy po ustaniu stosunku pracy zwolnienie lekarskie będzie kontynuowane, czytelnik chcąc dalej pobierać zasiłek chorobowy będzie musiał wnioskować o to świadczenie bezpośrednio do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W takim wypadku zwolnienie lekarskie wraz oświadczeniem na formularzu Z-10 (formularz oświadczenia znajduje się na stronie internetowej ZUS) należy złożyć w jednostce terenowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych właściwej dla miejsca zamieszkania czytelnika w terminie siedmiu dni od otrzymania zwolnienia lekarskiego. We wspomnianym wyżej oświadczeniu na formularzu Z-10 czytelnik zobowiązany będzie podać szereg danych identyfikujących jego osobę oraz pozwalających Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych na weryfikację jego uprawnienia do otrzymywania zasiłku chorobowego.

Opinie (30) 1 zablokowana

Dodaj opinię

Dodaj opinię

Odpowiedz

STOP Hejt! Przemyśl swoją opinię

Regulamin dodawania opinii

zamknij

Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Najczęściej czytane