• Kino
 • Mapa
 • Ogłoszenia
 • Forum
 • Komunikacja
 • Raport
Skopiowano

Dziś wchodzi w życie dodatek węglowy. 3 tys. zł dofinansowania do węgla

Robert Kiewlicz
17 sierpnia 2022, godz. 07:50 
Opinie (129)
Osoby, które używają węgla jako surowca do ogrzewania swojego gospodarstwa domowego, mogą otrzymać wsparcie w wysokości 3 tys. zł. Osoby, które używają węgla jako surowca do ogrzewania swojego gospodarstwa domowego, mogą otrzymać wsparcie w wysokości 3 tys. zł.

- Rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o dodatek węglowy, które wchodzi w życie w środę, 17.08, zostało podpisane - poinformowała minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. Osoby, które używają węgla jako surowca do ogrzewania swojego gospodarstwa domowego, mogą otrzymać wsparcie w wysokości 3 tys. zł.Wzór wniosku o dodatek węglowyWniosek o dodatek węglowy będzie dostępny w urzędach gmin oraz na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska.


Do kiedy złożyć wniosek o dodatek węglowy?Do uzyskania dodatku niezbędne będzie złożenie wniosku w gminie do 30 listopada 2022 r. Gmina będzie miała z kolei 30 dni na jego wypłatę. Dodatek będzie zwolniony od podatku i od możliwości zajęcia. Warunkiem otrzymania dodatku węglowego będzie wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Brak taniego węgla w Trójmieście. Pustki w składach, brak towaru w sklepie PGG Brak taniego węgla w Trójmieście. Pustki w składach, brak towaru w sklepie PGG

Dodatek węglowy w wysokości 3 tys. zł - komu przysługuje?Zgodnie z ustawą dodatek węglowy przysługiwał będzie gospodarstwu domowemu, w przypadku którego głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem zawierającymi co najmniej 85 proc. węgla kamiennego.

Dopłaty do ogrzewania dla wszystkich. Węgiel, gaz czy ciepło systemowe Dopłaty do ogrzewania dla wszystkich. Węgiel, gaz czy ciepło systemowe

Dopłaty dla opalających węglemWarunkiem uzyskania dodatku węglowego będzie posiadanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w Ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków. Dodatek będzie przysługiwał osobom, które nie skorzystały z wcześniejszego mechanizmu wsparcia, jakim była możliwość zakupu węgla po cenie 996,60 zł brutto za tonę.

Jak wypełnić wniosek o dodatek węglowy?

 • na początku wpisujemy informację, do kogo kierujemy wniosek. Wnioski o dodatek węglowy będą rozpatrywały gminy, więc trzeba podać, czy będzie to wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w którym mieszkamy;
 • następnie osoba składająca wniosek powinna wpisać swoje dane, w tym imię i nazwisko, PESEL oraz adres zamieszkania;
 • jeżeli w skład gospodarstwa domowego wchodzą też inne osoby, w kolejnej rubryce wpisujemy ich dane osobowe z numerem PESEL i adresem zamieszkania;
 • następnie w formularzu zaznaczamy jedno, główne źródło ogrzewania węglowego, np. kocioł na paliwo stałe, koza czy piec kaflowy. Pamiętajmy - wskazane przez nas źródło ogrzewania powinno być wcześniej wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Będzie to weryfikowane przez gminę na etapie rozpatrywania wniosku;
 • na koniec podpisujemy oświadczenie o tym, że podane w formularzu dane są prawdziwe;
 • od dnia złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku gmina będzie miała 30 dni na wypłatę dodatku węglowego w wysokości 3 tys. zł
.

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (129)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Ludzie biznesu

Dorota Sobieniecka- Kańska

Dyrektor Gdańskiego Klubu Biznesu. Wydawca, dziennikarka, wykładowca, doradca public relations....

Najczęściej czytane