stat
Impreza już się odbyła

Ekspansja przez innowacje

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące ogłoszonego w ramach RPO WP 2014 - 2020 konkursu w ramach Poddziałania 1.1.1 Ekspansja przez innowacje - wsparcie dotacyjne. Dofinansowanie w konkursie przeznaczone jest na prace badawczo - rozwojowe i infrastrukturę B+R firm. To pierwszy nabór, w który firmy mogą pozyskać kompleksowe wsparcie finansowe zarówno na badania jak i na wdrożenie w ich wyniku konkretnych innowacyjnych rozwiązań w biznesie. Wnioski można składać w Agencji Rozwoju Pomorza już od 15 lutego.

Grupa Wsparcia - spotkanie

w każdy czwartek (do 27.09), godz. 17:30 - 19:30

Wstęp wolny


Na spotkaniu eksperci przybliżą zasady aplikowania w konkursie, w tym m.in.: typy beneficjentów, preferowane projekty, poziom dofinansowania, kwalifikowalność wydatków, pomoc publiczna w projektach, zasady składania wniosków o dofinansowanie, kryteria oceny projektów, zasady wyboru projektów do otrzymania dofinansowania i podpisywania umów.

Aby wziąć udział w spotkaniu, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać w wersji elektronicznej na adres e-mail: Anna.Bochynska@arp.gda.pl lub Barbara.Merchel-Czech@arp.gda.pl
Dodaj zdjęcie

Opinie

Dodaj opinię

Dodaj opinię

Odpowiedz

Regulamin dodawania opinii

zamknij