• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport

Fuzja Lotos-Orlen. Sąd oddalił powództwo akcjonariuszy

Robert Kiewlicz
15 maja 2024, godz. 14:45 
Opinie (149)
Sąd Apelacyjny uznał, że Orlen mógł przejąć Lotos. Oddalił pozew akcjonariuszy. Sąd Apelacyjny uznał, że Orlen mógł przejąć Lotos. Oddalił pozew akcjonariuszy.

Sąd Apelacyjny w Łodzi podtrzymał orzeczenie sądu pierwszej instancji i nie stwierdził nieważności uchwały w sprawie połączenia z PKN Orlen z Grupą Lotos. Wyrok jest prawomocny. Strony mogą wnieść skargę kasacją do Sądu Najwyższego. Uchylenia uchwały połączeniowej domagali się dwaj mniejszościowi akcjonariusze Lotosu.Energa ma pozostać na giełdzie. Sąd oddalił apelację koncernu Energa ma pozostać na giełdzie. Sąd oddalił apelację koncernu

- Sąd pierwszej instancji prawidłowo rozpoznał sprawę i rozważył wszystkie przesłanki. Powodowie nie uzasadnili powództwa w sposób przekonujący i zgodny z prawem. Również świadkowie, o których wezwanie wnioskowali, nie wnieśliby do postępowania nic poza własnymi opiniami - stwierdziła sędzia Małgorzata Stanek.


Pozew akcjonariuszy przeciwko łączeniu Orlenu i LotosuW sierpniu 2022 r. dwaj mniejszościowi akcjonariusze Lotosu skierowali do Sądu Okręgowego w Łodzi pozew dotyczący stwierdzenia nieważności uchwały o połączeniu PKN Orlen z Grupą Lotos. Wcześniej akcjonariusze mniejszościowi podczas walnego zgromadzenia Lotosu odbywającego się w lipcu 2022 r. zgłosili sprzeciw do uchwały o połączeniu gdańskiego koncernu z Orlenem.

W czercu 2023 r. Sąd Okręgowy w Łodzi ogłosił wyrok w sprawie dotyczącej przejęcia przez PKN Orlen Grupy Lotos. Oddalił on powództwo. Wyrok był nieprawomocny, a stronom przysługiwało odwołanie.Skarżący akcjonariusze to Bogdan Kamola oraz Jan Trzciński. Pozew liczył ponad 3 tys. stron, a za jego przygotowaniem stała kancelaria K&S Kardasz Staszak we współpracy z ekonomistami z Uniwersytetu Gdańskiego.

Czy można odzyskać pełną kontrolę nad rafinerią? Wydzielić Lotos z Orlenu Czy można odzyskać pełną kontrolę nad rafinerią? Wydzielić Lotos z Orlenu

Wycofanie się z fuzji Orlenu z Lotosem jest niemożliwe- Wycofanie się z fuzji Orlenu z Lotosem jest obecnie niemożliwe - ocenił minister aktywów państwowych Borys Budka. - Resort aktywów państwowych oraz rady nadzorcze spółek i audytorzy rozliczą każdą złotówkę, która była nielegalnie wydana, a co więcej, jeśli doszło do popełnienia przestępstwa, to prokuratorzy dostaną gotowe materiały.
Przypomnijmy, że w sierpniu 2022 r. połączenie PKN Orlen z Grupą Lotos zostało zarejestrowane przez sąd. Stosowny wpis został zamieszczony przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy KRS w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Miejsca

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (149)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Ludzie biznesu

Artur Jadeszko

Od 2006 roku prezes zarządu ATC Cargo SA, spółki notowanej na NewConnect, alternatywnym systemie obrotu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Studiował na Wydziale Prawa Uniwersytetu Gdańskiego oraz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od początku kariery zawodowej związany z branżą TSL. Jako przewodniczący Komisji Celnej w Polskiej Izbie Spedycji i Logistyki był uczestnikiem wielu projektów realizowanych przy współudziale Izby Celnej w Gdyni oraz Ministerstwa Finansów. Jest...

Najczęściej czytane