• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport

Pozew przeciwko łączeniu Orlenu i Lotosu. Akcjonariusze przeciw fuzji

Robert Kiewlicz
23 sierpnia 2022 (artykuł sprzed 1 roku) 
Do sądu trafił pozew mniejszościowych akcjonariuszy przeciw fuzji Orlenu z Lotosem. Do sądu trafił pozew mniejszościowych akcjonariuszy przeciw fuzji Orlenu z Lotosem.

Dwaj mniejszościowi akcjonariusze Lotosu skierowali do Sądu Okręgowego w Łodzi pozew dotyczący stwierdzenia nieważności uchwały o połączeniu PKN Orlen z Grupą Lotos. Wcześniej akcjonariusze mniejszościowi podczas walnego zgromadzenia Lotosu odbywającego się w lipcu 2022 r. zgłosili sprzeciw do uchwały o połączeniu gdańskiego koncernu z Orlenem.Orlen przejmuje władzę w Lotos Kolej. Obawy o konsolidację kolejowych spółek Orlen przejmuje władzę w Lotos Kolej. Obawy o konsolidację kolejowych spółek
Skarżący akcjonariusze to Bogdan Kamola oraz Jan Trzciński. Pozew liczy ponad 3 tys. stron, a za jego przygotowaniem stoi kancelaria K&S Kardasz Staszak we współpracy z ekonomistami z Uniwersytetu Gdańskiego.

Nieracjonalne i szkodliwe działania- Uważamy, że ta fuzja jest szkodliwa dla akcjonariuszy i nieracjonalna z punktu widzenia biznesowego - przekonują skarżący w przekazanym mediom komunikacie prasowym. - Korzystamy ze swojego prawa do zaskarżenia uchwały, bo jesteśmy przekonani o swoich racjach.
Akcjonariusze pozywają Energę. Chodzi o podział zysków Akcjonariusze pozywają Energę. Chodzi o podział zysków
- Stoimy na stanowisku, że uchwała walnego zgromadzenia została podjęta z licznymi naruszeniami prawa i żądamy w pierwszej kolejności stwierdzenia jej nieważności przez sąd. Na wypadek nieuwzględnienia przez sąd naszego stanowiska co do stwierdzenia nieważności złożyliśmy wniosek ewentualny o uchylenie uchwały z uwagi na szereg uchybień, w szczególności ze względu na godzenie w interes spółki oraz pokrzywdzenie akcjonariuszy, co uzasadniają przedstawione dowody i analizy, w tym opinia przygotowana przez dr. Dariusza Wieczorka - twierdzi w komunikacie prasowym Sławomir Staszak, pełnomocnik powodów i partner zarządzający kancelarii K&S.
Lotos znika z giełdy po 17 latach. Akcje wykluczone z obrotu na GPW Lotos znika z giełdy po 17 latach. Akcje wykluczone z obrotu na GPW

Rażąco niska wycena majątku LotosuZ analizy dołączonych do pozwu wynika, że wskutek obowiązku wdrożenia przez Orlen tzw. środków zaradczych, ta transakcja utraciła jakikolwiek sens ekonomiczny.

Według opinii dr. Dariusza Wieczorka z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, autora analizy, wyceny znacznej części aktywów Lotosu zbywanych przez Orlen są rażąco niskie.

- Przypomina, że 30 proc. udziałów w gdańskiej rafinerii oraz 50 proc. jej produkcji ma być sprzedane na rzecz Saudi Aramco za 1,15 mld zł, podczas gdy w ostatnich latach inwestycje poniesione na rafinerię przekroczyły 8 mld zł. To wygląda tak, jakbyśmy dotowali największą spółkę paliwową na świecie, oddając jej za ułamek wartości coś, co tworzono w Gdańsku przez dziesięciolecia - twierdzi dr Wieczorek.
Akcjonariusze chcą, aby w sprawie świadkami byli m.in.: Paweł Olechnowicz - wieloletni prezes Lotosu, dwóch byłych ministrów gospodarki.

Miejsca

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (223)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Ludzie biznesu

Tomasz Basiński

W latach 1987 – 1990 kształcił się w sopockim Policealnym Studium Zawodowym w specjalności Oprogramowanie Maszyn Cyfrowych. W 1992 roku ukończył z wynikiem bardzo dobrym Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego na kierunku Organizacja i Zarządzanie. Brał udział w wielu specjalistycznych kursach marketingu i sprzedaży organizowanych przez renomowane instytucje. Doświadczenie w zarządzaniu zdobywał od 1992 roku. Był współorganizatorem biura Fundacji Centrum Informacji Gospodarczej przy...

Najczęściej czytane