• Kino
 • Mapa
 • Ogłoszenia
 • Forum
 • Komunikacja
 • Raport

Jest zgoda na przejęcie Lotosu. Orlen musi wywiązać się ze zobowiązań

Robert Kiewlicz
14 lipca 2020 (artykuł sprzed 4 lat) 
Komisja Europejska wydała warunkową zgodę na przejęcie Grupy Lotos przez PKN Orlen. Komisja Europejska wydała warunkową zgodę na przejęcie Grupy Lotos przez PKN Orlen.

Jest zgoda Komisji Europejskiej na przejęcie Grupy Lotos przez PKN Orlen. Zatwierdzenie transakcji uzależniono od pełnego wywiązania się ze zobowiązań przedstawionych przez PKN Orlen. Zapowiedzi zmian zaniepokoiły związkowców działających w Grupie Lotos, którzy zapowiadają, że będą walczyli o jak najkorzystniejsze rozwiązania dla pracowników gdańskiego koncernu. Od rana kursy giełdowe PKN Orlen oraz Lotosu rosły.


Co sądzisz o fuzji Orlen-Lotos?Środki zaradcze zatwierdzone przez Komisję Europejską

 • zbycie 30 proc. udziałów w rafinerii Lotos wraz z towarzyszącym dużym pakietem praw zarządczych, co da nabywcy prawo do blisko połowy produkcji rafinerii w zakresie ropy naftowej i benzyny, a jednocześnie zapewni dostęp do istotnej infrastruktury magazynowania i infrastruktury logistycznej;
 • zbycie dziewięciu składów paliw na rzecz niezależnego operatora logistyki oraz budowa nowego terminalu importowego paliwa do silników odrzutowych w Szczecinie, który - po ukończeniu budowy - zostałby przekazany temu operatorowi;
 • uwolnienie większości mocy zarezerwowanych przez Lotos w niezależnych magazynach, w tym pojemności zarezerwowanej na największym w Polsce terminalu przywozu paliwa drogą morską;
 • zbycie 389 stacji detalicznych w Polsce, stanowiących około 80 proc. sieci Lotos, oraz zaopatrywanie tych stacji w paliwa silnikowe;
 • sprzedaż wynoszącego 50 proc. udziału Lotosu w spółce joint venture zajmującej się obrotem paliwem do silników odrzutowych, którą posiada on razem z BP, dalsze prowadzenie dostaw dla tej spółki oraz udzielenie tej spółce dostępu do magazynów w dwóch portach lotniczych w Polsce;
 • udostępnienie konkurentom w Czechach rocznie do 80 tys. ton paliwa do silników odrzutowych w drodze otwartej procedury przetargowej;
 • zbycie dwóch zakładów produkcyjnych bitumu w Polsce oraz dostarczenie nabywcy rocznie do 500 tys. ton bitumu/pozostałości ciężkich.

- Dostęp do paliw po konkurencyjnych cenach jest równie ważny dla przedsiębiorstw, jak i konsumentów. Możemy zatwierdzić dzisiaj proponowane przejęcie Lotosu przez PKN Orlen, gdyż wyczerpująca lista zobowiązań zaproponowana przez PKN Orlen zapewni, że odpowiednie polskie rynki pozostaną otwarte i konkurencyjne oraz że połączenie nie spowoduje wzrostu cen ani mniejszego wyboru paliw i produktów powiązanych dla przedsiębiorstw i konsumentów w Polsce i Czechach - powiedziała wiceprzewodnicząca Komisji Margrethe Vestager, odpowiedzialna za politykę konkurencji.

Orlen zgadza się na warunki Komisji Europejskiej- Zgoda Komisji Europejskiej na połączenie PKN Orlen i Grupy Lotos to sygnał, że w Europie potrzebne są silne, multienergetyczne koncerny. To historyczny moment dla obu koncernów i polskiej gospodarki. Łącząc potencjał obu firm, jesteśmy w stanie sprostać wyzwaniom związanym z transformacją energetyczną, ponieważ niskoemisyjna gospodarka wymaga miliardowych inwestycji. Połączony kapitał finansowy i ludzki otwiera możliwości realizacji nowych projektów, które wzmocnią naszą konkurencyjność i umożliwią dalszą ekspansję na globalnym rynku. Jestem przekonany, że ta fuzja przyniesie korzyści zarówno akcjonariuszom, jak i klientom koncernu - mówi Daniel Obajtek, prezes zarządu PKN Orlen. - Konsekwentnie negocjowaliśmy z Komisją, aby przejęcie Grupy Lotos było optymalne dla wszystkich stron transakcji. To się udało. Przed nami rozmowy z potencjalnymi partnerami dotyczące wdrożenia środków zaradczych. Będziemy negocjować przede wszystkim atrakcyjną wymianę aktywów. Jesteśmy do tego dobrze przygotowani, mamy ustalony plan działania, aby w przyszłości maksymalnie móc wykorzystać synergie wynikające z tego przejęcia.

Rafineria w Gdańsku w nowej formieSposób spełnienia określonych warunków i szczegóły transakcji będą ustalane z potencjalnymi partnerami zewnętrznymi w ramach odrębnych rozmów i negocjacji. Zarówno nabywcy aktywów wynikających ze środków zaradczych, jak i warunki zawartych z nimi umów będą podlegały zatwierdzeniu przez Komisję.

Środki zaradcze przewidują m.in. zmianę modelu biznesowego rafinerii w Gdańsku, na bazie której powstanie spółka joint venture. PKN Orlen, w przypadku połączenia z Grupą Lotos, będzie operatorem wyodrębnionej w ramach JV rafinerii. Finalnie dla zewnętrznego partnera trafi 30 proc. udziałów. Zgoda KE przewiduje zobowiązanie do sprzedaży części sieci sprzedaży detalicznej. Celem PKN Orlen będzie znalezienie partnera do jak najbardziej atrakcyjnej wymiany aktywów polskich na podobne w innych częściach Europy.

Przy okazji uroczystości związanych z zakończeniem negocjacji z KE PKN Orlen podpisał list intencyjny ze Skarbem Państwa w sprawie procesu przejęcia kontroli kapitałowej nad spółką Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo. Orlen 10 lipca rozpoczął proces ukierunkowany na przejęcie kontroli nad PGNiG. Według założeń Orlenu pierwszym etapem przedmiotowego procesu miały być negocjacje postanowień listu intencyjnego pomiędzy spółką a Skarbem Państwa, który posiada 71,88 proc. udziału w kapitale zakładowym PGNiG.

Rośnie napięcie w Grupie LotosPojawiające się już wcześniej doniesienia dotyczące wprowadzenia środków zaradczych zaniepokoiły pracowników i związkowców Grupy Lotos.

- Zagrożenia dla pracowników i funkcjonowania firm sektora wynikają ze środków zaradczych, jakie Orlen zaproponował w toku negocjacji z Komisją Europejską, by przekonać unijnych urzędników do fuzji z Lotosem. Obawy Brukseli wywołuje wpływ tej transakcji na konkurencję na rynkach Europy Środkowej i Wschodniej - informują związkowcy ze Związku Zawodowego Inżynierów i Techników Grupy Lotos. - W ocenie strony społecznej środki zaradcze są sprzeczne z oficjalnymi deklaracjami PKN podczas publicznych debat. Lista ustępstw jest długa, dotyczy asfaltów i w obszarze logistyki, a przede wszystkim w zakresie funkcjonowania stacji paliw. Mówimy o strategicznej infrastrukturze - rurociągach i bazach. To działanie wbrew ekonomii, przede wszystkim spowoduje osłabienie bezpieczeństwa energetycznego państwa. Brak myślenia o rozwoju sektora naftowego. Jest tylko hasło idei powołania wielkiego koncernu bez pełnej analizy oceny skutków dla wszystkich firm, a przede wszystkim dla regionów, w których dotychczas funkcjonują.

PKN Orlen przejmuje Grupę Lotos i EnergęProces przejęcia kapitałowego Grupy Lotos przez PKN Orlen został zainicjowany w lutym 2018 r. podpisaniem listu intencyjnego ze Skarbem Państwa, który posiada w gdańskiej spółce 53,19 proc. głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. W kwietniu 2018 r. w Grupie Lotos rozpoczął się proces due dilligence, czyli badanie jej kondycji handlowej, finansowej, prawnej i podatkowej pod kątem przejęcia. W lipcu 2019 roku PKN Orlen złożył w Komisji Europejskiej formalny wniosek o zgodę na koncentrację. Z kolei pod koniec sierpnia 2019 r. podpisane zostało porozumienie pomiędzy PKN Orlen a Skarbem Państwa i Grupą Lotos, określające ramową strukturę transakcji przejęcia gdańskiej spółki.

Przypomnijmy, że w kwietniu 2020 roku płocki koncern, w ramach wezwania, przejął akcje Energi stanowiące ok. 80 proc. kapitału zakładowego oraz około 85 proc. ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki, a docelowo chce mieć 100 proc. udziałów w Enerdze.

 • Decyzja Prezydium Rady Ministrów (nr 47/71) o budowie rafinerii w Gdańsku zapadła 5 maja 1971 roku.
 • Decyzja Prezydium Rady Ministrów (nr 47/71) o budowie rafinerii w Gdańsku zapadła 5 maja 1971 roku.
 • Decyzja Prezydium Rady Ministrów (nr 47/71) o budowie rafinerii w Gdańsku zapadła 5 maja 1971 roku.
 • Decyzja Prezydium Rady Ministrów (nr 47/71) o budowie rafinerii w Gdańsku zapadła 5 maja 1971 roku.
 • Decyzja Prezydium Rady Ministrów (nr 47/71) o budowie rafinerii w Gdańsku zapadła 5 maja 1971 roku.
 • Decyzja Prezydium Rady Ministrów (nr 47/71) o budowie rafinerii w Gdańsku zapadła 5 maja 1971 roku.
 • Decyzja Prezydium Rady Ministrów (nr 47/71) o budowie rafinerii w Gdańsku zapadła 5 maja 1971 roku.

Orlen już starał się o przejęcie LotosuPrawie 20 lat temu Orlen starł się o przejęcie Lotosu. Na początku lat 90. XX wieku miała miejsce pierwsza próba prywatyzacji firmy. Wówczas Lotosem zainteresowany był tylko fiński koncern Neste, lecz oferował zbyt mało. Mimo obaw, że przyszły właściciel może zamknąć mało dochodową rafinerię i zostawić tylko park zbiorników, próbę prywatyzacji powtórzono. W 2001 roku wybrano na inwestora angielską firmę deweloperską Rotch, ale pojawiło się podejrzenie, że stoi za nią rosyjski Lukoil.

Następnie potencjalnym inwestorem został PKN Orlen, który został jednocześnie partnerem firmy Rotch. Uzgodniono, że Orlen będzie pełnił rolę głównego zarządzającego. Już wtedy pojawiły się obawy, że Rafineria Gdańska przestanie istnieć jako odrębny podmiot. Przetarg dotyczył sprzedaży 75 proc. akcji Rafinerii. Ostatecznie prywatyzację przerwano, a Rafineria Gdańska otrzymała zadanie konsolidacji i restrukturyzacji rafinerii południowych i firmy wydobywającej ropę - Petrobaltic.

Od Rafinerii do Grupy LotosRząd podjął decyzję o budowie nowej rafinerii 7 maja 1971. Budowa gdańskiej rafinerii w latach 1972-77, wraz z Naftoportem, była pierwszą inwestycją w PRL-u realizowaną według zachodnich licencji i technologii oraz kierowaną przez zachodnią firmę - włoskie Snamprogetti. W decyzji napisano, że rafineria powstanie w Gdańsku, rozważano też lokalizację w Pszczółkach - 20 km od Gdańska. Myślano też o gdyńskim Oksywiu. Pierwszą siedzibą Rafinerii Nafty "Gdańsk" w Budowie były stare budynki mieszkalne wydzierżawione od Gdańskich Zakładów Fosforowych. Pierwszą partię ropy naftowej przyjęto do zbiorników rafineryjnych w 1975 roku. Oficjalnie uruchomiono rafinerię, a konkretnie częściowo zbudowany Blok Paliwowy 29 listopada, aby w dniu rozpoczęcia VII Zjazdu PZPR zacząć przerób ropy.

W kwietniu 1992 otwarto pierwszą firmową stację paliw w Redzie. W 1990 r. rozpoczęto produkcję flagowego oleju Lotos, od którego pochodzi obecna nazwa firmy. W 1994 roku rurociągowa ropa rosyjska nazwana Ural lub Rebco stała się podstawowym surowcem przerabianym w rafinerii. W czerwcu 2002 r. powstała Grupa Lotos SA, do której w ciągu kilku lat dokooptowane zostały rafinerie w Czechowicach, Gorlicach i Jaśle, a następnie firma wydobywcza Petrobaltic. W czerwcu 2005 r. Lotos stał się spółką giełdową. W latach 2007-2011 Program 10+, dzięki czemu rafineria zaczęła zaliczać się do dużych zakładów - z przerobem ropy ponad 10,5 mln ton rocznie. Projekt EFRA (2017-2020) sprawił, że rafineria może produkować prawie wyłącznie produkty wysokomarżowe.

Wyniki finansowe Orlenu i LotosuGrupa Orlen osiągnęła w 2019 roku zysk netto 4,3 mld zł. Orlen przerobił ok. 33,9 mln ton ropy naftowej, odnotowując przy tym rekordową sprzedaż wolumenową na poziomie 43,3 mln ton. W 2019 r. na inwestycje wydano ok. 5,5 mld zł.

Natomiast zysk netto Grupy Lotos wyniósł w całym 2019 roku 1,15 mld zł. Przychody ze sprzedaży wyniosły 29,4 mld zł, czyli były o 628,4 mln zł (2,1 proc.) niższe niż w 2018 roku, przede wszystkim z powodu mniejszego wolumenu sprzedaży oraz niższych notowań cen ropy i produktów naftowych na rynkach światowych. Wolumen sprzedaży produktów, towarów i materiałów ropopochodnych w 2019 roku obniżył się o 1,3 proc. w porównaniu z 2018 rokiem.

W 2019 roku Grupa Kapitałowa Lotos poniosła nakłady inwestycyjne w kwocie ponad miliarda złotych, z czego największą pozycję stanowiły nakłady związane z projektem instalacji opóźnionego koksowania (projekt EFRA), wydobyciem zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego, dotyczące głównie złóż B8 na Morzu Bałtyckim, Sleipner oraz YME na Norweskim Szelfie Kontynentalnym.

Miejsca

Opinie (596) ponad 20 zablokowanych

Wszystkie opinie

 • Papa (20)

  To żegnamy z żalem jednego z potentatów z Pomorza... Szkoda

  • 176 38

  • (11)

   Niestety podatki nie będą płacone w Gdańsku.

   • 16 10

   • (6)

    Podatki będą płacone w Gdańsku, więc budżet Gdańska raczej nie ucierpi

    • 10 17

    • zostanie podatek od nieruchomości. (4)

     Podatek od zysków przepadnie.

     • 19 5

     • Gdynia żegna bez żalu (3)

      Odkąd Tusk doszedł do władzy Lotos przestał się kompletnie Gdynią interesować, w tym sponsorowaniem gdyńskiego sportu.

      • 5 19

      • od kiedy Lotos jest w Gdyni pajacu?

       • 5 2

      • Nie pisz w imieniu Gdyni. Moze poprzednia wladza faktycznie Gdyni nie kochala, ale to komentarz tak samo zalosny, jak radosc gdanskich troli, gdy minister uznal OPAT za droga lokalna. To zenujaco krotkowzroczne - w interesie Trojmiasta i regionu jest i bogaty Gdansk, i bogata Gdynia. W tym przypadku w Gdyni nie przybedzie, gdy w Gdansku ubedzie - stanowimy jeden rynek pracy a utrata Lotosu to mniejsze wplywy nie tylko dla Gdanska, ale i dla Pomorza - zatem posrednio i dla Gdyni.

       Musimy kibicowac sobie nawzajem.

       • 12 0

      • Wywalić ruskich z Lotosu mianowanych za PO

       • 0 2

    • podatki od czego? od zysku Orlenu?

     • 6 0

   • Podatki będą płacone w Gdańsku. Chyba że szejk arabski przetransportuje Lotos do Płocka. Na osiołkach. (3)

    • 6 18

    • (2)

     Tak podatek od nieruchomości zostanie z tym masz rację ale podatek cit już do Gdańska nie wplynie. Chyba nie muszę ci tłumaczyć z którego podatku są większe wpływy

     • 7 1

     • Zapłacą tyle samo

      Sie skasuje za nieruchomości i grunt x10

      • 0 0

     • no tak. ale tak na boku to czasy po 1989 roku to w Gdańsku powolne wyprzedawanie wszystkich firm utrzymujących tu kapitał.

      I nieumiejętność przyciągania nowych. Poszły banki, firmy komunalne , stocznie. W porównaniu z resztą Polski kapitałowo jest bardzo słabo - nie przyciągnięto żadnych dużych firm, a jedynie outsourcing korporacji, które swój CIT płacą gdzie indziej, a w Gdańsku mają tylko biura. Po przejęciu Lotosu i Energi nic nie zostaje oprócz LPP. A powiedzmy sobie otwarcie, że żadna z tych spółek nie stanowiła konieczności rynkowej, a bardziej polityczną.

      • 2 0

  • (6)

   Dlaczego żegnamy? Lotos ma przecież zostać na Pomorzu, a fuzja może pozytywnie wpłynąć na rozwój spółki

   • 10 29

   • A podatki powędrują gdzie? (1)

    • 14 5

    • Na pewno nie do Gdańska :)

     • 17 5

   • na razie Obajtek (2)

    sprzedaje i likwiduje pół Lotosu, gdzie tutaj widzisz rozwój?

    • 22 0

    • powstanie czapa nadzorcza i powstaną spółki córeczki (1)

     rozwojowo z tysiąc miejsc pracy i znoju... nagród i premii - dla całego tłumu oPiSowych sadzeniaczków

     • 7 1

     • To nie platforma chlopie

      nie będzie planów jak z pkp lotem czy lasami
      Józki Bąki maja problem ale nie Polacy pomorzanie

      • 1 13

   • Dramat

    Niby jak ma to wpłynąć na rozwój Lotosu? Przecież ta cała śmieszna fuzja wiążę się z wyprzedaniem dużej części firmy. Z mojego punktu widzenia to koniec Lotosu w końcu władza osiągnie swój cel i zniszczy fajną firmę i nasz region

    • 8 1

  • Chodzi o dowalenie Gdanskowi i o nowe miejsce do dojenia przez PIS. za rok dwa Lotos bedzie mial straty jak teraz Orlen

   • 11 3

 • (12)

  Niech mi ktoś teraz powie, że ta transakcja jest korzystna dla polskiej gospodarki.

  • 194 34

  • Madki dostaną więcej

   Transakcja ropy do pełnej siatki w zakupów

   • 6 11

  • No właśnie (6)

   Jaki w tym sens? Pozbywać się tak dużej części lotosu dla fuzji. Kiedy teraz obie spółki są skarbu państwa. Pisowskie złodziejstwo i partactwo

   • 29 12

   • Jakie pisowskie złodziejstwo? (2)

    Wyraźnie napisali, że tu unia jewropejska każe im pozbyć się dużej części Lotosu. Pewnie kupią to ruski. Donek obiecał im cały Lotos, ale nie zdążył go opylić więc dostaną chociaż część.

    • 10 33

    • Głupiś, to pisowowskie durne pomysły na fuzję

     unia dała takiwarune zaporowy, a Obajtek mimo że nie jest to korzystne i dobre dla Polski forsuje fuzję bo on sam i pisiory więcej nakradną w przyszłości

     • 28 8

    • Ręce opadają

     Jak się czyta takie głupoty. Unia każe sprzedać lotos? Idź, pomyśl chwilę i wróć.

     • 15 3

   • W Orlenie państwo nie ma kontroli nad akcjami spółki. (1)

    • 10 1

    • Dokładnie nawet 30% nie ma. Ale taka jest wiedza ludzi więc później nie ma się co dziwić że popis ma 70% poparcia

     • 7 3

   • Orlen tylko w 30% należy do państwa za to w lotosie państwo jest większościowym akcjonariuszem

    • 9 1

  • Lepsza pozycja negocjacyjna przy zakupie ropy, model biznesowy z Anglii i Francji. (1)

   Lotos to istotnie mały zakład w skali UE. Wzmocni potencjał polskiego koncernu.

   • 13 16

   • Ile % udziałów ma państwo w Orlenie? Czekam za odpowiedzą

    • 10 0

  • Tak

   • 1 2

  • Ja tak twierdze

   Jest

   • 2 2

 • Kiedy Jukos przejmie całość ? (4)

  • 60 29

  • Gdy POprzednicy wrócą do władzy.

   • 16 12

  • To Donek chciał sprzedaż Lotos (1)

   Nie zapomnijcie komu chciał sprzedać donek Lotos

   • 18 15

   • A co robią teraz?? Lotos to 53% udziały Skarbu Państwa a Orlen tylko 27,5%!!!!
    Efekt jest taki że sprzedają 25,5% lotosu!

    • 7 2

  • obecna dojna zmiana komunistów i złodziei odda Jukosowi za węgiel

   • 7 3

 • 51.03 % Polaków zadecydowało o transferze kapitału do Warszawy (5)

  No cóż taki czas to co zrobiła komuna rozwali PiS

  • 146 51

  • jak można wyczytac Lotos ma zbyć 89 stacji paliw itd. (1)

   • 0 0

   • Doprawdy?

    Jak można wyczytać, dużo, dużo więcej a nie 89.

    • 0 0

  • Ta decyzja UE zapadła długo przed wyborami . (2)

   I nie sądzę aby nas szczególnie pytano o zgodę !

   • 1 7

   • (1)

    Nie? A kto to zaproponowal? Orlen.

    • 9 1

    • Dokładnie to są propozycje Orlenu na zarzuty zbytniej koncentracji.

     • 5 1

 • Tak jak już pisałem nie raz (7)

  polexit jak najszybciej!!!!!!!!!!

  • 58 106

  • (4)

   i do Rosji i Białorusi, stworzymy nowe RWPG. Hurrra!

   • 18 14

   • (3)

    oczywiścice tak jak Szwajcaria, też jest w rwpg bo nie ejest w unii. puknij sie ew ten kozi łeb

    • 2 18

    • (1)

     Hahaha, Polska drugą Szwajcarią.

     • 11 1

     • radom zurychem ;)

      • 12 0

    • Polska tak się ma do Szwajcarii

     jak Polonez do Lamborghini...

     • 4 0

  • W Szwajcarii są najwyższe zarobki w Europie

   Średnia to 21000 (w PL 3500), więc nie ma co się dziwić, że mają w pompie Unie. Natomiast dla nas Unia to zbawienie, bez którego, dziś byśmy nie byli dużo dalej niż Ukraina gospodarczo.

   • 12 2

  • komentarz a propos członkostwa w UE bez związku z tematem

   • 1 2

 • gdspodarka (4)

  Firmom grozi bankructwo więc Pis robi fuzję ,żeby ukryć nieudolność!

  • 78 72

  • Nic głupszego dzisiaj nie przeczytam... (1)

   • 7 4

   • Nie trać nadziei. Konkurencja jest bardzo silna.

    • 1 0

  • Orlen 2.5 mld strat

   • 4 3

  • upadłość?

   Sprzedaż paliwa jest i długo będzie.

   • 1 0

 • Nareszcie razem! Polska zaczyna się liczyć w Europie (31)

  Urodziłem się w Gdańsku i jestem z Pomorza. Bardzo się cieszę, że w końcu Lotos łączy się z Orlenem. Zyska Polska i pracownicy koncernu. Przede wszystkim wreszcie zdobędziemy silną pozycję negocjacyjną w Europie i nowe możliwości rozwoju. Lepiej współpracować, niż konkurować. Trzymam kciuki za dalsze inwestycje.