Obajtek: To był ostatni moment na przejęcie Energi

Najnowszy artukuł na ten temat

Rachunki za prąd znów wyższe. Nowa taryfa Energi i opłata mocowa

- W ciągu dwóch najbliższych miesięcy przedstawimy plany dotyczące synergii z Grupą Energa po jej przejęciu kapitałowym, które sfinalizowane zostanie 30 kwietnia 2020 roku - zapowiedział Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen. - Wdrożenie planu konsolidacji zajmie około roku.
- W ciągu dwóch najbliższych miesięcy przedstawimy plany dotyczące synergii z Grupą Energa po jej przejęciu kapitałowym, które sfinalizowane zostanie 30 kwietnia 2020 roku - zapowiedział Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen. - Wdrożenie planu konsolidacji zajmie około roku. mat.prasowe

Przejęcie kontroli nad Energą przez PKN Orlen stało się faktem. Koncern, w ramach wezwania, przejął akcje Energi stanowiące ok. 80 proc. kapitału zakładowego oraz około 85 proc. ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki, a docelowo chce mieć 100 proc. udziałów w Enerdze. O tym, czy Pomorze straciło, czy zyskało na przejęciu Grupy Energa przez PKN Orlen, czy to dobry czas na tak duże akwizycje i czy Orlen ma na to wystarczającą ilość pieniędzy, rozmawiamy z Danielem Obajtkiem, prezesem zarządu PKN Orlen.Czy obecne czasy są dobrą porą, aby stawiać na tak duże akwizycje, jaką jest przejecie Grupy Energa?

Daniel Obajtek: - To ostatni moment, żeby takie inwestycje przeprowadzać. Zgodnie z prognozami popyt na paliwa tradycyjne od 2040 r. będzie spadać. Jednocześnie będzie rosła rola energii elektrycznej czy odnawialnych źródeł energii. Mądra i skuteczna strategia to taka, która nie tylko pozwala na przetrwanie tu i teraz, ale wzmacnia wartość firmy w perspektywie długoterminowej. My to rozumiemy. Dlatego dążymy do budowy silnego koncernu multienergetycznego, który będzie odporny na wahania rynkowe i umożliwi skuteczne konkurowanie, nie tylko na europejskim, ale też globalnym rynku. W dobie kryzysu gospodarczego wyraźnie widać, jak bardzo polska gospodarka potrzebuje silnych państwowych koncernów, które mogą być kołem zamachowym, źródłem inwestycji, gwarancją zabezpieczonego dostępu do podstawowych mediów, jak energia elektryczna. Co więcej, właśnie w dłuższej perspektywie czasowej tego typu inwestycje z pewnością okażą się korzystne i dla samych firm, i dla krajowej gospodarki, i dla mieszkańców Polski. Co istotne rozumieją to również nasi akcjonariusze i wspierają nas w tych działaniach.
Jestem przekonany, że to właśnie narodowe czempiony, jak Orlen, będą stanowiły siłę napędową do gospodarczego odbicia. Tak to zresztą funkcjonuje wszędzie na świecie. Kapitał ma narodowość i teraz widać to najlepiej.

Powtarza pan często, że chce stworzyć multienergetyczny koncern. Co to tak naprawdę oznacza i czy nie jest równoznaczne z  tworzeniem monopolu na rynku?

- Koncern multienergetyczny definiujemy jako firmę, która swoją działalność prowadzi w wielu segmentach, jak produkcja i przerób ropy i gazu, produkcja i sprzedaż produktów rafineryjnych i petrochemicznych, (produkcja, sprzedaż i dystrybucja energii elektrycznej. Sama aktywność w określonych segmentach nie jest jednak wystarczająca. Do tego trzeba zapewnić zrównoważone źródła przychodów i zysków. Tylko w ten sposób możemy zwiększyć odporność na ryzyka i wahania rynkowe. Ważna jest też mocna pozycja na rynkach zagranicznych, bo to pozwala na uodpornienie się na lokalne szoki gospodarcze. Grupa Orlen rozwija się w kierunku koncernu multienergetycznego poprzez swoje ambitne działania. Dywersyfikujemy obszary działalności oraz budujemy międzynarodową pozycję. W 2019 r. udział energetyki w naszym EBITDA wyniósł 17 proc. w porównaniu do 7 proc. w 2018 r. To pokazuje, jak istotny jest dla nas już dzisiaj sektor energetyczny. Do pełnego rozwoju w kierunku pozycji koncernu multienergetycznego niezbędna jest dalsza dywersyfikacja portfela przychodów i zysków oraz wchodzenie w kolejne obszary działalności. I takie są też realizowane przez nas długoterminowe plany rozwojowe. Polskie firmy energetyczne potrzebują wzmocnienia, gdyż w odróżnieniu od innych branż energetyka nie przeszła jeszcze systemowej transformacji. Wiele europejskich spółek energetycznych ma już za sobą procesy konsolidacyjne. Wspierane były one przez rządy państw, w których działają. W każdym przypadku były one korzystne dla krajowego rynku. W naszym przypadku nie będzie inaczej.

Jaka jest obecnie sytuacja finansowa Orlenu? Czy koncern odczuje w najbliższym czasie spowolnienie gospodarcze?

- W ciągu czterech lat wypracowaliśmy 23 mld złotych zysku. Nasza sytuacja finansowa jest więc stabilna. Podjęte w ostatnich latach działania, jak inwestycje w rafinerię, petrochemię, w tym rozbudowę nawozów, plany dotyczące rozwoju morskich farm wiatrowych zapewnią nam wymierne korzyści w długiej perspektywie. Jestem spokojny o kondycję Orlenu, bo ciężko pracowaliśmy, żeby rozwijać firmę i móc skutecznie funkcjonować nawet w trudniejszych czasach. Jestem przekonany, że to właśnie narodowe czempiony, jak Orlen, będą stanowiły siłę napędową do gospodarczego odbicia. Tak to zresztą funkcjonuje wszędzie na świecie. Kapitał ma narodowość i teraz widać to najlepiej. Wzmacniamy polską gospodarkę, bo w końcu sami też korzystamy na jej rozwoju. Jesteśmy solidną, zintegrowaną grupą, która ma olbrzymie możliwości inwestycyjne.

PKN Orlen zakupił akcje Grupy Energa stanowiące ok. 80 proc. kapitału zakładowego oraz ok. 85 proc. ogólnej liczby głosów na walnym. Na tym jednak nie koniec i jak zapowiedział minister aktywów państwowych Jacek Sasin (na zdjęciu z Danielem Obajtkiem, prezesem PKN Orlen), to nie koniec pomysłów na rozwój Orlenu.
PKN Orlen zakupił akcje Grupy Energa stanowiące ok. 80 proc. kapitału zakładowego oraz ok. 85 proc. ogólnej liczby głosów na walnym. Na tym jednak nie koniec i jak zapowiedział minister aktywów państwowych Jacek Sasin (na zdjęciu z Danielem Obajtkiem, prezesem PKN Orlen), to nie koniec pomysłów na rozwój Orlenu. mat.prasowe

Orlen ma imponujące plany dotyczące akwizycji - Ruch, Lotos, Energa. Czy na wszystko starczy pieniędzy?

- Mamy zabezpieczone finansowanie naszych inwestycji. Tego typu kwestie rozstrzyga się zresztą już na etapie planowania projektów, a nie ich finalizacji. Zbudowaliśmy solidne fundamenty i dzięki temu możemy się rozwijać, konsekwentnie wzmacniając naszą pozycję na coraz bardziej konkurencyjnym rynku. Realizowane przejęcia to racjonalny krok biznesowy. I tak należy je postrzegać.
Wszystkie spółki przejmujemy po to, żeby je rozwijać, wzmacniać najbardziej perspektywiczne obszary i budować ich wartość w ramach całej Grupy.

Przejmowanie najważniejszych i największych spółek na Pomorzu wzbudza obawy wielu mieszkańców. Czy rzeczywiście mamy się czego obawiać? Czy Pomorze i Trójmiasto "stracą" Energę?

- W żadnym wypadku. Wielokrotnie podkreślałam, że naszym celem nie jest zabranie Energi z Pomorza. Wręcz przeciwnie. Wszystkie spółki przejmujemy po to, żeby je rozwijać, wzmacniać najbardziej perspektywiczne obszary i budować ich wartość w ramach całej Grupy. Mamy zresztą w tym obszarze bogatą historię. We włocławskim Anwilu rozbudowujemy moce nawozowe, stawiając na innowacyjne produkty. Spółkę Orlen Południe przekształcamy w nowoczesną biorafinerię. Realizujemy ważne inwestycje w czeskim Unipetrolu, żeby umocnić pozycję tej spółki w regionie. Tak będzie też w przypadku Energi. Stanie się ona częścią zintegrowanego koncernu multienergetycznego budowanego przez PKN Orlen. Tym samym zyska silnego większościowego właściciela, wspierającego realizację strategicznych inwestycji rozwojowych, jak dalszy rozwój w kierunku odnawialnych źródeł energii oraz digitalizacja obszaru dystrybucji. Dzięki przejęciu zwiększy się innowacyjność i rentowność spółek Grupy Energa.

A co planowane przejęcie oznacza dla klientów Energi?

- Połączenie bazy klientów wygeneruje potencjał do sprzedaży dodatkowych produktów i usług, szczególnie w segmencie mniejszych odbiorców. Dziś klient oczekuje przede wszystkim kompleksowej oferty, przy utrzymaniu jak najwyższej jakości usług. Jako zintegrowana grupa będziemy mogli zapewnić klientom jeszcze szerszy pakiet innowacyjnych usług i produktów. Wejście do zintegrowanej grupy to duża szansa rozwojowa dla samej spółki, ale też jej klientów. Tworzenie koncernów multienergetycznych wpisuje się w megatrendy i działania realizowane przez inne, międzynarodowe koncerny z branży paliwowej. Chodzi o to, żeby systematycznie zwiększać odporność na wahania rynkowe i zmiany w otoczeniu makroekonomicznym. A to jest możliwe tylko dzięki dywersyfikacji źródeł przychodów. Na tym niewątpliwie korzystają klienci, ale też akcjonariusze.
Tworzenie koncernów multienergetycznych wpisuje się w megatrendy i działania realizowane przez inne, międzynarodowe koncerny z branży paliwowej. Chodzi o to, żeby systematycznie zwiększać odporność na wahania rynkowe i zmiany w otoczeniu makroekonomicznym.

Czy nowy właściciel zmieni podejście Energi do sponsoringu? Czu koncern nadal będzie wspierał, np. lokalne drużyny sportowe?

- Oczywiście, że po przejęciu Energi przez Orlen będziemy nadal sponsorowali sport czy inne ważne wydarzenia. Mamy kryzys, jednak nikt z Orlenu nie wpadł na pomysł, żeby powiedzieć klubom, z którymi działamy od lat, że wycofujemy się nagle ze współpracy. Orlen jest solidnym partnerem.

Jakie plany wobec Energi ma PKN Orlen? Jakie projekty rozwijane w ramach Grupy mogą liczyć na wsparcie?

- Już na etapie porozumienia ze Skarbem Państwa zadeklarowaliśmy intencję dalszej realizacji strategicznych inwestycji Energi. Oczywiście najpierw będziemy musieli najszybciej jak to możliwe zweryfikować warunki ich kontynuacji. PKN Orlen zadeklarował również wykonanie istniejących na dzień podpisania porozumienia oraz przyszłych zobowiązań spółek z grupy kapitałowej Energa. Chodzi o m.in. utrzymywanie łącznej mocy zainstalowanej z OZE, świadczenie usług wytwarzania i zapewnienia ciągłości dostaw ciepła przy wykorzystaniu funkcjonujących w grupie jednostek wytwórczych oraz prawidłowego funkcjonowania i niezawodności sieci dystrybucyjnej zgodnie z zatwierdzanymi przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki planami rozwoju. Przede wszystkim planujemy jednak dalszy rozwój obszarów, w których Orlen i Energa są już aktywne, np. elektromobilność, ale też wejście w nowe projekty, np. morskie farmy wiatrowe.

Opinie (181) ponad 20 zablokowanych

 • Oni uważają że te Państwowe spółki to ich źródełko finansowania (13)

  za dużo tam partyjnych "talentów". Co oni z ta Polską zrobili?

  • 212 27

  • Siedzą nadęci jak poczaki w maśle;) (2)

   Byłem w różnych firmach. Obserwowałem różne zachowania. Kocham widok nadętych ludzi. Mnie bawi najbardziej jak zachowują się osoby "awansowane" lub takie, które dostaną posadkę, lub wskoczą na wyższe stanowisko na drodze nepotyzmu, czy drutowania;) Nagle staja się nadętymi władcami wszechświata, zapominając o tym, że pół firmy wie o tym że ktoś był czyjąś nałożnicą, wiec to ciekawy zbieg okoliczności;)

   • 47 5

   • Tragiczne (1)

    Jeden wielki kołchoz z szeregowym pOSŁEM na czele

    • 26 2

    • hmmm nie stac Energi na wlasny budynek tylko pchanie kasy do prywatnej kieszeni?

     po młodzieżowemu "ma to seeens? :)

     • 1 1

  • Nie zależnie od partii (1)

   Zawsze tak było i będzie.
   Polityk nie ma własnych pieniędzy to jak ma zapłacić swoim za ich wierność?

   • 8 0

   • I tu się sprawdza stare powiedzenie

    Drodzy politycy
    Naród bez polityków przeżyje,
    Politycy bez narodu NIE

    • 14 0

  • Kolejny partyjny fircyk

   Obsiadła ta pisowska szarańcza wszystko w tym kraju i żeruje na narodzie

   • 21 3

  • Masakra (1)

   Obajtek ma skończony licencjat z ochrony środowiska w Radomiu :) kwalifikacje ma...

   • 18 3

   • Jakbyś sobie wzioł za Prezesa kogoś po SGH z duzym doświadczeneim to myślisz że by robił co mu każesz czy kierowałby się

    • 8 3

  • Rynek kapitałowy wg PiS-u (1)

   Państwowa Spółka kupuje Państwową Spółkę ze środków pozyskanych w Państwowym banku. Państwowy bank skupuję państwowe obligacje. Jak to kiedyś śpiewał klasyk >Kurcze, ktoś mnie tutaj robi w konia< To mniej więcej tak, jakbyś sam od siebie kupował samochód i sprzedawał go sobie z zyskiem. Słuszną linię ma nasza partia przewodnia.

   • 16 3

   • Rynek kapitałowy według PO

    Miejska spółka z Lipska kupuje miejską spółkę z Gdańska. Za dziwnie niską cenę. Prokuratura nie widzi żadnego problemu. Biznes! :D

    • 0 1

  • Oj zatrzęsie na Pomorzu

   Tylu biedaczków zostanie odspawanych od stołeczków, co im się po tacie/mamie należały, prawda? :D Trzeba będzie roboty szukać...

   • 0 0

  • POprzednio było,o wiele gorzej....

   • 0 0

  • czekam na odp.

   Co oni zrobili z państwowymi firmami? co zrobili z Polską? Masz na mysli PO i resztę czy PIS?

   • 0 0

 • O! Pan Prezes! (4)

  Czy to ten sam, który w TVP wspominał, że obniżki na stacjach Orlen są dlatego, że oni jako polska firma czują się odpowiedzialni za rynek? i to jest czas, kiedy oni bohatersko ten rynek wspierają?

  • 193 12

  • Ten sam i na Orlenie benzyna po (1)

   4.40, a na francuskim Carrefour 3.82.

   • 34 0

   • Na tarcze zbierają i doją gdzie się da to wysokie ceny to kasa na inwestycje a zakłady niech wezmą kredyt

    • 17 0

  • dokładnie (1)

   cena ropy niska jak nigdy na całym swiecie, a on twierdzi, ze to zasluga orlenu. I ten prezes rodem z pcimia, dyzmowy aparatczyk nawet nie potrafi zastanowić się co będzie jak ropa odbije i pójdzie w góre. Wtedy jak wytłumaczy to rodakom?

   • 21 0

   • Kłamiesz! To Morawiecki obniżył cenę ropy w Polsce i na całym świecie!

    Za peło było droższe! Orlen jest najtańszy, tak mówi Kubica, on nie kłamie.

    • 17 0

 • (6)

  Mam zatem nadzieję,że Obajtek wywali z Energii tych darmozjadów ekspertów i nic nie robiących dyrektorów. Bo ludzi do pracy jak zwykle mało, a tych w/w pełno.

  • 58 58

  • Tylko, że to jedna i ta sama pisowska klika! Spółki Skarbu państwa!!!

   • 37 2

  • Nie łudź się. Przybędzie stanowisk dla działaczy partyjnych.

   • 41 1

  • (1)

   Nikogo nie wywali. Ja mam tylko nadzieje, ze energa bedzie juz umiala wyslac rachunek na czas i nie bedzie wylaczac swojej strony do rozliczen na tydzien.

   • 13 0

   • To akurat spuscizna reformowania systemu przez prezesow z czasów PO.

    • 3 2

  • Za POprzedniej władzy,Ci dyrektorzy obwarowali się nietykalnymi umowami.

   • 0 2

  • Niech żyje sojusz Robotniczo-Chłopski !!!

   Ot , takie tam sowieckie , robotnicze żądania. Taki zdrowy robotniki wie działaniu firmy dużo więcej niż byle ekspert !!.

   • 0 0

 • Zeby przecietny obatel mogł sobie uswiadomić jak działaja panstwowe spolki wystarczy spojrzec (5)

  na to, jak działa Poczta Polska. Pamietam jak kilka lat temu ktos z PP tlumaczyl ze nie ma sensu inwestowac w paczkomaty bo to biznes bez przyszlosci. A w tej chwili na poczcie? Bardzo proszę: kalendarze z papieżem, przepisy siostry anieli, alby w okresie komunijnym. Poza tym szampon, kawa, soki, mydło i powidło a kolejki jak po mięso w 1987. Aaaa, podobno można tez nadac polecony ...

  • 202 11

  • (1)

   Ponoć można zagłosować też...

   • 34 0

   • Ba, lepiej! Zagłosują za Ciebie. Taka usługa przyszłości!

    • 27 1

  • Ja sie trzymam od poczty polskiej z daleka, ale sa niestety instytucje, ktore mi czasem cos przez nia wysylaja. No i dostaje wtedy to awizo i musze isc w kolejke. Niech juz wreszcie upadnie.

   • 14 0

  • Fakt poczta wyglada jak sklep z dewocjonaliami. porąby

   • 21 0

  • Po to pewnie Ruch przejmują

   Będzie pocztoruch

   • 8 0

 • Kiedy optymalizacja? A następnie likwidacja spółki Energa? (10)

  Potem spadek wpływów z CIT dla Pomorza i Gdańska, a także redukcja zatrudnienia.

  • 121 15

  • (5)

   Nie badz naiwny. Nie w tym rzecz. Panstwowa spolka kupuje panstwowa spolke, gdzie ida pieniadze? Odpowiedz, na programy plus i gornikow. Zaraz Orlen przejmie PGE i powtorzy sie ten sam mechanizm.

   • 13 1

   • (3)

    Czy ORLEN z 30% udziałem Skarbu Państwa można nazwać firmą państwową?

    • 7 1

    • (1)

     27%owym

     • 4 0

     • Kluczowe jest, kto kontroluje tych ktorzy maja 59%

      • 2 0

    • sprawdź

     tak, wystarczy sprawdzić ilu z akcjonariuszy to SSP

     • 0 0

   • pewnie spółki energetyczne wydrenowały rezerwy i nie mają czym wspierac górnictwa

    teraz czas na kierowców

    • 1 0

  • A co tam jakieś Pomorze i Gdańsk (1)

   Warszawa się tylko liczy przecież budujemy państwo scentralizowane na wzór rosyjski, imperialny - Wielka Stolica i reszta głęboka prowincja. Centralny Port Lotniczy, Centralna grupa paliwowa Orlen, Centralna państwowa grupa bankowo-ubezpieczeniowa PZU, linie kolejowe jak słoneczko wszystkie połączenia przez Warszawę. Łatwiej wtedy to państwo kontrolować. Kontrola jest sprawą zasadniczą jak się chce długo rządzić.

   • 23 2

   • no i ciemny lud który to kupi (cytując klasyka Jacka K ). Po to likwidowano gimnazja bo w wiejskich 8-mio klasistkach poziom jest kiepski.

    • 7 1

  • Redukcja zatrudnienia

   Pewnie jeszcze w tym tygodniu. To końcówka miesiąca, więc idealny moment na wręczenie wypowiedzeń

   • 0 0

  • A jakie firmy PIS likwidował???

   I tak wszelkie pieniądze w budżecie Gdanska zostana wydane na radwany czy inne pierdoły!A potem krzyk, by rząd dał kase bo juz maja długi!!Przeciez macie być samowystraczalni tylko kasa państwowa wam pachnie!

   • 0 0

 • Czy zliwkidują spółki córki energii ? (5)

  I bedziemy w koncu placic mniej za prąd niż na zachodzie zamiast w rachunku za prąd dokladac sie do pensji cwaniaczków ?

  • 54 9

  • (2)

   Nie narzekaj. Za POprzedniej władzy spólek Energi było kilkadziesiąt. W każdej biuro sekretariat i prezesi...

   • 2 19

   • Poprzednia władza wepchnęła Kacperka -bezrobotnego od dopłat - na stołeczek?

    • 21 1

   • Jest ta sama ilość spółek i dodatkowo przybyło stanowisk wyższego szczebla

    • 9 0

  • Czy cokolwiek w PiSlandzie kiedykolwiek staniało?

   • 19 0

  • nie ma szansy na obnizki

   nasz prąd jest oparty na węglu, a cena węgla w portach na zachodzie Europy jest tańszy o 45% od polskiego węgla. Dopóki będą wspierać nasze kopalnie to nie będzie tańszego prądu

   • 14 0

 • Panie obajtek, nie kłam pan bo to nieładnie. (12)

  Pańska teoria o dużych państwowych monopolach które są takie super to brednie.
  Gdyby teraz np. handel był państwowy to w sklepach zabrakłoby nawet octu. O papierze toaletowym nie wspominając.
  I jeszcze ciekawostka z historii.
  2014 rok - benzyna na stacjach po 6 zl w szczycie cen, baryłka ropy ponad 160 dolarów.
  Teraz benzyna na Orlenie 4,09, baryłka ropy 25-30 dolarów.
  Gdzie jest kasa, panie ekonomisto z Pcimia?

  • 190 21

  • Orlen tanie tankowanie :) (1)

   4,3 zł na Orlenie a na Auchanie za 3,3 zł

   • 43 1

   • dla WOTu mają tanie tankowanie ;) jak przed wielu laty dla ZOMO i ORMO

    Wszystko jasne, osobiscie nie kupuję na Orlenie nawet wody mineralnej. Ciao!

    • 43 1

  • (3)

   Szanowny Panie!
   Cena na stacji jest obniżona maksymalnie. Praktycznie nie zarabiamy na tym gdyż wyprzedajemy zapasy zakupione po dużo wyższych cenach. Jeżeli ropa na rynkach zdrożeje dokonamy natychmiastowej korekty cen na stacjach. Zawsze odpowiednio reagujemy na zmiany cen na rynkach międzynarodowych. Pozdrawiam.

   • 18 4

   • Szanowny Panie

    Prosze jeszcze podeprzec sie iloscia rezerw, czasem dystrybucji, i rozumiem ze jak teraz zakupujecie po super tanich cenach to na pewno ceny, ktore mamy teraz, wedle Pana teorii nie powinny wzrosnac, a wrecz spasc, wedle cen utrzymywanych na swiecie i wlasnie tych rezerw, ktore zakladam ze zaraz bedziecie odbudowywac po wspanialych cenach. Ciesze sie ze sobie wyjasnilismy szczerze ten mechanizm. Licze na konsewkencje Panska w powyzszym, w przeciwnym wypadku, czekam na przeblysk intelektu i kolejne wyjasnienie wysokich cen.

    • 11 1

   • Zmiana cen jednokierunkowa.

    Orlen w portfelu!

    • 4 1

   • łOrlen

    "Tanie paliwo" z Orlenu zawsze będzie drogie. Ten niski chłyt małketingowy to dla tych patryjotów, którzy lubią być dojeni i sprawia im to frajdę.
    Gdy to samo "tanie paliwo" z Orlenu sprzedaje Auchan (bo od nich biorą) i opłaca im się je sprzedawać kilkadziesiąt groszy na litrze taniej, to dobrze to oddaje istotę "taniości" na stacjach Orlen. Auchan do interesu na 100% nie dopłaca. Doją was, żeby napychać swoje i swoich działaczy kieszenie i wywalać kasę na głupie propagandowe pomysły, które "ciemny lud" kupuje. Tacy jako naród jesteśmy. Pasuje nam robienie w wała, co widać przy urnach.

    • 0 0

  • Bredzisz

   Barylka wti wccoraj po minus piec dolcow. Dolar po 4.2

   • 3 2

  • hmmm (1)

   tak, bo rafineria działa na dostawach bieżących i od tego zależy aktualna cena na stacjach...w tej chwili wykorzystują na maxa towar z zapasów strategicznych i kupują ile się da i gdzie się da po obecnej cenie - co działa i przynosi dalsze zyski. Produkt idzie do innych magazynów i na rynek. Na samą cenę paliwa na stacji ma też wpływ wysokość podatków, które narzuca UE - w PL nawet jak byś chciał nie możesz zejść z ceny np o wartość akcyzy bo uznają to za nieuczciwą konkurencję....

   Nie pasuje tobie monopol ? Państwo powinno mieć w niektórych dziedzinach monopol, bo w momencie utraty kontroli cenami zaczynają sterować spekulanci. W dodatku po fuzji wielu prezesów straci stołki.

   • 3 15

   • Co ty człowieku bredzisz? Kupuję paliwa hurtowo, płacę dzisiaj za ON 3,40 brutto, ale mówimy tak naprawdę o niewielkich ilościach, 2-3tys. litrów. Stacje paliw biorą znacznie więcej i mają jeszcze lepsze ceny, na Auchan ON za 3,54 a na Orlenie?? Ponad 4,00 a na niektórych i po 4,50!! Po co więc bredzisz o rezerwach czy innych bzdurach, jak innym się opłaca sprzedawać 50-90gr taniej i też na swoje wychodzą? A to są już wymierne kwoty nawet dla Kowalskiego co wleje sobie do pełna 40L i przepłaci o 20-36zł na jednym tankowaniu! Orlen to złodzieje z partyjnego nadania a kawałki typu naród, patriotyzm i tym podobne są dobre tylko na frajerów których można doić.

    • 2 1

  • Baryłka ropy po 160 dolarów w 2014 roku?

   Przecież to nieprawda: maksymalną cenę w 2014 roku ropa osiągnęła 19 czerwca i wynosiła ona dokładnie 115,67 dolarów. Co ważne, dolar w czerwcu 2014 roku był warty ok. 3 zł - czyli po przeliczeniu na złotówki baryłka kosztowała ok. 350 zł.

   Ważne też, że cena ropy szybko spadała i już w połowie grudnia 2014 roku baryłka była warta tylko ok. 60 dolarów, przy kursie 3,30 zł za dolara - ok. 200 zł.
   Jeszcze w styczniu tego roku ropa kosztowała nawet ok. 70 dolarów za baryłkę, czyli przy dolarze wartym 3,90 zł: ok. 270 zł.

   Takie są fakty, więc może warto nie pisać bzdur.

   • 4 4

  • tylko kolego zapomniałeś jeszcze podać mały szczegół

   wtedy gdy ropa była po 160$ to dolar kosztował 2zł, a teraz dolar jest po 4,20.

   • 0 3

  • Zaraz zaczną uchwalać plany 5 cio letnie

   • 1 0

 • (15)

  Obajtek a co masz do zaoferowania dla Gdańska, Trójmiasta i całego Pomorza?

  • 116 10

  • Płyn którego nie ma :))))))))))))))))))))

   • 29 2

  • 4% POparcia.

   wystarczy

   • 7 4

  • bo w Gdańsku się żyje (3)

   Miasto Gdańsk nabyło instalację "Kozioł Ofiarny". To ,,dzieło sztuki '' kosztowało jedyne 67.000 zł.

   • 7 11

   • (2)

    Pomnik smolenski "schody" w Warszawie kosztowal 5mln, tyle co 100 niezlych samochodow, lub 10 domow.

    • 16 0

    • Każdemu według zasad (1)

     Gdańszczanie to kozły (chociaż lepiej pasuje tu inne zwierzę) ofiarne, które ciągle głosują na tych, którzy super dochodową miejską spółkę sprzedali miejskiej spółce z Lipska. Tak trzymajcie, PO..by*!
     * cytat za posłem PO Sławkiem N.

     • 0 2

     • Już lepiej

      sprzedać za granice niż dla gangsterów.

      • 1 0

  • (2)

   Podwyżkę cen energii, której kłamca Sasin teraz jest organizatorem pseudo wyborów!

   • 21 0

   • (1)

    Teraz beda dopiero podwyzki energii, bo beda doic Energe ile wlezie

    • 11 0

    • Dobrze, patologia pisowska pierwsza odczuje. 500 + będzie warte za chwilę 5 zł.

     • 12 0

  • Paliwo droższe 70groszy bo obniżyli tyle ile się dało

   • 6 0

  • zwolnienia, uszczuplenie wpływów podatkowych i skasowanie wszelkiego sponsoringu dla kultury i sportu z podłego Gdańska

   Pisowcy już rechoczą ze szczęścia

   • 13 1

  • Nie pytaj co prezes ma do zaoferowania dla ciebie. (1)

   Zapytaj co ty możesz zaoferować prezesowi.

   • 8 1

   • Gdyby było legalne i możliwe kopa w d....ę.

    • 10 0

  • Może sprzeda jakąś miejską spółkę Gdańską miejskiej niemieckiej spółce, co? (1)

   Zabawni jesteście, przekręciarze z Pomorza. :D

   • 0 2

   • Haha, powinien

    jedz no Niemiec i zobacz jak tam działa gospodarka.

    • 1 0

 • (2)

  Wierze mu tak samo jak z ta maksymalna obnizka ceny paliw. Nadal 80gr na litrze drozej niz inni

  • 85 5

  • uwierz mu lepiej

   Jacek Spasin potwierdza!

   • 3 1

  • Teraz to może być i po siedem zeta!

   :D

   • 0 0

 • Bravo! Polska sobie radzi! (19)

  • 21 117

  • Powaznie? Jesteś takim matołkiem? (15)

   Jeszcze nigdy polityka nie pomogła businessowi. Tym bardziej, że próbuje się tym sterować centralnie. Jak w PRLu - skutki pamiętamy i do dzisiaj ponosimy.

   • 26 2

   • Taaa... Lepiej żeby to było ruskie jak donald chciał? (2)

    Poucz się o bezpieczeństwie energetycznym kraju i itp. tematach.

    • 3 22

    • (1)

     ile jeszcze będziesz bredzić o tym co tusk chciał? to już serio obsesja

     • 15 1

     • Niemieckiemu pachołkowi oddać co jego

      I wspominać o tym trzeba ciągle i bezustannie, by Kaczor Donald nigdy nie wrócił do władzy.
      BTW: przestał lać żonę czy dalej ma ją za worek treningowy?

      • 0 0

   • Odezwał się POstKOmunistyczny Janusz Byznesu? (9)

    Weź się samemu do uczciwej roboty.
    Ukraińcy wyjechali.

    • 3 14

    • (7)

     Pozdrów Piotrowicza, TW Wolfganga, TW Balbine, Kryżego i resztę pisowskich komuchów.

     • 22 0

     • POzdrów twoich Towarzyszy Milera, Cimoszewicza, Bolka i innych POstKomunistów. (4)

      • 2 13

      • (2)

       ile za wpis 30 gr czy juz 50 sprzedajna pisowska kur....

       • 11 0

       • jesteś głupszy niż ustawa przewiduje

        z takimi amebami intelektualnymi nie ma co nawet dyskutować.

        • 0 7

       • Ty napisz lepiej ile za ciepło

        do Lipska przelewasz? :D

        • 0 0

      • a który z wymienionych jest albo był w PO?

       • 6 0

     • Z tego co pamiętam to pis był przeciwko komuchom (1)

      a wierchuszka PO skakała razem z SLD na wiecach poparcia - jak to k** nazwać - to takie k***o polityczne ? hipokryzja ?

      • 0 8

      • co to znaczy że był przeciwko komuchom, skoro w pisie jest ich pełno?

       • 7 0

    • pewnie bamber

     który gada o bysessie a tankuje przed stodołą ropą kupiona taniej do ciągnika - znam kilku takich bysesmmannnow z Kaszub. Jeździ "nową" betą a wachę z ciągnika wlewa...

     • 3 0

   • jak to powiedział rudzielec po wygranych wyborach (1)

    "teraz to paliwo może być k***a i po 7 zł" - resztę dopowiedz sobie sam

    • 0 9

    • Jednak kurski miał rację

     Z tym pisowskim ciemnym ludem co wszystko kupi :D

     • 7 0

  • Mnie ten komentarz nie martwi, mnie martwi to, że 9 os to polajkowało. Więc pelikany łykają to (2)

   • 5 0

   • Już 14 - stan na godzinę 16.31 :-D (1)

    • 1 0

    • Będzie płacz jak zaczną dyrektorskie stołki

     przenosić do centrali, a przecież wam się należy, nie? W końcu dyrektor po tacie. :D

     • 0 0

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Moim zdaniem

Ludzie biznesu

Sławomir Kalicki

Absolwent Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni oraz Strathclyde University (MBA). Od początku pracy...