• Kino
 • Mapa
 • Ogłoszenia
 • Forum
 • Komunikacja
 • Raport

Wybrano najlepszą ofertę na "zbożowy" w Gdyni

Wioletta Kakowska-Mehring
14 listopada 2023, godz. 11:30 
Opinie (17)
Część infrastruktury Terminalu Zbożowego właśnie przechodzi gruntowną przebudowę, która ma się zakończyć w 2024 roku. Część infrastruktury Terminalu Zbożowego właśnie przechodzi gruntowną przebudowę, która ma się zakończyć w 2024 roku.

Port Gdynia wybrał najlepszą ofertę na dzierżawcę Terminalu Zbożowego. Najwyżej oceniono ofertę złożoną przez konsorcjum Szczecin Bulk Terminal razem z warszawskimi firmami doradczymi Tapini i Ribera. Kąsek jest łakomy, bo w skład majątku wchodzi świeżo remontowane nabrzeże, a i przeładunki zboża w najbliższych latach zapowiadają się obiecująco.W październiku ub. roku ogłoszono przetarg na dzierżawę do 2053 r. Terminalu Zbożowego w Porcie Gdynia. Przetarg dotyczy zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy nabrzeżu IndyjskimMapkanabrzeżu NorweskimMapka oraz przy ul. Indyjskiej i al. Solidarności. Wstępnie oferty można było składać do 1 grudnia 2022 r., ale termin przesunięto do 31 stycznia tego roku. Wówczas wpłynęły wstępne oferty od czterech konsorcjów. Termin składania ofert ostatecznych upłynął 20 września. Złożyły je te same podmioty, co oferty wstępne w styczniu.

Miał być port zbożowy, będzie kolejny przetarg Miał być port zbożowy, będzie kolejny przetarg

Ofertę złożył m.in. obecny tymczasowy dzierżawca, czyli firma Mondry razem z przedsiębiorstwem Chemirolem oraz Agrolokiem, dystrybutorem płodów rolnych. Zainteresowanie zgłosił także OT Port Gdynia, czyli firma już zarządzająca jednym z terminali w Gdyni. Wśród oferentów był też Szczecin Bulk Terminal, który złożył ofertę razem z warszawskimi firmami doradczymi TapiniRibera. Przeładowywaniem zboża w Gdyni było też zainteresowane konsorcjum złożone z gdyńskich firm Speed, AstarNTA oraz Tridente z Warszawy.Ostatecznie, 8 listopada, wybrano ofertę złożoną przez konsorcjum Szczecin Bulk Terminal razem z warszawskimi firmami doradczymi Tapini i Ribera. Otrzymała ona aż 98,72 punkty.

Ostateczne oferty i punktacja

Szczecin Bulk Terminal, Tapini i Ribera - 98,72 pkt
 • oferowana miesięczna suma przychodu z czynszu stałego netto - 1 236 646,44 zł
 • oferowana stawka netto za przeładunek 1 tony ładunków - 2,25 zł

Mondry, Chemirol, Agrolok - 85,22 pkt
 • oferowana miesięczna suma przychodu z czynszu stałego netto - 1 030 538,72 zł
 • oferowana stawka netto za przeładunek 1 tony ładunków - 2,51 zł


Ostra rywalizacja o zbożowy terminal w Gdyni Ostra rywalizacja o zbożowy terminal w Gdyni

Speed, Astar i NTA (z Gdyni) oraz Tridente z Warszawy - 80,78 pkt
 • oferowana miesięczna suma przychodu z czynszu stałego netto - 1 125 000,00zł
 • oferowana stawka netto za przeładunek 1 tony ładunków - 2,00 zł

OT Port Gdynia - 76,77 pkt
 • oferowana miesięczna suma przychodu z czynszu stałego netto - 1 104 121,43 zł
 • oferowana stawka netto za przeładunek 1 tony ładunków - 2,49 złCzęść infrastruktury Terminalu Zbożowego właśnie przechodzi gruntowną przebudowę. Nabrzeża Indyjskie na długości ok. 540 m jest poszerzane o 6 m. Obszar objęty inwestycją zostanie pogłębiony do rzędnej -15,5 m, tak aby umożliwić dostęp do nabrzeża większym masowcom. Przebudowa obejmuje wykonanie układu kolejowo-drogowego, instalacji technologicznych, nowych elementów wyposażenia nabrzeża, konstrukcji oczepu żelbetowego oraz tzw. kosza przyjęciowego. Istniejące estakady zostaną wydłużone, a stanowiska przeładunkowe obsługujące statki zostaną przeniesione.

Przypomnijmy, że w kwietniu 2022 r. poinformowano, że dotychczasowy dzierżawca Bałtyckiego Terminalu Zbożowego (od 2005 r. Konsorcjum Wielkopolskich Zakładów Tłuszczowych ADM i Cefetra B.V. z Rotterdamu) rozwiązał umowę z Portem Gdynia z powodu remontu nabrzeża Indyjskiego. Od 1 lipca ub. roku spółka Mondry z Gdańska została tzw. dzierżawcą tymczasowym. Firma ta kontynuuje przeładunki zboża, realizuje je podczas przebudowy nabrzeża. Ona także wraz z partnerami złożyła ofertę w toczącym się przetargu.

Miejsca

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (17)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Ludzie biznesu

Maciej Dobrzyniecki

Od roku 1994 jest członkiem Business Centre Club i pełni funkcję wiceprezesa. Jest ponadto...

Najczęściej czytane