• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport

Ostra rywalizacja o zbożowy terminal w Gdyni

Wioletta Kakowska-Mehring
7 września 2023, godz. 12:35 
Opinie (65)
Obecnie na terenie terminalu pracuje gdańska spółka Mondry, która została tzw. dzierżawcą tymczasowym. Obecnie na terenie terminalu pracuje gdańska spółka Mondry, która została tzw. dzierżawcą tymczasowym.

Jak się dowiedzieliśmy, otwarcie ofert ostatecznych na dzierżawę Terminalu Zbożowego w Porcie Gdynia planowane jest na 20 września tego roku. A w przestrzeni - pewnie nie tylko medialnej - trwa gorąca rywalizacja. Kąsek jest łakomy, bo w skład majątku wchodzi świeżo remontowane nabrzeże, a i przeładunki zboża w najbliższych latach zapowiadają się obiecująco.Przypomnijmy, że w kwietniu 2022 r. poinformowano, że dotychczasowy dzierżawca Bałtyckiego Terminalu Zbożowego (od 2005 r. Konsorcjum Wielkopolskich Zakładów Tłuszczowych ADM i Cefetra B.V. z Rotterdamu) rozwiązał umowę z Portem Gdynia z powodu remontu nabrzeża Indyjskiego. Od 1 lipca ub. roku spółka Mondry z Gdańska została tzw. dzierżawcą tymczasowym. Firma ta kontynuuje przeładunki zboża, realizuje je podczas przebudowy nabrzeża.


To było jednak rozwiązanie tymczasowe. Dlatego w październiku ub. roku ogłoszono przetarg na dzierżawę do 2053 r. Terminalu Zbożowego w Porcie Gdynia. Przetarg dotyczy zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy nabrzeżu IndyjskimMapkanabrzeżu NorweskimMapka oraz przy ul. Indyjskiej i al. Solidarności. Wstępnie oferty można było składać do 1 grudnia 2022 r, ale termin przesunięto do 31 stycznia tego roku. Wówczas wpłynęły wstępne oferty od czterech konsorcjów. Procedurę jednak przedłużono. Teraz otwarcie ofert ostatecznych planowane jest na 20 września 2023 r.

- Na wniosek dwóch oferentów Komisja Przetargowa dokonała przesunięcia terminu składania ofert, uznając, że dodatkowy czas na przygotowanie ofert ostatecznych może przyczynić się do podniesienia poziomu konkurencyjności ofert - powiedział Aleksander Wicka, kierownik Działu Marketingu Zarządu Morskiego Portu Gdynia.
Wstępne oferty złożył m.in. obecny tymczasowy dzierżawca, czyli firma Mondry razem z przedsiębiorstwem Chemirolem oraz Agrolokiem, dystrybutorem płodów rolnych. Zainteresowanie zgłosił także OT Port Gdynia, czyli firma już zarządzająca jednym z terminali w Gdyni. Wśród oferentów jest też Szczecin Bulk Terminal, który złożył ofertę razem z warszawskimi firmami doradczymi TapiniRibera. Przeładowywaniem zboża w Gdyni jest też zainteresowane konsorcjum złożone z gdyńskich firm Speed, AstarNTA oraz Tridente z Warszawy.


Kąsek okazał się łakomy do tego stopnia, że oferenci nawet nie kryją, że toczy się między nimi gorąca rywalizacja. W mediach w ostatnim czasie pojawiło się sporo publikacji, w tym także sponsorowanych na temat przyszłości gdyńskiego terminalu.

Koncerny globalne - Copenhagen MerchantsViterra - powiązane z jednym z oferentów w publikacjach sponsorowanych ogłaszają wręcz, że "z ogromnym niepokojem patrzą na sytuację w Porcie Gdynia".

- Nadwyżka zboża w Polsce rośnie, a przetarg na dzierżawę kluczowego terminala zbożowego wciąż pozostaje bez rozstrzygnięcia po kolejnym opóźnieniu terminu przetargu. Niedostosowanie infrastruktury do obsługi i przechowywania dużych ilości zbóż w celach eksportowych połączone ze skumulowaniem sprzedaży pod koniec sezonu sprawia, że obecna przepustowość portów nie jest wystarczająca, aby sprostać wyzwaniu wyeksportowania nadwyżki zboża w regionie - czytamy w publikacji, która pojawiła się w mediach.
Z kolei inni oferenci - ci reprezentujący operatorów logistycznych - głośno mówią, że obawiają się, iż firmy handlowe, będące w gronie chętnych na dzierżawę, zaburzą konkurencję w portach. Jak poinformował Puls Biznesu, ich przedstawiciele nieoficjalnie twierdzą, że "mając własny terminal, firmy handlowe mogą np. wstrzymywać chwilowo skup czy wysyłkę produktów, wpływając nie tylko na łańcuchy dostaw, ale także na ceny. Uważają, że dzierżawcami terminali powinni być operatorzy logistyczni współpracujący z różnymi klientami".

Operatorem logistycznym w tym gronie jest OT Port Gdynia (OT Logistics) , czyli firma już zarządzająca jednym z terminali w Gdyni oraz konsorcjum złożone z gdyńskich firm Speed, Astar i NTA oraz Tridente z Warszawy.


Co na to Port Gdynia? Kiedy można spodziewać się ostatecznego wyboru, po otwarciu ofert?

- Sam przedmiot postępowania z uwagi na wieloaspektowość kryteriów oceny oraz liczbę pytań zadanych przez oferentów wskazuje, że jest to materia wymagająca czasu, który jednak warto poświęcić, mając na uwadze 30-letnią perspektywę współpracy z przyszłym dzierżawcą. Otwarcie ofert ostatecznych planowane jest na 20 września 2023 r. Zarząd Morskiego Portu Gdynia cieszy się z dużego zainteresowania przetargiem, jednocześnie podchodząc ze spokojem do pojawiających się - również na portalu Trójmiasto.pl - publikacji w formie ogłoszeń płatnych - powiedział Aleksander Wicka.
Zobacz, jak przebudowuje się portowe nabrzeże Zobacz, jak przebudowuje się portowe nabrzeże

Przypomnijmy, że część infrastruktury Terminalu Zbożowego właśnie przechodzi gruntowną przebudowę. Nabrzeża Indyjskie na długości ok. 540 m jest poszerzane o 6 m. Obszar objęty inwestycją zostanie pogłębiony do rzędnej -15,5 m, tak aby umożliwić dostęp do nabrzeża większym masowcom. Przebudowa obejmuje wykonanie układu kolejowo-drogowego, instalacji technologicznych, nowych elementów wyposażenia nabrzeża, konstrukcji oczepu żelbetowego oraz tzw. kosza przyjęciowego. Istniejące estakady zostaną wydłużone, a stanowiska przeładunkowe obsługujące statki zostaną przeniesione.

A jak wyglądają przeładunki zboża w Porcie?

- W pierwszym półroczu 2023 r. w Porcie Gdynia przeładowano 3,3 mln t produktów agro (zboża i pasze), zapewniając tym samym wzrost na poziomie ok. 50 proc. w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku (2,2 mln t). W relacji eksportowej przeładowywane są głównie zboża, jak pszenica i kukurydza, a w relacji importowej przede wszystkim śruta sojowa. W przypadku przeładunków zboża w relacji eksportowej w pierwszym półroczu 2023 r. ich wielkość wyniosła 2,1 mln t, dzięki czemu osiągnięto wzrost o 130 proc. w porównaniu do pierwszego półrocza 2022 r (0,9 mln t). Prace przeładunkowe zbóż w Porcie Gdynia przebiegają płynnie. I to właśnie dzięki sprawnej i efektywnej pracy czterech gdyńskich terminali przeładowujących produkty agro: HES Gdynia Bulk Terminal, OT Port Gdynia, Mondry Terminal Gdynia i Speed osiągnięto tak dobre ww. wyniki, oczywiście w połączeniu z konsekwentnie realizowanymi inwestycjami prowadzonymi przez zarząd Portu Gdynia, jak i same terminale oraz inne podmioty - informuje Aleksander Wicka.

Miejsca

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (65)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Ludzie biznesu

Adam Kabat

Dyrektor operacyjny SESCOM (nadzoruje realizację kontraktów). Magister Inżynier Elektrotechniki...

Najczęściej czytane