stat

Kapitał ludzki i nie tylko. Pomorskie Forum Przedsiębiorczości

Pomorskie Forum Przedsiębiorczości


O tym, kto ma szansę skorzystać z funduszy unijnych w nowej perspektywie finansowej 2014 - 2020, o potencjale, jakim są pracownicy, o rozwoju ich kompetencji, o narzędziach dla eksporterów, o tym, jak ważna jest społeczna odpowiedzialność biznesu i jakiej pomocy mogą spodziewać się startujący w biznesie rozmawiano na Pomorskim Forum Przedsiębiorczości.Agencja Rozwoju Pomorza (ARP) już po raz dziesiąty zorganizowała Pomorskie Forum Przedsiębiorczości. Spotkanie odbyło się w nowoczesnych przestrzeniach Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Gdyni. Co roku do udziału zapraszani są przedstawiciele mikro-, małych i średnich firm oraz instytucji otoczenia biznesu i JST. Celem Forum jest podejmowanie aktualnej tematyki związanej z rozwijaniem działalności gospodarczej. To także miejsce pozyskiwania informacji, wymiany poglądów i kontaktów biznesowych z innymi przedsiębiorcami oraz prezentacji oferty pomorskich instytucji otoczenia biznesu. W tym roku w Forum uczestniczyło ponad 300 osób. Tematem otwierającym tegoroczną edycję były Fundusze Europejskie dla przedsiębiorstw w nowym okresie programowania 2014 - 2020.

- To już X, jubileuszowa edycja. Tym razem spotkaliśmy się m.in. po to, aby opowiedzieć przedsiębiorcom o tym, że są unijne fundusze, że jest ich dużo, ale, że tym razem będzie je trudniej zdobyć - mówi Piotr Ciechowicz, wiceprezes Agencji Rozwoju Pomorza.

Na Forum przedstawiono możliwości, jakie niesie nowa unijna perspektywa finansowa na lata 2014 - 2020. W tym rozdaniu wsparcie będzie udzielane w formie dotacji oraz instrumentów zwrotnych i mieszanych. Trudnością będzie to, że na dotacje mogą liczyć projekty, które wpasują się w tzw. inteligentne specjalizacje Pomorza. Zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej, każdy region musiał przygotować strategię rozwoju dla wybranych obszarów biznesowych, w których ma szanse się wyspecjalizować. Po konsultacjach ze środowiskiem naukowym i przedsiębiorców władze województwa wybrały cztery obszary dla Pomorza, czyli technologie off-shore i portowo-logistyczne, technologie interaktywne w środowisku nasyconym informacyjnie, technologie ekoefektywne w produkcji, przesyle, dystrybucji i zużyciu energii i paliw oraz technologie medyczne w zakresie chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia się.

- Jeżeli nie widzicie się Państwo w żadnym z tych obszarów, nie martwcie się, są jeszcze inne instrumenty - uspakajał uczestników Forum Piotr Ciechowicz. Są też programy dla eksporterów, pieniądze na podnoszenie kwalifikacji i kompetencji. Są też środki na badania i rozwój, czyli programy Horyzont 2020, Eurostar i Eureka. Ponadto Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości również posiada ofertę dla MSP.

Druga część Forum o charakterze warsztatowym podzielona była na bloki tematyczne - Zasoby Ludzkie, Działalność Eksportowa, Start-up, Praktyki CSR. W bloku tematycznym poświęconym rozwojowi eksportu przedstawiono praktyczne wskazówki, w tym narzędzia wsparcia ważne dla eksporterów przy ekspansji na nowe rynki. Rozmawiano o trendach eksportowych i rynkach perspektywicznych. O szansach polskich firm na rynku norweskim mówił Borys Borowski z MultiNor, natomiast o "Pomorskim tygodniu na Expo 2015" w Mediolanie Anna Golec z Urzędu Marszałkowskiego. W ramach sesji Start-Up z kolei odbyły się praktyczne warsztaty z zakładania działalności gospodarczej zarówno od strony prawno-administracyjnej, jak i finansowej. W części Praktyki CSR zainaugurowano raport przygotowany przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu "Odpowiedzialny biznes w Polsce 2014. Dobre praktyki na Pomorzu". Poprowadzono również warsztat o wykorzystaniu praktyk coachingowych w rozwoju pracowników i zespołu oraz budowaniu odpowiedzialności.

Najważniejszym blokiem tematycznym tegorocznego Forum było Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, w ramach którego podejmowane były m.in. tematy dotyczące organizowania działalności HR w firmie i współpracy z HR Business Partnerem, praktycznego wykorzystania narzędzi HR do oceny pracowników oraz wyboru i rozwoju kluczowych kompetencji pracowników. O tym, z jakich korzystać, mówiła Monika Hinc z Partner HR. Z kolei o tym, w jaki sposób można jeszcze wspierać zarządzanie HR w firmie uczestnicy dowiedzieli się podczas spotkania poświęconego coachingowi menadżerskiemu jako narzędziu ułatwiającemu dialog w zespole - które poprowadziła Anna Parteka - Eijsmont, senior konsultant z firmy Solution.

- Potencjałem każdego przedsiębiorstwa są jego pracownicy. Przedsiębiorstwo, które to rozumie, odnosi sukcesy - mówi Karolina Freda - Jędrzejewska, koordynator w Agencji Rozwoju Pomorza. - Bardzo dynamicznie zmieniająca się rzeczywistość wymusza na firmach ciągłe dostosowywanie się do zmian, zarówno jeśli chodzi o wytwarzane produkty czy usługi, jak i efektywność procesów produkcji. Właściwe wykorzystanie potencjału ludzkiego, oznacza pełne wykorzystanie kompetencji pracowników, ich właściwe zmotywowanie i ocenianie, stanowi ono jednocześnie największe wyzwanie dla biznesu.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców ARP przygotowała specjalne narzędzie, czyli Model usługi rozwoju strategicznych kompetencji, które dotyczy wyznaczania kluczowych kompetencji dla firmy w odniesieniu do jej celów strategicznych. Usługa będzie świadczona przez konsultantów ARP, którzy posiadają szeroką wiedzę na temat prowadzenia działalności gospodarczej. Wszystko zaczyna się od wyznaczenia celów strategicznych przedsiębiorstw za pomocą analiz biznesowych i strategicznych. W odniesieniu do celów wyznaczane są kompetencje, które zostały pogrupowane w kompetencje osobiste, społeczne, zawodowe i menadżerskie. Za pomocą gotowych testów, firma może określić pożądany poziom tych cech w skali od 1 do 5. Następnie testy wypełniają pracownicy i otrzymujemy poziom kompetencji rzeczywisty, który zestawimy z poziomem kompetencji oczekiwanym. Rozbieżności są miejscem, gdzie należy zastanowić się nad ścieżką rozwoju dla pracowników tj. szkoleniami, mentoringiem, coachingiem, bądź samodzielnym zgłębianiem wiedzy z danej dziedziny. Ocena pracownicza za pomocą tego narzędzia powinna być dokonywana cyklicznie, aby obserwować zachodzące zmiany. Znajomość kompetencji pracowników i ich poziomów pozwala na właściwy dobór stanowisk i ról w zespole, co wpływa na efektywność zespołów i osiąganie przez nie wyznaczonych celów. Więcej informacji na temat tego narzędzia, jak i wszystkich działań na rzecz rozwoju przedsiębiorczości na stronach: www.zaprojektujkompetencje.pl, www.arp.gda.pl, www.forum.arp.gda.pl.

Projekt Model usługi rozwoju strategicznych kompetencji (MURSK) współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

* możliwość dodania komentarzy lub jej brak zależy od decyzji firmy zlecającej artykuł

Opinie ponad 10 zablokowanych

Dodaj opinię

Dodaj opinię

Odpowiedz

STOP Hejt! Przemyśl swoją opinię

Regulamin dodawania opinii

zamknij

Moim zdaniem

Ludzie biznesu

Piotr Soyka

Piotr Soyka, twórca, a także prezes grupy kapitałowej Remontowa Holding i autor jej globalnego...