stat

O kierunkach rozwoju polskiej gospodarki na Forum Wizja Rozwoju


Przez dwa dni przedsiębiorcy, szefowie dużych państwowych spółek, eksperci oraz politycy dyskutować będą w Gdyni o kierunkach, jakie obrać powinna polska gospodarka. Podczas II Forum Wizja Rozwoju, które rozpoczęło się w poniedziałek, odbędzie się 100 debat. W wydarzeniu uczestniczy 5 tys. uczestników i 500 autorytetów uczestniczących w kilkunastu blokach tematycznych. 

 

Forum, pod honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, koncentruje się na najważniejszych wyzwaniach stojących obecnie przed rodzimą gospodarką: od innowacji, poprzez ekomobilność, energetykę i automatyzację przedsiębiorstw po społeczną odpowiedzialność biznesu.

To właśnie premier dokonał uroczystego otwarcia Forum.

Morawiecki i Kaczyński zainaugurowali Forum w Gdyni- Podczas pierwszych czterech lat skupiliśmy się na zmniejszeniu nierówności społecznych i zwiększania szans. Inwestowaliśmy w solidarność i sprawiedliwość społeczną. Udało nam się nadrobić braki z ostatnich kilkudziesięciu lat. To było możliwe dzięki potraktowaniu państwa polskiego jako dobra wspólnego. Państwa, które jeszcze niedawno było określane mianem piątego koła u wozu, które miało być, zdaniem neoliberałów, jedynie nocnym stróżem pilnującym porządku. My potraktowaliśmy państwo jako jedną z największych wartości. To doprowadziło do naszego małego cudu gospodarczego. Zamieniliśmy złote karuzele VAT-owskie, na wielkie programy rozwojowe i infrastrukturalne. - mówi Mateusz Morawiecki podczas otwarcia Forum. - Teraz potrzebujemy wizji i wytyczenia celów na najbliższe 20, 30 lat. Tak, aby Polska już za lat kilkanaście dogoniła bogate kraje starej Unii.
Podczas inauguracji, poseł Marcin Horała, odczytał także list jaki do uczestników Forum Wizja Rozwoju wystosował prezes Prawa i Sprawiedliwości, Jarosław Kaczyński.

- Rozwoju nigdy dosyć, bo kwestia efektywnego, zrównoważonego, szybkiego, a zarazem długofalowego procesu rośnięcia w siłę naszej ojczyzny jest sprawą kluczową. Dziś musimy się zastanawiać nad kierunkami i sposobami wzrostu, poszukiwać szans rozwojowych, które - wykorzystane - napędzać będą naszą gospodarkę. Do tego potrzebna jest jak najszersza debata publiczna, uwzględniająca jak najwięcej perspektyw i punktów widzenia. Pomyślność Polski leży w ogromnej mierze w jakości naszego myślenia. To stwierdzenie brzmi jak banał, ale ten niby - banał mówi też o naszej powinności myślenia na temat pomnażania dobra wspólnego - napisał prezes Kaczyński.

Światowe autorytety podczas Forum Wizja RozwojuPoza dyskusją o aktualnych problemach gospodarki, o której wypowie się pięciuset ekspertów, biorących udział w debatach, Forum zamierza promować polskie produkty, rozwiązania i przedsiębiorstwa. Wydarzenie ma być okazją do poszukiwania sposobów likwidacji barier rozwoju rodzimego biznesu oraz tworzenia dogodnych warunków rozwoju polskich firm, których produkty mogą skutecznie konkurować z zagranicznymi.

- Identycznie, jak podczas pierwszej edycji wydarzenia, proponujemy merytoryczną dyskusję o wizji polskiej gospodarki - mówi prezes zarządu Fundacji Wizja Rozwoju, Andrzej Michalak. - Zapraszamy do niej autorytety ze świata biznesu i nauki, ale również mediów i polityki. Zależy nam na wypracowaniu koncepcji konkretnych działań, kreowaniu innowacyjnych planów i stworzeniu projektów pożytecznych dla polskiej gospodarki. Chcemy, aby podczas Forum zapadły ważne dla niej decyzje.
Jedną z prelegentek II Forum Wizja Rozwoju będzie laureatka Pokojowej Nagrody Nobla z 2013 roku Paula Vanninen. Fińska uczona weźmie udział w panelu w ramach bloku tematycznego Badania i rozwój. Uczestniczyła w wielu projektach Unii Europejskiej związanych ze zwalczaniem chemikaliów z mórz i analizą toksyn biologicznych.

Partnerami merytorycznymi Forum są ministerstwa: Cyfryzacji, Finansów, Infrastruktury, Inwestycji i Rozwoju, Obrony Narodowej, Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Przedsiębiorczości i Technologii. Grono to powiększa Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Przewodnicząca Sejmowej Komisji Polityki Senioralnej Małgorzata Zwiercan, Poseł na Sejm RP. Mecenasem wydarzenia został PKN Orlen. Partnerzy strategiczni to Bank Gospodarstwa Krajowego, KGHM Polska Miedź oraz Grupa Lotos. Partnerami głównymi Forum są Energa, Fundacja KGHM Polska Miedź i Totalizator Sportowy, a partnerem Bank PKO BP. Pozostali partnerzy to: Agencja Rozwoju Przemysłu, DGT, Gas Storage Poland, Jastrzębska Spółka Węglowa, PGNiG Obrót Detaliczny, Polska Agencja Inwestycji i Handlu, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Polski Fundusz Rozwoju, Polski Holding Nieruchomości, Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, Zarząd Morskiego Portu Gdańsk i Zarząd Morskiego Portu Gdynia. Partnerami kolejowymi są PKP oraz Przewozy Regionalne.

Moim zdaniem

Ludzie biznesu

Adam Roman

Członek zarządów Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń Ergo Hestia SA i Sopockiego Towarzystwa...