Pytanie do notariusza. Ile kosztuje dokonanie darowizny

Koszt darowizny zależny jest od jej wartości. Każdy notariusz, któremu wyjaśnimy co, przez kogo i komu ma zostać darowane, będzie w stanie go precyzyjnie wyliczyć.
Koszt darowizny zależny jest od jej wartości. Każdy notariusz, któremu wyjaśnimy co, przez kogo i komu ma zostać darowane, będzie w stanie go precyzyjnie wyliczyć. fot.iStock/kzenon

Przekazanie własności w formie darowizny nawet w obrębie jednej rodziny wiąże się z kosztami. Nie są one wysokie, jeśli obdarowanym ma być członek najbliższej rodziny. Gorzej, jeśli nowa o synowej, teściowej czy bratanicy - w pojęciu prawa dalszej rodzinie. Na jakie koszty trzeba się w takiej sytuacji nastawić?Czy warto wcześniej regulować sprawy własnościowe w rodzinie?

nie, to tylko strata pieniędzy 7%
nie, w prawdziwej rodzinie wszystko można ustalić między sobą 12%
nie wiem, nie mam takich problemów 3%
tak, w życiu wiele może się zdarzyć, lepiej się na to przygotować 78%
zakończona Łącznie głosów: 169
Takie pytanie zadaje sobie nasz czytelnik z Gdańska Moreny, pan Daniel.
- Jak wygląda sprawa darowizny jeśli chodzi o dom? Przedmiotem darowizny miałby być dom z działką o wartości około 350-400 tys. przekazany przez matkę i ojca na syna i synową. Jaki byłby mniej więcej tego koszt? Wszystkich podatków łącznie z zapisami u notariusza?

Odpowiada Joanna Mędraś, notariusz w Gdańsku

Umowa darowizny domu z działką, czyli umowa darowizny nieruchomości, wymaga zachowania formy aktu notarialnego. Na ostateczny koszt tej operacji składać się będą:
- taksa notarialna,
- podatek VAT według stawki 23 proc.,
- opłata sądowa za wpis do księgi wieczystej wraz z wynagrodzeniem dla notariusza za przesłanie do sądu wniosku o dokonanie wpisu,
- podatek od spadków i darowizn.

Przyjmując wartość przedmiotu umowy na 400 tys. zł taksa notarialna, zgodnie z §§ 3 i 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity Dz. U. z dnia 20 lutego 2013 roku, poz. 237) wynosi 2 370 zł + 23 proc. VAT + koszt wypisów (6 zł za każdą stronę wypisu + 23 proc. VAT).

Przy sporządzaniu aktu notarialnego umowy darowizny notariusz pobierze również opłatę sądową w wysokości 200 zł za dokonanie wpisu w księdze wieczystej.

Zgodnie z Uchwałą Sądu Najwyższego w sprawie III CZP 5/13, notariuszowi za sporządzenie i przesłanie do sądu zamieszczonego w akcie notarialnym wniosku o dokonanie wpisu w księdze wieczystej przysługuje wynagrodzenie w kwocie 200 zł netto, ustalane na podstawie § 16 wyżej wskazanego rozporządzenia, odrębnie od wynagrodzenia za sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego daną czynność.

Jeśli strony umowy nie należą do kręgu osób wskazanych w art. 4a ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn z dnia 28 lipca 1983 roku (Dz. U. z 2009 r. Nr 93, poz. 768 z późn. zm) ani do I grupy podatkowej (art. 14 ust. 3 pkt 1 ustawy), nie korzystają z ulgi wskazanej w art. 16 ustawy, notariusz naliczy również i pobierze podatek od spadków i darowizn.

Warto zwrócić uwagę, że gdy mówimy o darowiźnie domu przez rodziców na rzecz syna i synowej, to tak naprawdę mówimy nie o jednej, a o czterech darowiznach.
1. matka → syn
2. ojciec → syn
3. matka → synowa
4. ojciec → synowa.

Przy umowie darowizny nieruchomości (dom + działka) o wartości 400 tys. zł, wartość każdej z uczynionych darowizn w tym przypadku (dla potrzeb naliczenia podatku od spadków i darowizn) wynosi 100 tys. zł.

Darowizny uczynione przez rodziców na rzecz syna zwolnione będą w całości z podatku od spadków i darowizn, na mocy art. 4a ustawy.

Darowizny uczynione przez rodziców na rzecz synowej będą opodatkowane.

W zadanym pytaniu nie wskazano jaka jest powierzchnia domu i jaka jest jego wartość. Nie podano wartości działki, co przy naliczaniu podatku od spadków i darowizn ma istotne znaczenie. Brak jest też informacji czy jest to pierwsza darowizna uczyniona przez rodziców na rzecz syna i synowej czy któraś z kolei.

Przyjmijmy zatem wartość działki na kwotę 200 tys. zł i wartość domu również na kwotę 200 tys. zł. Załóżmy, że dom ma powierzchnię do 110 m kw. i obdarowana synowa nie posiada innego lokalu mieszkalnego, a w nabytym domu będzie zamieszkiwać co najmniej przez 5 lat i jest to pierwsza darowizna uczyniona na jej rzecz przez teściów (spełnia warunki wskazane w art. 16 pkt 2 ustawy). Przyjmijmy też, że syn i synowa obdarowani zostaną w równych udziałach wynoszących po 50 proc. całej nieruchomości.

Wartość darowizny uczynionej przez matkę na rzecz synowej to 100 tys. zł, z czego - przykładowo - 50 tys. zł to wartość darowanej części działki i 50 tys. zł to wartość części darowanego domu.
Zakładając, że synowa spełnia wspomniane wyżej warunki (wskazane w § 16 ust. 2 ustawy), nie zostanie naliczony podatek od darowizny części domu, naliczony zaś zostanie podatek od darowizny części działki. Podstawa opodatkowania, czyli kwota 50 tys. zł pomniejszona zostanie o kwotę wolną od podatku - 9 637 zł (50 tys. - 9 637 = 40 363). Do opodatkowania pozostanie zatem kwota 40 363 zł, a podatek naliczony zostanie zgodnie z art. 15 ust. 1 pkt 1, z związku z art. 9 ust. 1 pkt. 1 ustawy w następujący sposób: 40 363 - 20 556 = 19 807 x 7 proc. = 1 386,49 + 822,20 = 2 208,69 (obliczenie wynika z zapisów ustawy).

Naliczony i pobrany przez notariusza podatek od spadków i darowizn wynosić będzie zatem w tym przypadku 2 208,69 zł.

Analogicznie naliczony zostanie podatek od spadków i darowizn w przypadku wskazanej darowizny uczynionej przez ojca na rzecz synowej.
Łącznie kwota naliczonego i pobranego przez notariusza podatku od spadków i darowizn w związku z zawarciem umowy darowizny wynosić będzie 4 417,40 zł.

Proszę pamiętać o tym, że pomimo tego, że notariusz w sporządzanym przez siebie akcie notarialnym umowy darowizny wskazuje podstawę pobrania podatku od spadków i darowizn lub wskazuje podstawę jego niepobrania, to i tak, zgodnie z art. 19 pkt. 6 ustawy, gdy zechce pan wraz z małżonką otrzymaną na mocy umowy darowizny nieruchomość zbyć lub obciążyć, będzie pan musiał okazać notariuszowi, który dokonywać będzie danej czynności, zaświadczenie wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego, że podatek od spadków i darowizn w związku z uczynioną darowizną nie należał się lub że został zapłacony albo że zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia.

Pytania o koszty związane z zawarciem umowy darowizny, w szczególności pytanie o wysokość podatku od spadków i darowizn zawsze są pytaniami, na które trudno udzielić precyzyjnej odpowiedzi, nie znając szczegółów zawieranych transakcji. Zachęcam do udania się do notariusza i szczegółowego przedstawienia pana sytuacji, celem naliczenia kosztów planowanej umowy.

Opinie (57) 3 zablokowane

 • (5)

  Do powyższego art. sponsorowanego dodam tylko, że nie potrzeba aktu notarialnego przy darowiźnie pieniężnej w najbliższej rodzinie. Wystarczy umowa darowizny + zgłoszenie odpowiedniego formularza w US np. z kopia potwierdzenia przelewu. Wtedy nic nie zapłacimy za darowiznę.

  Nie mniej ciekawa byłaby teoretyczna sytuacja gdzie osoba przekazywalaby pieniadze obcej osobie, a ta jeszcze innej i tak dalej. Przez co ostatnia np. 20ta osoba zostala by z 1/10 sumy początkowej bo pomniejszone o kolejne podatki od darowizn.

  • 51 2

  • gotówkę to przekazuje się w rodzinie z rączki do rączki, bez złodziejskich pośredników od brania procentu za nic (3)

   • 23 0

   • Jak nie zgłosisz do US, a potem spytają skąd miałeś 100 tys. (2)

    I okaże się że nie miałeś pokrycia w dochodach to dorzucą Ci podatek od tego po najwyższej możliwej stawce. Lepiej już zgłosić skoro i tak się nie płaci.

    • 9 7

    • mnie w us kiedyś babka nauczyła (1)

     zbierałeś w skarbonce - miałeś prawo.
     artykuł sponsorowany.
     pieniadze wypłaca obdarwujący a wpłaca od razu obdarowany - w tym samym banku, płacisz jedynie za wpłatę do swojego banku 5zł.
     nigdy nie róbcie przelewem

     • 7 2

     • jak przekazujesz komus 5000 PLN to jak najbardziej, ale wez w ten sam sposob przekaz 500 000 PLN i niech syn/corka kupia za to mieszkanie. To zobaczysz co ci powie US ;)

      • 9 0

  • poza darowizną nieruchomości wystarczy umowa ustna + (jeśli kasa to dokument potwierdzający przelew) + zgłoszenie w US

   • 1 0

 • no i

  za dużo i tyle w temacie...

  • 51 1

 • Ile powinno kosztowac? W normalnym państwie flaszke od obdarowanego. (4)

  • 59 3

  • notariusze- kolejna grupa zawodowa która stworzyła dla siebie finansowe eldorado a plebs ma płacić ...... (3)

   ......wiadomo socjal bankrutuje więc bedą jeszcze bardziej okradać ludzi

   • 31 2

   • (2)

    Prawda - choćbyś był geniuszem prawnikiem to do tej rodzinnej sitwy się nie dostaniesz - i w 99% pieniądze za pieczątkę i podpis.

    • 7 1

    • ale taki geniusz znajdzie zatrudnienie w jakiejś firmie

     która potrzebuje np. do analizowania umów i prowadzenie sporów. Zarobi też sporo.

     • 5 1

    • ciekawe, egzaminy państwowe, aplikacje pozaetatowe, a i tak się "nie da"... ciekawe, że u mnie z roku 5 osób pracuje w kancelariach notarialnych, nie w rodzinnych, tylko mieli super wyniki z egzaminu wstepnego i biegali z CV wszędzie, a nie maile wysyłali. No, ale złej baletnicy przeszkadza rąbek u spódnicy....

     • 4 0

 • W takim razie po co dokonywać darowiznę dla synowej jeżeli małżeństwo ma wsplność majątkową (12)

  Przez wspólność małżeńską synowa i tak nabywa prawa do połowy nieruchomości. Są wprawdzie pewne wyjątki,ale istotne tylko w sytuacji konfliktu między małżonkami.

  • 31 21

  • darowizna trafia do majątku odrębnego mimo wspolności małżeńskiej (6)

   ...

   • 20 2

   • Rodzice dokonali darowizny nieruchomości na rzecz syna i synowej. (3)

    Syn i synowa z córką ulegli wypadkowi samochodowemu,oboje rodzice zginęli na miejscu.Córka zmarła dzień później w szpitalu.Z prawnego punktu widzenia córka została spadkobierczynią po rodzicach,ale zmarła nie mając spadkobiercy.Bo dziadkowie nie dziedziczą po wnukach.Nieruchomość przejął Skarb Państwa a dziadkowie musieli się wynieść z darowanego domu.Historia autentyczna z naszego "kraju" uczy by nie wyrywać się przed "orkiestrę"

    • 21 2

    • (2)

     Dziadkowie też dziedziczą. Jak się nie znasz, to się nie wypowiadaj tylko kodeks cywilny poczytaj. Polecam zacząć od art. 934 k.c. :)

     • 6 3

     • To zainteresuj się kiedy dokonano nowelizacji tego artykułu.Po fali procesów sądowych (1)

      • 5 0

      • Wiem. Nie mniej jednak w takim brzmieniu nas teraz obowiązuje, więc nie musimy się przejmować, że tak szybko wszystko SP weźmie.

       • 5 1

   • Mam w rodzinie konflikt związany z tym tematem Starsi ludzie przepisali na syna i synową majątek,a teraz sądzą się o odzyskanie (1)

    Wykazując "rażącą niewdzięczność".Przyjmując taką darowiznę trzeba się dobrze zastanowić czy nie bierzemy sobie kłopotów na głowę.Starzy ludzie potrafię radykalnie zmieniać swoje decyzje.Tak już mają.

    • 3 1

    • jak wnoczek jest niewdzięczny

     i po przepisaniu nie potrzebuje już dziadków to się nie dziwię.

     • 7 2

  • Darowizna zawsze, podobnie jak spadek stanowi majątek osobisty obdarowanego

   • 11 0

  • darowizna

   spadki ,darowizny ,dziedziczenie są naszymi odrębnymi własnościami i nie podlegają wspólnocie majątkowej

   • 9 0

  • notariusz

   Jestes w błędzie dom podarowany synowi należy tylko do syna

   • 0 0

  • Odp

   Darowizna jest ponad wspólnotą majątkową - jeśli darowiznę dostaje mąż - żona nie ma do niej praw, tak samo jeśli otrzymuje żona - również mąż nie ma do niej praw. Tylko jeśli oboje są obdarowanymi to mają do niej równe prawa. Pozdrawiam.

   • 0 0

  • darowizna nie wchodzi we wspólność majątkową..

   • 0 0

 • (1)

  Z rodzina to najlepiej na zdjeciu i to jeszcze z boku,aby mozna bylo wyciac:-)

  • 55 7

  • współczucia dla ciebie i twojej rodziny...

   • 10 9

 • uf

  bez komentarza

  • 17 2

 • (6)

  Dla mnie to paranoja aby płacić osobie trzeciej za jakiś świstek z pieczątką i podpisem gdy chce się w rodzinie przekazać coś co nalezy do tej rodziny! Państwo powinno trzymać się z daleka od własności obywateli. W prawdziwej demokracji takie sprawy powinny być załatwiane jak wydanie dowodu itp sprawy.

  • 136 7

  • I tu sie zgadzam z przedmówcą. (4)

   niestety smutne to ale jesteśmy grabieni przez system na każdym kroku. Jeśli ktoś dobrze przeliczy to z każdej zarobionej i wydanej złotówki oddajemy do Państwowej kasy 83%. Czy to nie bandycki system? Najpierw ogołocą Cię w podatkach dochodowych, vatach, s****ach, akcyzach. A najśmieszniejsze jest to że nie robisz tego dobrowolnie tylko z przymusu i nie możesz się temu sprzeciwić!! Moim zdaniem maksymalny procent z zarobionych pieniędzy który powinien być odprowadzany do kasy państwowej i to za zgodą obywatela to 5% a z przymusu to może 3. Nie chce mi się dalej pisać wywodu, zrozumie to każdy co choć trochę ma pojęcie na temat tego co się wyprawia w tym eurokołchozie...

   • 25 1

   • (1)

    Oto właśnie polacy (celowo z małej litery) - każdy by chciał płacić po 5% podatku, ale jak się was pytają komu zabrać - to powiecie nikomu! A więc nie zabiorą kościołowi, nie zabiorą dofinansowania partiom, nie zabiorą związkom zawodowym, nie ograniczą ZUSów, nie ograniczą przywilejów górników, lekarzy, prawników, notariuszów, policjantów, wojska, nie ograniczą pomocy dla murzynków w afryce - bo się nie zgadzacie!!!

    • 5 12

    • nic nie rozumiesz. Temu krajowi jeszcze daleko do prawdziwej demokracji
     Tak długo jak będą nim rządzili zadowoleni z siebie politycy jak teraz

     • 11 2

   • bo państwo ma duże koszty utrzymania

    płacimy chociażby 800 milionów rocznie za utrzymanie systemu informatycznego ZUSu dla asseco. Kościół odzyskuje swoje dawne ziemie, więc musimy często za to płacić, co ciekawe nowe ziemie dostaje z bonifikatą 99%. Rozumiem że chcą odzyska stare ziemie, ale w takie sytuacji nie powinno być mowy żeby dostawali nowe ziemie ze zniżką. Zorganizowaliśmy też prywatną imprezę dla uefy euro2012, na której straciliśmy (i to nie licząc stadionów i inforastruktury). Zarobiły media i uefa. Mamy armię niekompetentnych urzędników. Kto jest temu winien? Oczywiście my sami bo wybieramy sobie takich polityków, którzy ładnie wyglądają w TV. Wystarczy spojrzeć na sondaże PO stoi wysoko mimo że nie dotrzymali żadnych obietnic wyborczych a robią wręcz odwrotnie. Do tego afery zamiatają pod dywan. PIS przynajmniej przez 2 lata rządów z kiepską koalicją zrobił reformę edukacji i reformę sądownictwa. Urzędnicy się bali brać łapówek ale media wytłumaczyły społeczeństwu, że PIS robi policyjne państwo. Dopóki ludzie oglądają tvny to nie zmieni się w tym kraju nic na lepsze.

    • 4 5

   • A Telewizja

    Dostała za darmo teren w Oliwie i nie zwróciła działek we Wrzeszczu. Do tego sprzedaje w Oliwie część działki za kochane pieniądze,dla swoich biednych działaczy !!! A Miasto płacze ,że nie ma grosza dając geszefciarzom działki za grosze ! zobacz"Plac zdrojowy w Brzeźnie" i "Park Jelitkowski"

    • 5 0

  • tragedia!

   racja! sam zapłaciłem za przepisanie majątku synowi blisko 20 tyś zł to paranoja :O

   majątek wart około 900tyś.

   • 4 0

 • Do kogo macie protęsje???? Sami wybieracie władze i za ich utrzymanie płaczcie i płaćcie!!! (1)

  • 56 13

  • nie prawda

   za mnie głosował tvn i szechter. Nie miałem czasu się zainteresować polityką bo leciały akurat top model i x factor.

   • 6 1

 • zmowa notariuszy (1)

  dogadali sie ,ze ZAWSZE pobierają najwyższą stawkę. Ustawa o opłatach mówi o stawkach maksymalnych. Za napisanie kilku stron : przeważnie gotowiec w komputerze, kasują tysiące zł.

  • 84 10

  • bzdura

   wystarczy podzwonić po kancelariach /ale wybierać tych notariuszy nie związanych z deweloperami i nie starych pryków- bo tym nie zależy na zwykłych klientach/ ceny są nieraz o połowę niższe niż te z tabeli.

   • 7 2

 • (1)

  vat za to ?

  hańba, kpina i bandytyzm !

  • 97 4

  • Urzędnik

   Jestem urzędnikiem. Vat od takich rzeczy i innych jest po to, żebyśmy mogli z czegoś żyć. Za nic nie robienie inaczej nam nie chcą płacić.

   • 0 0

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Ludzie biznesu

Dorota Sobieniecka- Kańska

Dyrektor Gdańskiego Klubu Biznesu. Wydawca, dziennikarka, wykładowca, doradca public relations....

Najczęściej czytane