stat

Pytanie do notariusza. Jak doprowadzić do otwarcia testamentu?

Odczytanie testamentu może odbyć się przed notariuszem. Jednak jeśli członkowie rodziny nie wiedzą, czy on istnieje i gdzie może się znajdować, to z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku należy zwrócić się do sądu.
Odczytanie testamentu może odbyć się przed notariuszem. Jednak jeśli członkowie rodziny nie wiedzą, czy on istnieje i gdzie może się znajdować, to z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku należy zwrócić się do sądu. fot.iStock/kzenon

Relacje, nawet w najbliższej rodzinie, nie zawsze układają się jak w bajce. Nie ma to jednak wpływu na kwestie dziedziczenia. W przypadku śmierci spadkodawcy osoby z nią spokrewnione mogą złożyć do sądu wniosek o stwierdzenie nabycia spadku.Czy walczyłbyś o spadek nawet pomimo złych stosunków ze spadkodawcą?

tak, majątek mi się należy 32%
tak, nie mogę pozwolić sobie na stratę pieniędzy 12%
nie wiem, to zależałoby od mojej sytuacji materialnej 24%
nie, mam swoją dumę, są ważniejsze wartości niż pieniądze 32%
zakończona Łącznie głosów: 93
Jest to możliwe, nawet jeśli spadkobierca od lat nie utrzymywał kontaktów ze swoim zmarłym krewnym. Taki problem ma nasza czytelniczka, pani Magdalena.

- Mój dziadek zmarł w lipcu 2011 roku. Miał dwóch synów - mojego tatę i wujka, babcia nadal żyje. Dziadek nie miał dobrego kontaktu z tatą od około 2006 roku, kiedy to tata nie zgodził się na samowolne podpisanie dokumentu u notariusza, który stwierdzał, że mój tata zrzeka się rodziców - napisała w liście do redakcji nasza czytelniczka. - W 2013 roku dowiedzieliśmy się od osób trzecich, że dziadek sporządził testament, nie wiem u którego notariusza, ani co może być w zapisane w testamencie. Wujek, który miał dobry kontakt z dziadkiem raczej wie, gdzie znajduje się ten testament. Zaznaczam, że w grę wchodzi firma dziadka, którą przejął wujek i mieszkanie znajdujące się w śródmieściu Gdańska. Prawdopodobnie testament nie był odczytany ani ujawniony do tej pory. Czy ja, jako wnuczka, mogę się ubiegać o odczytanie testamentu? I gdzie powinnam się udać jeśli nie wiem gdzie on się znajduje?
 
Na pytanie odpowiada Aleksandra Frąckowska, notariusz z Gdańska.

W zaistniałej sytuacji proponuję jak najszybciej podjąć kroki zmierzające do stwierdzenia przez sąd nabycia spadku po dziadku. W toku postępowania spadkowego dojdzie też pani najskuteczniej ujawnienia testamentu dziadka.

Zgodnie z art. 1025 Kodeksu cywilnego wniosek o stwierdzenie nabycia spadku złożyć może w sądzie osoba, która ma w tym interes. Może to uczynić pani, jednak będzie pani musiała wykazać sądowi powody, dla których składa pani wniosek. Wniosek może też złożyć pani ojciec - w jego przypadku wystarczy, jeśli wykaże pokrewieństwo, albowiem należy do kręgu spadkobierców ustawowych po zmarłym.

We wniosku należy wymienić osoby, które będą uczestnikami postępowania oraz podać, czy zmarły pozostawił testament. Na tej podstawie sąd rozpocznie postępowanie spadkowe i będzie badał, kto jest spadkobiercą po dziadku. W szczególności, zgodnie z art. 647 Kodeksu postępowania cywilnego w celu stwierdzenia, czy istnieje testament i gdzie się znajduje, sąd może nakazać złożenie oświadczenia w tym przedmiocie dowolnej osobie (np. wujkowi).

Następnie, po wysłuchaniu osoby, u której według uzyskanych wiadomości testament się znajduje, sąd wyda postanowienie nakazujące złożenie testamentu w sądzie (art. 648 Kodeksu postępowania cywilnego), a następnie dokona otwarcia i ogłoszenia testamentu.

Postępowanie spadkowe zwieńczone zostanie prawomocnym postanowieniem sądu o stwierdzeniu nabycia spadku; w postanowieniu sąd wymieni wszystkich spadkobierców, zaznaczając w szczególności w jakich udziałach spadek nabyli oraz na jakiej podstawie (z mocy testamentu lub z mocy ustawy).

Od dnia 5 października 2011 roku działa również utworzony przez Krajową Radę Notarialną Notarialny Rejestr Testamentów. Pozwala on dowolnej osobie, za okazaniem notariuszowi aktu zgonu spadkodawcy, stwierdzić istnienie testamentu, datę jego sporządzenia oraz miejsce gdzie się on znajduje. Jedną z cech tego rejestru jest jednak dobrowolność; testament jest wpisywany do rejestru tylko w przypadku, gdy testator wyraził taką wolę.

Zatem, skoro śmierć dziadka nastąpiła w roku 2011, istnieje szansa, że jego testament pozostaje zarejestrowany w Notarialnym Rejestrze Testamentów i że można go w ten sposób odnaleźć. Na skutek podania, w trakcie postępowania spadkowego, informacji w jakiej kancelarii należy szukać testamentu, sąd niezwłocznie skieruje do właściwego notariusza wezwanie do przekazania tegoż testamentu sądowi - w celu jego otwarcia i ogłoszenia.

Opinie (24) 2 zablokowane

Dodaj opinię

Dodaj opinię

Odpowiedz

STOP Hejt! Przemyśl swoją opinię

Regulamin dodawania opinii

zamknij

Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Moim zdaniem

Ludzie biznesu

Grzegorz Słupski

Od 1995 roku prezes zarządu ARGO w Gdańsku. Jest doktorem nauk ekonomicznych, stopień uzyskany na...