• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport

Nie ma zgody na dzierżawę zbożowego

Wioletta Kakowska-Mehring
28 marca 2024, godz. 10:00 
Opinie (70)
aktualizacja: godz. 08:25 (30 marca 2024)
Część infrastruktury Terminalu Zbożowego przechodzi gruntowną przebudowę, która ma się zakończyć w 2024 r. Część infrastruktury Terminalu Zbożowego przechodzi gruntowną przebudowę, która ma się zakończyć w 2024 r.

Podjęliśmy decyzję, że nie wyrażamy zgody na dzierżawę terminala zbożowego Mapkaw Gdyni w obecnej formule przetargowej - podał resort w komunikacie na platformie X.AKTUALIZACJA, GODZ. 8:25

Jak nas poinformowano w biurze prasowym resortu infrastruktury, decyzja w sprawie przetargu należy do władz Portu Gdynia. Postępowanie przetargowe na dzierżawę terminalu zbożowego nadal trwa, zakończy się w dniu zawarcia umowy dzierżawy z wybranym wykonawcą.

- W związku z brakiem zgody ministra infrastruktury na oddanie nieruchomości w dzierżawę podmiotowi wskazanemu przez Zarząd Morskiego Portu Gdynia SA we wniosku, spółka może unieważnić postępowanie lub wystąpić z kolejnym wnioskiem do MI o wyrażenie zgody na zawarcie umowy z oferentem, który otrzymał drugi wynik w postępowaniu przetargowym. Kwestia ta należy do wyłącznej kompetencji zarządu spółki, który jest w tym wypadku związany warunkami postępowania przetargowego - poinformowała nas Anna Szumańska, rzecznik prasowy Ministerstwa Infrastruktury.
Nowy przetarg czy drugi z listy? Na odpowiedź Portu Gdynia wciąż czekamy.- Podjęliśmy decyzję, że nie wyrażamy zgody na dzierżawę terminala zbożowego w Gdyni w obecnej formule przetargowej. Decyzja została podjęta w celu zapewnienia bezpieczeństwa państwa. Opinie, na podstawie których zapadła, mają charakter niejawny, dlatego Ministerstwo Infrastruktury stanowiska nie uzasadnia - podał resort w komunikacie na platformie X.
Terminal zbożowy w Gdyni stał się gorącym kartoflem Terminal zbożowy w Gdyni stał się gorącym kartoflem

Swój wpis na ten temat umieścił też Arkadiusz Marchewka, wiceminister infrastruktury, ale brzmi on nieco inaczej.

- W Ministerstwie Infrastruktury podjęliśmy decyzję, że nie wyrazimy zgody na dzierżawę terminala zbożowego w Gdyni przez konsorcjum, które uczestniczyło w przetargu. Musimy dbać i dbamy o bezpieczeństwo naszego kraju, dlatego po zasięgnięciu opinii właściwych służb i organów decyzja resortu nie mogła być inna - napisał na platformie X wiceminister Marchewka.

Niestety po przeczytaniu obu komunikatów nie wiadomo, czy będzie nowy przetarg, czy może obecny zostanie rozstrzygnięty na korzyść drugiego oferenta na liście (taka możliwość też istnieje). Wiadomo tylko jedno: konsorcjum Szczecin Bulk Terminal nie będzie dzierżawcą.


O interpretację wpisów na platformie X poprosiliśmy Ministerstwo Infrastruktury. Czekamy na odpowiedź.

O stanowisko poprosiliśmy też Port Gdynia. Również czekamy na odpowiedź.

Przypomnijmy: w październiku 2022 r. ogłoszono przetarg na dzierżawę nabrzeży po Bałtyckim Terminalu Zbożowym. Postępowanie rozstrzygnięto dopiero w listopadzie 2023 r. m.in. z powodu prośby dwóch oferentów o dodatkowy czas na złożenie ofert wiążących. Zgłosiło się czterech chętnych: obecny tymczasowy dzierżawca, czyli firma Mondry, razem z przedsiębiorstwem Chemirolem oraz Agrolokiem, dystrybutorem płodów rolnych, OT Port Gdynia, czyli firma już zarządzająca jednym z terminali w Gdyni, Szczecin Bulk Terminal, który złożył ofertę razem z warszawskimi firmami doradczymi Tapini i Ribera, oraz gdyńskie firmy Speed, Astar i NTA wraz z Tridente z Warszawy.

W wyniku postępowania zarząd Portu Gdynia za najkorzystniejszą uznał ofertę złożoną przez konsorcjum Szczecin Bulk Terminal. Za tym podmiotem stoją światowi potentaci na rynku, czyli holenderska Viterra i duński Copenhagen Merchants.


Po tej decyzji pojawiły się głosy, że "oddajemy" terminal w ręce monopolisty, który ma większościowy udział w handlu zbożem w Polsce, a to zagraża równowadze rynkowej. Apelowały organizacje rolnicze. Sprawa stanęła nawet na kilku komisjach sejmowych.

Na komisji 7 lutego okazało się jednak, że poprzednie władze Portu Gdynia pomimo apeli środowisk rolniczych i posłów umowę podpisały, przyjęły i odesłały ją do Ministerstwa Infrastruktury, które musiało zadecydować, czy wydać ostateczną zgodę.

Miejsca

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (70)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Ludzie biznesu

Artur Jadeszko

Od 2006 roku prezes zarządu ATC Cargo SA, spółki notowanej na NewConnect, alternatywnym systemie...

Najczęściej czytane