• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport

Strażak-28 rozpoczął próby morskie

VIK
27 października 2022, godz. 09:45 

Statek pożarniczy Strażak-28 zbudowany w Remontowa Shipbuilding dla Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście rozpoczął próby morskie. Po testach, które potrwają kilka dni, jednostka zostanie przekazana zamawiającemu.Strażak-28 to jednostka o długości 29,2 m, szerokości 10,47 m, z uciągiem na palu 45 t, wyposażona w dwie pompy FiFi o mocy 2700 m3/h każda.

- Jednostka ma już za sobą prace montażowe i próby na uwięzi, czyli testy wszystkich urządzeń i systemów znajdujących się na wyposażeniu statku w warunkach portowych. Teraz przyszedł czas na to, aby sprawdzić, jak nowa jednostka poradzi sobie w warunkach morskich - poinformowała Remontowa Shipbuilding.
W czasie prób morskich zostaną sprawdzone w działaniu, w normalnych warunkach eksploatacyjnych urządzenia oraz zweryfikowane zostaną wszystkie założone parametry jednostki, prędkość, siła uciągu. Przeprowadzone zostaną próby manewrowe statku, działanie systemu gaszenia, który jest podstawową funkcją budowanej jednostki, rozwijanie zapory przeciw olejowej oraz wszystkie systemy odpowiadające za bezpieczeństwo i bezpieczne operowanie jednostką w eksploatacji.

Rozpoczęła się budowa promu dla PŻM Rozpoczęła się budowa promu dla PŻM

Próby morskie mają potrwać pięć dni. Podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego, czyli oficjalne przekazanie Strażaka-28, zaplanowano na 18 listopada.

Statek jest przeznaczony m.in. do wykonywania zadań ochrony przeciwpożarowej przy przeładunkach, transporcie materiałów niebezpiecznych przez zbiornikowce przewożące gazy i ciecze łatwopalne, wymagające asyst jednostki pożarowej oraz zadań związanych z ratownictwem i bezpieczeństwem pracy portu. Ponieważ poza funkcją zwalczania ognia statek będzie spełniać także funkcje holownicze, uzyska on klasę lodową L2.

Obecnie we flocie ZMPSiŚ są dwa statki pożarnicze. W Świnoujściu bazuje Strażak-26, który w pierwszej kolejności asystuje metanowcom dostarczającym skroplony gaz ziemny do terminalu LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. W tym czasie w dyspozycji ZMPSiŚ jest Strażak-24 mający bazę w Szczecinie.

Dofinansowanie z Unii
Projekt "Zakup statku pożarniczego dla Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Spółka Akcyjna" otrzymał dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa III - Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego, Działanie 3.2 - Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych.
VIK

Miejsca

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (25)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Ludzie biznesu

Kinga Stawicka

Dyrektor Sprzedaży Krajowej w firmie Marcopol Sp. z o.o. Producent Śrub - wiodącego producenta i...

Najczęściej czytane