stat

URE chce wyjaśnień w sprawie podwyżek energii elektrycznej

Urząd Regulacji Energetyki wezwał koncerny energetyczne do przedstawienia dodatkowych wyjaśnień w sprawie nowych wniosków taryfowych
Urząd Regulacji Energetyki wezwał koncerny energetyczne do przedstawienia dodatkowych wyjaśnień w sprawie nowych wniosków taryfowych

Urząd Regulacji Energetyki zażądał wyjaśnień od koncernów energetycznych, które w marcu 2020 złożyły do regulatora kolejny wniosek o zmianę taryfy dotyczącej sprzedaży energii elektrycznej gospodarstwom domowym. Na początku marca informowaliśmy o planach spółki Energa Obrót dotyczących podwyżek cen energii elektrycznej. Byłaby to już druga podwyżka w tym roku

.

Czy obawiasz się wzrostu cen energii elektrycznej?

Zobacz wyniki (302)

Wnioski o zmianę taryfy złożyły: Enea, Polska Grupa Energetyczna, Tauron i Energa. Ta ostatnia tłumaczy, że powodem złożenia kolejnego wniosku do URE jest zatwierdzenie poprzedniej taryfy na niższym poziomie, niż było to oczekiwane przez spółkę. Spowodowało to konieczność zawiązania rezerwy w wysokości 125 mln zł na kontrakty rodzące obciążenia dotyczące taryfy G (dla gospodarstw domowych). Spółka motywowała to tym, że zatwierdzona przez URE cena nie pokrywa w pełni kosztów sprzedawanej energii elektrycznej w grupach taryfowych G.

Podwyżki cen energii elektrycznejPod koniec grudnia 2019 roku prezes Urzędu Regulacji Energetyki ostatecznie zatwierdził taryfy na sprzedaż energii dwóm tzw. sprzedawcom z urzędu - Enea i Energa Obrót. W wyniku nowych taryf rachunki odbiorców energii w gospodarstwach domowych (grupa G11) będą wyższe o ok. 9 zł miesięcznie. W przypadku odbiorców w grupach taryfowych G12, zużywających średnio znacznie więcej energii elektrycznej niż przeciętny odbiorca, nominalny wzrost opłat za energię będzie odpowiednio wyższy. Taryfa zatwierdzona przez URE miała obowiązywać do końca 2020 roku.

Większa taryfa za dystrybucjęDodatkowo w połowie grudnia 2019 roku prezes URE zatwierdził już taryfy dystrybucyjne pięciu największych dystrybutorów energii elektrycznej, tj. PGE Dystrybucja, Tauron Dystrybucja, Enea Operator, Energa Operator oraz innogy Stoen Operator i taryfę przesyłową. Wzrost stawek dystrybucji dla grup G wyniósł średnio 3,1 proc. Oznacza to, że rachunki gospodarstw domowych (grupa G11) mogą wzrosnąć od 56 gr do 1,82 zł miesięcznie.

Co decyduje o taryfach?Prezes URE zatwierdza ceny energii elektrycznej wyłącznie dla gospodarstw domowych i tylko wobec sprzedawców pełniących obowiązki sprzedawcy z urzędu. W pozostałym zakresie - w przypadku innych grup taryfowych bądź skorzystania przez odbiorcę z prawa do zmiany sprzedawcy - przedsiębiorstwa przedstawiają odbiorcom oferty wolnorynkowe, które nie są zatwierdzane przez prezesa URE.

Moim zdaniem

Ludzie biznesu

Monika Płocke

Banking Technology, Head of Change and Technology Capabilities w Nordea Bank AB. Absolwentka...