• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport
Skopiowano

WIBOR zniknie w 2025 r. Stopniowe wprowadzanie WIRON-u

erka
28 września 2022, godz. 17:55 
Najnowszy artykuł na ten temat Zerowy VAT na żywność do połowy 2023 r.
WIBOR zniknie w 2025 roku. Zastąpi go WIRON. WIBOR zniknie w 2025 roku. Zastąpi go WIRON.

Opublikowana przez Komisję Nadzoru Finansowego "Mapa Drogowa" Narodowej Grupy Roboczej ds. reformy wskaźników referencyjnych zakłada w 2025 r. powszechne stosowanie nowego wskaźnika referencyjnego w miejsce wskaźnika WIBOR. Komitet Sterujący wybrał WIRON jako rekomendowany indeks zastępujący dotychczasowy wskaźnik referencyjny WIBOR. Wcześniej mówiono o wskaźniku WIRD.Likwidacja WIBOR. Nowy wskaźnik zmniejszy raty kredytów? Likwidacja WIBOR. Nowy wskaźnik zmniejszy raty kredytów?

- Zgodnie z założeniami Mapy Drogowej Narodowej Grupy Roboczej zakłada się gotowość do zaprzestania kalkulacji i publikacji Stawek Referencyjnych WIBOR w 2025 r. - napisano w dokumencie.

Czym jest wskaźnik WIRON?WIRON (Warsaw Interest Rate Overnight) będzie docelowo kluczowym wskaźnikiem referencyjnym stopy procentowej w rozumieniu rozporządzenia BMR. Będzie on stosowany w umowach finansowych (np. umowach kredytu), instrumentach finansowych (np. papierach dłużnych lub instrumentach pochodnych) oraz przez fundusze inwestycyjne (np. w ustalaniu opłat za zarządzanie).

Jak zmniejszyć ratę kredytu hipotecznego? Jak zmniejszyć ratę kredytu hipotecznego?

Stopniowe wprowadzania nowego wskaźnika referencyjnegoZakłada się jednak stopniowe wprowadzania nowo wybranego wskaźnika referencyjnego do umów i instrumentów finansowych. Już w grudniu 2022 r. uczestnicy rynku będą mogli stosować indeks WIRON w nowych instrumentach finansowych. Banki mogą wprowadzać do oferty kredyty stosujące indeks WIRON równolegle z dotychczas oferowanymi kredytami na WIBOR.

Czym jest WIBOR?WIBOR (Warsaw Interbank Offered Rate) to wysokość oprocentowania pożyczek na krajowym rynku międzybankowym. Mówiąc prościej, WIBOR to oprocentowanie pożyczek, które banki są gotowe udzielić innym bankom. Jest to średnia arytmetyczna wielkości oprocentowania w największych bankach w ujęciu rocznym, przy czym odrzucane są wartości skrajne. WIBOR ustalany jest każdego dnia na podstawie danych podanych przez banki o godz. 11 w dni robocze.
erka

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (37)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Ludzie biznesu

Andrzej Biernacki

Prezes zarządu Ekolan SA. W 1997 roku Andrzej Biernacki i firma EKOL powołali do życia EKOLAN....

Najczęściej czytane