Wyniki Energi za 2020 r. Strata 444 mln zł

444 mln zł straty netto zanotowała Grupa Energa w 2020 roku.
444 mln zł straty netto zanotowała Grupa Energa w 2020 roku. mat.prasowe

W całym 2020 roku Grupa Energa zanotowała 444 mln zł straty netto w porównaniu do 1,001 mld zł straty netto w 2019 roku. W 2020 roku przychody ze sprzedaży Grupy to 12 553 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w 2019 roku o 3 proc.Jak oceniasz przejęcie akcji Energi przez Orlen?

Zobacz wyniki (981)
Na wynik netto Grupy wpływ miały zdarzenia o charakterze niegotówkowym, związane przede wszystkim z utratą wartości konwencjonalnych aktywów węglowych. Jak zaznaczają przedstawiciele spółki, tym większe znaczenie dla spółki ma zaangażowanie w strategię Orlen 2030 - opierającą rozwój Grupy Orlen na źródłach nisko- i zeroemisyjnych oraz dążenie do osiągnięcia neutralności emisyjnej do 2050 toku.

W całym 2020 roku Grupa Energa wypracowała EBITDA w wysokości ok. 2,04 mld zł, czyli na poziomie 2019 roku. Grupa poprawiła też o 45 proc. rok do roku wynik EBIT, a EBITDA Linii Biznesowej Dystrybucja w 2020 roku wzrosła o 142 mln zł, czyli blisko 9 proc., w stosunku do roku wcześniejszego. Wpływ pandemii COVID-19 na całoroczny wynik EBITDA Grupy oszacowany został na ok. 66 mln zł.

- Dla gospodarki, nie tylko sektora energii, rok 2020 stał się sprawdzianem odpowiedzialności w zarządzaniu i umiejętnościach podejmowania perspektywicznych decyzji biznesowych. Energa zdała ten test, zachowując stabilną pozycję. Pomimo trudnych warunków wypracowaliśmy optymalne wyniki finansowe. Wraz z nowym właścicielem, PKN Orlen, rozpoznawaliśmy potencjał synergii i porządkowaliśmy portfel inwestycyjny pod kątem nowych kierunków rozwoju energetyki nisko- i zeroemisyjnej zgodnych ze strategią Orlen 2030 - wskazuje Jacek Goliński, prezes zarządu Energa SA.
W całym 2020 roku aż 45 proc. całej energii elektrycznej wyprodukowanej przez spółki zależne Energi z Grupy Orlen pochodziło z OZE. O 22 proc. zmalało też ogólne zużycie węgla jako paliwa.

Orlen przejmuje Grupę EnergaPrzypomnijmy, że w wyniku wezwania ogłoszonego we wrześniu 2020 roku PKN Orlen stał się właścicielem akcji gdańskiej spółki, które stanowią ok. 90,92 proc. jej kapitału zakładowego.

Wezwanie na sprzedaż mniejszościowego pakietu akcji Energi rozpoczęło się 9 października i trwało do 20 listopada 2020 roku. Ich cena została ustalona na tym samym poziomie co w przypadku pierwszego wezwania, czyli 8,35 zł za akcję. Jednocześnie PKN Orlen podjął działania zmierzające do wycofania Energi z Giełdy Papierów Wartościowych. Jak tłumaczy koncern z Płocka - ma to na celu maksymalne wykorzystanie potencjału Energi w ramach Grupy Orlen. W październiku 2020 roku zgodę na delisting wydało Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Energi.

Orlen wycofuje Energę z giełdyW styczniu 2021 roku Komisja Nadzoru Finansowego wydała postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie zgody na wycofanie akcji Energi z obrotu na warszawskiej giełdzie. Wcześniej Sąd Okręgowy w Gdańsku wstrzymał wykonanie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energi dotyczącej wycofania z obrotu giełdowego 269,1 mln akcji spółki. W październiku 2020 roku zgodę na delisting wydało NWZ Energi. Wykonanie uchwały zostało wstrzymane na czas trwania postępowania.

Jednak 14 kwietnia 2021 roku Sąd Okręgowy w Gdańsku, w wyniku zażalenia złożonego przez Energę, zmienił wcześniejsze postanowienie o udzieleniu akcjonariuszom zabezpieczenia roszczenia o stwierdzenie nieważności lub uchylenie uchwały w sprawie wycofaniu z obrotu akcji spółki. Zgodnie z decyzją sądu, wykonanie postanowienia uzależnione jest od złożenia przez powodów kaucji w kwocie 1,36 mln zł na zabezpieczenie roszczeń.

Opinie wybrane


wszystkie opinie (196)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Najnowsze

więcej artykułów »

Ludzie biznesu

Justyna Kowalczyk

Prezes zarządu OptiWay Biuro Rachunkowe Sp. z o.o.. Absolwentka Wydziału Finansów i Rachunkowości...

Najczęściej czytane