• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport
stat
Impreza już się odbyła

XX Jubileuszowe Targi Morskie Baltexpo

Zapraszamy na największe w Polsce i jedno z najbardziej prestiżowych w Europie wydarzeń poświęconych gospodarce morskiej, organizowane co dwa lata nieprzerwanie od 1982 roku.

Każda edycja BALTEXPO, organizowana z dużym poparciem i pod patronatem odpowiedzialnych za ten sektor gospodarki organów administracji rządowej, samorządów i organizacji branżowych, cieszy się dużym zainteresowaniem jako wydarzenie, na którym prezentowany jest dorobek i oferta przedsiębiorstw, klastrów oraz instytutów naukowo-badawczych z obszarów przemysłu stoczniowego; offshore; infrastruktury portów i przemysłu morskiego; transportu i logistyki morskiej; żeglugi; bezpieczeństwa wybrzeża, portów i żeglugi oraz ochrony środowiska. Targom towarzyszy bogaty program konferencji poświęconych tej tematyce.

Zapisy na wydarzenie

Tematyka targów BALTEXPO 2019 obejmuje główne obszary gospodarki morskiej:
- Przemysł okrętowy
- Offshore
- Infrastruktura portów i przemysłu morskiego
- Logistyka w transporcie morskim
- Żegluga morska i przybrzeżna
- Żegluga śródlądowa i gospodarka wodna
- Bezpieczeństwo i ochrona portów i żeglugi
- Ochrona środowiska
- Edukacja i crewing
- Media

PEŁNY PROGRAM KONFERENCJIBaltexpo 2019 to prawie 50 godzin obrad 13 konferencji i seminariów. Ich tematyka oddaje złożoność i wielowątkowość problematyki, związanej z gospodarka morską. Uczestnicy Baltexpo dyskutować będą o roli państwa w rozwoju przemysłu stoczniowego i portów, polskich specjalizacjach w przemyśle stoczniowym , bezpieczeństwie portów i żeglugi, rynku usług portowych, wyzwania dla rybołówstwa i przetwórstwa ryb, modelu kształcenia kadr dla przemysłów morskich.

Należy się spodziewać, że uczestnicy Morskiego Forum Inwestycji Infrastrukturalnych mocnym głosem upomną się o niezbędne inwestycje, poprawiające dostęp do polskich portów. Budząca wiele nadziei i kontrowersji chińska inicjatywa Morskiego Jedwabnego Szlaku będzie przedmiotem obrad oddzielnej konferencji współorganizowanej przez Ośrodek Studiów Wschodnich.

Pierwszego dnia Baltexpo 2019 Dziennik Bałtycki wręczy po raz pierwszy pomorskim przedsiębiorcom nagrody Top 100, zaś z okazji jubileuszu targów odbędzie się debata specjalna Dwadzieścia Razy Dookoła Baltexpo z udziałem byłych premierowymi wicepremierów RP.

Patronat nad jubileuszowymi targami Baltexpo objęli m. in. ministrowie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Spraw Zagranicznych, Inwestycji i Rozwoju, Spraw Wewnętrznych i Administracji, marszałkowie województw pomorskiego i zachodniopomorskiego , wojewoda pomorski, prezydenci Gdańska, Gdyni, Szczecina i Sopotu.

Przeczytaj także

Informacja o biletach

Opinie

Moim zdaniem

Ludzie biznesu

Ewa Sowińska

Partner ESO Audit i Zastępca Prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów. Wcześniej Członek Zarządu...