stat

Zakupy do 100 zł bez PIN

Najnowszy artukuł na ten temat

Przyjęcie weselne w czasie epidemii. Są wytyczne sanepidu

Od kilku dni handlowcy wywieszają przy kasach informacje z prośbą, aby klienci płacili kartami.
Od kilku dni handlowcy wywieszają przy kasach informacje z prośbą, aby klienci płacili kartami. fot. Maciej Czarniak/trojmiasto.pl

Zwiększono do 100 zł limit płatności kartą bez konieczności potwierdzania kodem PIN. Według Związku Banków Polskich ograniczy to kontakt z terminalem i skróci czas przebywania w sklepie. Teraz zmiany będą sukcesywnie wdrażane w terminalach płatniczych. A co z płatnością gotówką?


Czy w sklepach płacisz kartą?

tak, od wielu lat płacę kartą 69%
tak, ale teraz częściej w związku z pandemią 19%
nie, płacę gotówką 12%
zakończona Łącznie głosów: 994

W związku z rozwojem sytuacji epidemiologicznej w Polsce i w odpowiedzi na apel Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego Związek Banków Polskich w trybie nadzwyczajnym podjął działania mające na celu jak najszybsze wprowadzenie podwyższenia limitu dla płatności zbliżeniowych. Teraz sukcesywnie w kolejnych dostępnych terminalach płatniczych w całej Polsce będzie wdrażana możliwość płatności zbliżeniowej do kwoty 100 zł bez konieczności ich autoryzacji PIN-em.

Pozwoli to na ograniczenie fizycznego kontaktu użytkownika karty lub innego urządzenia płatniczego z terminalem płatniczym. Skróci to również czas niezbędny na realizację transakcji płatniczej i przebywanie w przestrzeni sklepowej czy usługowej.

- Jednocześnie, biorąc pod uwagę poziom skomplikowania dokonania tego typu zmian w systemach organizacji płatniczych, wydawców kart, jak i agentów rozliczeniowych oraz fizycznej aktualizacji każdego terminala płatniczego w Polsce, ZBP apeluje o cierpliwość i zrozumienie dla tempa dokonywanego procesu - informuje ZBP.
Wdrożenie nowego limitu w całej sieci terminali płatniczych w Polsce będzie następowało sukcesywnie i zajmie od kilku dni do kilku lub kilkunastu tygodni.

- Uwzględniając możliwe sytuacje, jakie mogą napotkać klienci przy terminu płatniczym - np. konieczność wpisania PIN-u pomimo transakcji zbliżeniowej nieprzekraczającej 100 lub nawet 50 zł (w związku z przepisami Dyrektywy PSD2 o limicie liczby transakcji bez użycia PIN-u) - zalecamy zachowanie spokoju i postępowanie zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na urządzeniu. Jednocześnie, to, na co należy zwracać uwagę, to czy kwota wyświetlająca się na terminalu płatniczym odpowiada wartości transakcji, której zamierzamy dokonać - informuje ZBP.

Sklep może odmówić przyjęcia gotówki?Od kilku dni handlowcy wywieszają przy kasach informacje z prośbą, aby klienci płacili kartami. Coraz częściej zdarza się jednak, zwłaszcza w małych sklepach, że odmawiają przyjęcia gotówki. Czy mogą? Tu powstał problem prawny.

Do tej pory powoływano się na ustawę o Narodowym Banku Polskim, na mocy której środkiem płatniczym w Polsce są wydane przez NBP banknoty i monety. Dlatego też sprzedawca, który nawet z ważnego powodu, jakim jest pandemia, odmawia zawarcia umowy, uzasadniając to nieprzyjmowaniem gotówki, dokonuje wykroczenia przeciwko art. 135 Kodeksu wykroczeń.

Niestety zgodnie z inną interpretacją, tym razem przedstawioną przez Ministerstwo Finansów, handlowcy mogą odmówić przyjęcia gotówki. Jak poinformował Business Insider Polska, określa to zasada swobody umów, która dotyczy m.in. sposobów zapłaty za produkt lub usługę. Jeśli sprzedawca poinformuje klienta, że przyjmuje płatności tylko bezgotówkowo (lub gotówkowo) - np. umieszczając taką informację w widocznym dla wszystkich miejscu - to klient powinien się do tego zastosować.

- Zgodnie z art. 3531 Ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny "Strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego. Określona w tym przepisie zasada swobody umów obejmuje swym zakresem również takie elementy stosunku umownego, jak sposób zapłaty za oferowany produkt lub usługę. W obecnym stanie prawnym nie ma stosownej regulacji prawnej, która bezpośrednio wyłączałaby możliwość swobodnego ustalenia kwestii zapłaty przez strony umowy i nakładałaby na podmioty prowadzące działalność gospodarczą, w jaki sposób powinny przyjmować płatności za oferowane towary lub usługi (np. tylko gotówkowo lub tylko bezgotówkowo) - poinformował resort finansów serwis Business Insider Polska.

Moim zdaniem

Ludzie biznesu

Sebastian Ptak

Prawnik, ekspert rynku bankowego, współtwórca nowoczesnego sektora płatniczego w Polsce, Prezes...