stat

Zarząd Energi nie chce wypłaty dywidendy

Całość zysku netto Energi za 2018 rok ma zostać przeznaczona na kapitał zapasowy. Spółka kolejny rok nie planuje wypłaty dywidendy.
Całość zysku netto Energi za 2018 rok ma zostać przeznaczona na kapitał zapasowy. Spółka kolejny rok nie planuje wypłaty dywidendy. mat.prasowe

Zarząd Energi podjął decyzję, iż nie będzie rekomendował Walnemu Zgromadzeniu spółki wypłaty dywidendy za rok 2018. Całość zysku netto, w wysokości ponad 495 mln zł, ma zostać przeznaczona na kapitał zapasowy.Uzasadnieniem dla powyższej decyzji zarządu jest realizacja "Strategii Grupy Energa na lata 2016-2025" przyjętej w listopadzie 2016 roku, zgodnie z którą polityka wypłat dywidendy dostosowywana jest do potrzeb finansowych procesu inwestycyjnego. Jednocześnie w przyszłości zarząd nie wyklucza powrotu do wypłaty dywidendy akcjonariuszom.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Energa wyniosły w 2018 roku 10,33 mld zł, podczas gdy w 2017 roku wynik ten wyniósł 10,53 mld zł. EBITDA (zysk operacyjny przedsiębiorstwa przed potrąceniem odsetek od zaciągniętych zobowiązań) za cały 2018 rok to 1,87 mld zł, w porównaniu do 2,1 mld zł rok temu.

Łączne nakłady na inwestycje podstawowe i dodatkowe Grupy Energa planowane na lata 2016-2025 w celu realizacji Strategii wynoszą ok. 20,6 mld zł, z czego 9,5 mld zł w latach 2016 - 2020.

Wypłaty dywidendy za lata 2013-2016
Wypłaty dywidendy za lata 2013-2016 źródło: Energa SA

Na wyniki Grupy Energa za 2018 rok, identycznie jak całego sektora, wpłynęły warunki rynkowe, związane przede wszystkim z gwałtownym wzrostem rynkowych cen energii elektrycznej i uprawnień do emisji CO2.

Grupa zgodnie z planem rozpoczęła także pod koniec 2018 roku realizację budowy nowoczesnego bloku energetycznego Ostrołęka C, który znacząco zwiększy krajowy potencjał wytwórczy i wzmocni bezpieczeństwo polskiego systemu elektroenergetycznego. Sztandarowym projektem OZE jest budowa farmy wiatrowej Przykona o mocy 30MWe.

Przypomnijmy, że także w roku 2018 akcjonariusze Energi zdecydowali o przekazaniu całości zysku za 2017 rok na kapitał zapasowy.

Moim zdaniem

Ludzie biznesu

Grzegorz Ksepko

Wiceprezes zarządu Energa SA ds. Korporacyjnych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji...