stat

Zmiany w administracji morskiej. SAR czekają poważne zmiany

Zmiany w ustawie przewidują reorganizację Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa (SAR) i wcielenie jej do urzędów morskich.
Zmiany w ustawie przewidują reorganizację Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa (SAR) i wcielenie jej do urzędów morskich. fot. Łukasz Unterschuetz/Trojmiasto.pl

Czy Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa (SAR) zniknie z początkiem 2021 roku? Jej struktury mają być wcielone do urzędów morskich w Gdyni i Szczecinie. Projekt ustawy stworzonej przez Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej niepokoi samych pracowników SAR, choć z oficjalnymi komentarzami wstrzymują się do chwili zatwierdzenia ostatecznego kształtu ustawy.


Zmiany w administracji morskiej to:

niepotrzebne zabiegi. Po co zmieniać coś co działa dobrze? 69%
nie można popadać w stagnację, ale trzeba pytać o zdanie pracowników 13%
dobry ruch. Nie można stać w miejscu. Trzeba modernizować struktury 18%
zakończona Łącznie głosów: 612

Najnowszy projekt zmiany Ustawy o bezpieczeństwie morskim zakłada zniesienie Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa i przejęcie zadań tej służby przez terenowe organy administracji morskiej, czyli urzędy morskie w Gdyni i Szczecinie. Twórcy projektu argumentują, że takie rozwiązania zapewnią nie tylko optymalizację struktur administracji, ale także lepsze wydatkowania środków publicznych.

- Celem jest poprawienie koordynacji i wykonywania zadań poszukiwania i ratowania życia na morzu, bezpieczeństwa i ochrony żeglugi oraz zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń na morzu w ramach środków i zasobów będących w posiadaniu jednostek podległych ministrowi właściwemu do spraw gospodarki morskiej. W szczególności do dyrektorów urzędów morskich należą sprawy bezpieczeństwa żeglugi morskiej, ochrony portów morskich, korzystania z dróg morskich oraz ochrona środowiska morskiego przed zanieczyszczeniami - czytamy w uzasadnieniu projektu ustawy.
Choć z celami projektu trudno się nie zgodzić, to ratowników niepokoi wiele spraw. Nie wiadomo, jak będzie rozwiązana sprawa dotycząca zatrudnienia na statkach ratowniczych - czy zwiększy się liczba zatrudnionych w Służbie i czy reorganizacja nie wpłynie negatywnie na współpracę SAR z ratownikami ochotnikami, a także z Marynarką Wojenną RP.  

Ratownicy morscy czekają na decyzję ministra- Projekt ustawy przedłożony został Służbie SAR, urzędom morskim oraz izbom morskim do opiniowania. Do 28 stycznia 2020 roku wyżej wymienione podmioty muszą się wypowiedzieć w sprawie włączenia Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa w struktury urzędów morskich w Szczecinie i w Gdyni - tłumaczy Rafał Goeck, rzecznik prasowy Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa. - Dopóki do Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej nie wpłyną opinie instytucji zapisanych w rozdzielniku i minister nie podejmie dalszych decyzji, ciężko jest zająć nam, jako Służbie SAR, stanowisko w tej sprawie. 
Obecnie w Morskiej Służbie Poszukiwania i Ratownictwa zatrudnionych jest w sumie 273 pracowników.

Zatrudnienie w SAR

  • 169 członków załóg statków ratowniczych, 80 marynarzy, 89 oficerów
  • 41 ratowników Brzegowych Stacji Ratowniczych,
  • 10 inspektorów w Morskim Ratowniczym Centrum Koordynacyjnym w Gdyni i 5 inspektorów w Morskim Pomocniczym Centrum Koordynacyjnym w Świnoujściu 
  • 44 osoby pracujące w administracji
  • 9 osób w bazie materiałowo-sprzętowej.

Interwencje z udziałem ratowników SAR:

  • 2018: 341 (rekord w ciągu 18 lat istnienia MSPiR)
  • 2019: 327
  • 2020: 8 (stan na 24.01.2020)


Reorganizacja administracji morskiejZ końcem grudnia 2019 roku zakończyła pracę stacja brzegowa "Witowo Radio". Jej funkcje w całym zakresie przejęła stacja "Polish Rescue Radio". Stacja brzegowa "Polish Rescue Radio" prowadzi całodobowy nasłuch w ramach Systemu Łączności w Niebezpieczeństwie i dla Bezpieczeństwa w polskim obszarze odpowiedzialności za akcje ratownicze SAR.

Zapewnia nie tylko łączność w niebezpieczeństwie, ale także ostrzeżenia nawigacyjne, komunikaty pogodowe i komunikaty lodowe nadawane w języku polskim i angielskim.

Od kwietnia 2020 roku przestanie funkcjonować Urząd Morski w Słupsku. W połowie stycznia 2020 roku szef resortu morskiego podpisał dwa rozporządzenia: w sprawie zniesienia Urzędu Morskiego w Słupsku oraz określenia terytorialnego zakresu działania dyrektorów i siedzib urzędów morskich. W Polsce działać będą dwa urzędy morskie w Gdyni i Szczecinie. Pracownicy zniesionego Urzędu Morskiego w Słupsku: świadczący pracę na terenie województwa zachodniopomorskiego - staną się pracownikami Urzędu Morskiego w Szczecinie, a świadczący pracę na terenie województwa pomorskiego - staną się pracownikami Urzędu Morskiego w Gdyni.

Moim zdaniem

Ludzie biznesu

Sławomir Kalicki

Absolwent Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni oraz Strathclyde University (MBA). Od początku pracy...