Zwolnienie z ZUS i dopłaty

Najnowszy artukuł na ten temat

Czytelnik: COVID-owa opłata u mechanika

Pakiet antykryzysowy ma pomóc w utrzymaniu miejsc pracy.
Pakiet antykryzysowy ma pomóc w utrzymaniu miejsc pracy. fot. Anna Rezulak/KFP

Prezydent podpisał pakiet antykryzysowy. Zawiera on rozwiązania, które zdaniem rządu mają pomóc firmom utrzymać miejsca pracy i przetrwać kryzys wywołany pandemią koronawirusa. Co znajduje się w pakiecie? Przedstawiamy szczegóły dotyczące rynku pracy.Zwolnienie mikrofirm do dziewięciu osób ze składek do ZUS przez trzy miesiące


 • Państwo przejmie na trzy miesiące (za marzec, kwiecień i maj br.) pokrycie składek do ZUS od mikrofirm zatrudniających do dziewięciu osób, założonych przed 1 lutego br. Zwolnienie dotyczy składek za przedsiębiorcę i pracujące dla niego osoby.
 • Ze zwolnienia mogą skorzystać także samozatrudnieni z przychodem w wysokości 300 proc. przeciętnego wynagrodzenia, którzy opłacają składki tylko za siebie (przychód z działalności w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek nie może przekroczyć kwoty 15 681 zł).
 • Zwolnienie dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, FGŚP, FEP. Zarówno przedsiębiorca, jak i pracujące dla niego osoby zachowają prawo do świadczeń zdrowotnych i z ubezpieczeń społecznych za okres zwolnienia ze składek.

Świadczenie postojowe dla zleceniobiorców i samozatrudnionych


 • Wypłata przez ZUS świadczenia postojowego w związku z przestojem spowodowanym epidemią koronawirusa. Świadczenie co do zasady wynosi 2080 zł (80 proc. minimalnego wynagrodzenia) i jest nieoskładkowane oraz nieopodatkowane. W przypadku zleceniobiorców, których przychód z umów cywilnoprawnych nie przekracza 1,3 tys. zł miesięcznie (50 proc. minimalnego wynagrodzenia), świadczenie postojowe wynosi sumę wynagrodzeń z tytułu umów cywilnoprawnych.
 • Z kolei samozatrudnieni rozliczający się w formie karty podatkowej otrzymają świadczenie postojowe w wysokości 1,3 tys. zł. Warunkiem uzyskania świadczenia jest to, aby przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie przekraczał trzykrotności przeciętnego wynagrodzenia. W przypadku osób samozatrudnionych przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku musi spaść o co najmniej 15 proc. w stosunku do miesiąca poprzedniego. Nie trzeba zawieszać działalności, ale świadczenie przysługuje także samozatrudnionym, którzy zawiesili ją po 31 stycznia br.

Dofinansowanie zatrudnienia


 • Pomoc ze środków FGŚP przysługuje przedsiębiorcy w okresie wprowadzonego przez przedsiębiorcę przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu, w przypadku spadku obrotów gospodarczych:
  1. nie mniej niż o 15 proc, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dwóch kolejnych miesięcy w okresie po 1.01.2020 r., do łącznych obrotów z analogicznych dwóch miesięcy z roku ubiegłego w następstwie wystąpienia COVID 19, lub
  2. nie mniej niż o 25 proc., obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanego miesiąca w okresie po 1.01.2020 r., w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego.
 • W związku ze spadkiem obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia koronawirusa pracownikowi objętemu przestojem ekonomicznym pracodawca wypłaca wynagrodzenie w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę. Dzięki środkom z FGŚP pracodawca otrzyma dofinansowanie do wynagrodzenia w okresie przestoju w wysokości 50 proc. minimalnego wynagrodzenia plus składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy od przyznanych świadczeń, czyli 1 533,09  zł, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.
 • Przedsiębiorca, który obniżył wymiar czasu pracy w związku ze spadkiem obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia koronawirusa, może obniżyć wymiar czasu pracy pracownika o 20 proc., nie więcej niż do 0,5 etatu, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Przy tak obniżonym wymiarze czasu pracy Fundusz dofinansuje maksymalnie do wysokości 40 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego plus składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy od przyznanych świadczeń. tj. 2 452,27 zł.
 • Oba świadczenia przysługiwać będą przez łączny okres trzech miesięcy przypadających od dnia złożenia wniosku o wypłatę świadczeń. Rada Ministrów może, w celu przeciwdziałania skutkom gospodarczym COVID-19, w drodze rozporządzeni przedłużyć ten okres, mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz skutki nimi wywołane.

Wnioski mogą być składane elektronicznie, do dyrektorów Wojewódzkich Urzędów Pracy.

Uelastycznienie czasu pracyPracodawca dotknięty skutkami epidemii koronawirusa będzie mógł skrócić dobowy czas nieprzerwanego odpoczynku dla pracownika z obecnych 11 godzin do 8 (z gwarancją oddania pracownikowi równoważnego odpoczynku w okresie ośmiu tygodni), a tygodniowy czas takiego odpoczynku - z 35 do 32 godzin. W porozumieniu ze związkami zawodowymi albo - gdy nie ma związków - z przedstawicielami pracowników - będzie mógł też wydłużyć dobowy wymiar czasu pracy do 12 godzin (równoważny system czasu pracy) oraz okres rozliczeniowy do maksymalnie 12 miesięcy.

Opinie (104) 5 zablokowanych

Wszystkie opinie

 • W kosmos...

  Trzy instytucje powinny byc wysłane w kosmos... zus, us, rzad na czele z tym kurduplem ! Na ich miejsce nowe, dla ludzi a nie dla własnych potrzeb, i durnych przepisów. Tarcza antykryzysowa.. wielka ściema dla tępych wyborców, popleczników Pis tumanów

  • 0 0

 • Ja chyba mam problemy z czytaniem ze zrozumieniem więc może ktoś ogarnięty napisać konkretnie co się należy osobie na zleceniu? (7)

  To co tutaj napisano to kolejna wersja przyjętych zasad.... Nie pamiętam już gdzie było to inaczej opisane.
  Pomijając fakt, że od samego początku w TV mówią "masz zlecenie dostaniesz ok 2k", teraz jak już przyjęli to okazuje się, że trzeba być "wyjątkowym" bo przecież byłoby za piękne gdyby dali każdemu.

  Dlatego mam kilka pytań:
  1. Kiedy się należy?
  Z tego co pamiętam wnioski złożone w kwietniu dotyczą okresu za marzec, choć mogę się mylić. Zatem aby doprecyzować, czy zleceniobiorca może liczyć na cokolwiek jeśli w danym okresie zarobił poniżej 1,3k i tylko wtedy?
  2. Co z osobami którym kazano przyjść do pracy tylko przez pół mc? (tak są takie przypadki)
  Powiedzmy, że w danym mc powinien zleceniobiorca zarobić 3k netto ale ze względu na "przykazanie" z góry zamiast pracować 160h pracował tylko 80 więc zarobił 1,5k netto... więc nie należy mu się nic?
  Druga wersja zarobić powinien 2600 netto ale zgodnie z powyższym pracował mniej i dostał 1299... więc dostanie drugie 1299 świadczenia

  Jeden i drugi stracił.

  I tak, wiem że podałem kwoty netto choć nie powinienem bo to dochód a nie przychód bo nie pamiętam teraz ile brutto wynosi stawka.

  Zatem znajdzie się ktoś, kto bez zbędnego przypierdzielania się i dziwnych mądrości napisze jak to dokładnie jest?

  Edit:
  Czy jedyną możliwością otrzymania świadczenia jest zarobek poniżej 1,3k brutto?
  Bo jeśli tak to (w uproszczeniu):
  1. Zarabiając 2.6k brutto/mc jeśli gość będzie w pracy bo tak szef chce 50% czasu to zarobi 1,3k i... dostanie drugie 1,3k dopłaty = wyjdzie "na swoje" bo łącznie ma 2,6k czyli swoją pensję.

  2. Zarabiając 2,6k i będąc w pracy np. tydzień czyli 1/4 czasu dostanie 650zł i... dopłaty 650zł = 1,3k łącznie czyli 50% swojej miesięcznej pensji

  3. Zarabiając powyżej 2,6k i chodząc do pracy więcej jak przyjmijmy 50% czasu = nie dostanie nic

  To po co są te świadczenia? Żeby ładnie brzmiało i odbiło się echem przed wyborami?

  • 1 0

  • a dlaczego komuś na zleceniu ma się coś należeć?

   • 0 0

  • Należy się (5)

   Jeżeli miesiąc wcześniej nie zarobiłeś wuecej niż 15600zl, Twój zleceniodawca oznajmi że wirus wpłynął na obniżenie jego dochodu i nie masz innego tytułu do ubezp społecznego ( np. praca na pół etatu gdzies indziej) to twój zleceniodawca składa za Cb wniosek i przysługuje Ci tzw postojowe 2tys z wąsikiem.

   • 1 0

   • ok (4)

    przyjmując, że nie zarobiłem tyle (bo nie zarobiłem :D) to mój pracodawca składa sam wniosek do ZUS w moim imieniu bez względu na to czy zarobię 100% tego co powinienem, czy np. 50% ? Czy mam jeszcze błagać pracodawcę aby taki wniosek złożył? (wiesz o co mi chodzi). Bo niestety w firmie na ten temat nic nikt nie mówi więc nie wiadomo, czy sami będą składać, czy trzeba im dać samemu wniosek aby na jego podstawie złożyli dalej

    • 1 0

    • i info jak to zrobic (1)

     Abyś otrzymał świadczenie postojowe Twój zleceniodawca lub zamawiający musi złożyć do ZUS wniosek o świadczenie postojowe (RSP-C) (plik docx 54kb).
     Zleceniodawca lub zamawiający musi otrzymać Twoje oświadczenia, że nie podlegasz ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu i o kwocie przychodów z innych umów.
     Jeżeli zawarłeś więcej niż 1 umowę cywilnoprawną, każdy zleceniodawca lub zamawiający składa wniosek odrębnie dla każdej umowy.

     Wnioski o świadczenie postojowe mogą być złożone do ZUS najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii.
     Twój zleceniodawca lub zamawiający może przekazać wniosek:
     drogą elektroniczną przez pue zus (skorzystaj z instrukcji) plik docx 855kb
     za pośrednictwem poczty,
     osobiście w placówce ZUS do skrzynki na dokumenty (bez kontaktu z pracownikiem ZUS).
     Do wniosku musi zostać dołączona kopia umowy cywilnoprawnej.

     • 1 0

     • ponownie dzięki :)

      • 0 0

    • tu masz info ze strony zusu (1)

     Maciej jest kelnerem w kawiarni. Pracuje na podstawie umowy zlecenia zawartej od 10 stycznia na czas nieokreślony. Z umowy zlecenia wynika, że otrzymuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości 1 500 zł. Właścicielka kawiarni potwierdziła, że od 1 do 13 marca w jej kawiarni było znacznie mniej klientów, a od 14 marca kawiarnia jest zamknięta z powodu COVID-19. W marcu 2020 r. przychód Macieja z umowy zlecenia wyniósł 600 zł. Na wniosek Macieja właścicielka kawiarni złożyła 9 kwietnia 2020 r. e-wniosek o świadczenie postojowe.

     Maciej otrzyma świadczenie postojowe za kwiecień 2020 r. w wysokości 2 080 zł, bo spełnia następujące warunki:

     podlegał ubezpieczeniom społecznym tylko jako zleceniobiorca (nie ma innych tytułów do ubezpieczeń społecznych),
     umowa zlecenia została zawarta przed 1 lutego 2020 r.,
     właścicielka kawiarni potwierdziła przestój spowodowany wystąpieniem COVID-19,
     w marcu wynagrodzenie Macieja było niższe od 15 595,74 zł (300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z IV kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emerytrurach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku ).

     • 2 0

     • dziękuję

      • 0 0

 • Mam osiedlowy warzywniak (9)

  Przychód 30 000, koszty towaru i lokalu 28 000.

  Dochód 2000 brutto, ale umorzenia ZUS nie będzie.

  Dziewczyna syna pracuje w banku na działalności, przychód 14 000, koszty telefon i bilet miesięczny 200 zł. Dochód 13 800 zł brutto i dostanie umorzenie ZUS.

  Czy w tym rządzie ktoś myśli i nie rozróżnia dochodu od przychodu?

  • 58 2

  • to słaby z ciebie przedsiębiorca (2)

   • 7 10

   • w co ?? powinien kraść o szukiwać klientów ? (1)

    wtedy zarabiał by więcej i był by dobrym przedsiębiorcą ??

    • 8 1

    • nie ale za 2 brutto nie ma sensu się meczyć, za najgorszą robotę dostaniesz 2,8 brutto, bo chyba tyle jest najniższa krajowa

     • 0 0

  • 2 brutto i Ty za to żyjesz? a o synową się nie martw, banki najpierw zwolnią takie jak ona, jeszcze przyjdzie dziewczę do Ciebie po koperek

   • 0 0

  • warzywniak

   Jak się zarabia na JDG 2000zl na czysto to chyba trzeba i tak pomyśleć o odpuszczeniu sobie i pójściu na etat, zarobisz więcej i ile problemów mniej :)

   • 0 0

  • 2000 po odliczeniu kosztów i towaru ?

   2000 brutto czyli jeszcze zus z tego placisz to zostaje Ci niby 600 złotych ? weś już prosze nie sciemniaj bo nikt by takiego interesu nie prowadził . Nie mozna miec obrotu za 30000 a dochodu 600 zł bo kazdy miesiac jest inny , nie ma dwoch identycznych miesiecy .

   • 1 0

  • Czy mając warzywniak

   Na prawdę obroty ci spadną ? Ja nie chodzę do Lidla czy biedry bo są kolejki , chodzę do warzywniaka do którego nigdy nie chodziłem . Jak rozmawiam z ludźmi to nie ja jeden tak robię

   • 6 0

  • bo w rządzie są same Misiewicze z partyjnej nominacji i jeden Pinokio

   nie matura lecz chęć szczera zrobi z ciebie oficera. Mierny ale wierny jest lepszy dla PiS dzielców, niż wykształcony i z własnym zdaniem.

   • 9 4

  • z warzywniaka masz 2 tys?

   sprzataczki maja wiecej

   • 12 7

 • A może by tak zwolnić z przymusowego ZUSu (10)

  Wszystkich i na stałe?

  • 55 3

  • podsun pomysl dziadkowi i babci (9)

   powiedz ze nie chcesz juz placic zusu zeby nie mieli na emerytury..i dzieci powiadom ze od dzis do prywatnego lekarza chodzicie i ze niech odkladaja na ciebie zeby cie puzniej utrzymywac na starosc bo nie bedziesz mial emerytury

   • 2 13

   • zus nie ma nic do lekarzy i NFZ

    • 0 0

   • dziadków i rodziców trzeba spłacić, ale można likwidację ZUS rozłożyć na kilka pokoleń

    i uniezależnić się od państwa. Nie trzeba tego robić w rok.

    • 5 1

   • i oczywiscie (4)

    nie zycze ci tego.ale jak ci sie kiedys krzywda stanie rak oderwana konczyna czy cos to nie licz ze cos dostaniesz.przeciez zusu nie placiles to nie bedzie ci sie nalezalo.chorobowego chyba zus za ciebie tez nie zaplaci

    • 2 6

    • (3)

     No i dobrze, wolność wiążę się z odpowiedzialnością, dlatego warto wprowadzić dobrowolność zusu i pozwolić prywatnym ubezpieczycielom na działanie w tej branży, a następnie podziwiać efekty.

     • 8 3

     • a jak pojawią się na ulicach bezdomni i bez emerytury to co z nimi zrobisz ? (2)

      pozwolisz żeby umierali z głodu, czy maja kraść i trafiać do więzień ?
      Niestety dobrowolność w tej sprawie spowoduje że znajda się ludzie starzy bez środków do życia

      • 5 5

      • ale pitolisz, ZUS jaki znamy istnieje dopiero około 100 lat

       wcześniej nigdy w historii tego świata go nie było. Ludzie jakoś żyli, mimo że poziom życia był na sporo niższym poziomie.

       • 4 1

      • To poniosą konsekwencje

       swoich decyzji jak każdy dorosły odpowiedzialny człowiek powinien

       • 3 1

   • Babcia całe życie płaciła ZUS (1)

    Dziadek prawie też, ale umarł w wieku 60 lat - ZUS przeżarł całe świadczenia mojej babci i 15% świadczeń dziadka (85% emerytury dziadka wynosi więcej niż 100% mojej babci, więc ją otrzymuje zamiast swojej). A ja mogę jej pomóc w ograniczonym zakresie, bo państwo przejada 70% mojej wypłaty. Do lekarza i tak chodzę prywatnie, a mając w chwili obecnej 28 lat na emeryturę w przyszłości nie liczę.

    • 17 2

    • ZUS nie przeżarł tych świadczeń

     bo za komuny nie posiadał oddzielnej kasy. Państwo zbierało wszystko do wspólnego wora i wypłacało tyle ile trzeba było wydać emerytom. Nie odkładało każdemu na indywidualne konto i tych pieniędzy po prostu nie ma i nigdy nie było. Był tylko jeden duży worek budżetu państwa

     • 3 4

 • nieprecyzyjny artykuł (16)

  zwolnienie zus dotyczy samozatrudnionych których przychód nie przekracza 15tysięcy ale w którym miesiącu? lutym? marcu?

  • 17 3

  • Od marca do maja; patrz wniosek

   • 0 0

  • Odwołanie od decyzji ZUS - Blog

   Dotyczy pierwszego miesiąca, za który jest składany wniosek, czyli jak wnosi się o zwolnienie za okres marzec - maj, to liczy się marzec, jak wnosi się o zwolnienie kwiecień - maj, to liczy się kwiecień. Więcej na blogu.

   • 0 0

  • Marzec

   • 0 0

  • Luty

   W marcu musisz zarobić 15% mniej niż w lutym . Napisali jasno "obroty spadły o 15 proc.w stosunku do miesiąca składania wniosku " składasz wniosek o zwolnienie z płacenia ZUS za marzec to w poprzedzającym miesiącu musiałeś mieć 15 proc większy zarobek .

   • 2 1

  • (1)

   Wejdź na stronę ZUS, tam jest wszystko jasno wytłumacozne.

   • 2 0

   • Nie rozumiem dlaczego ludziska nie wybieraja tak prostych rozwiązań jakie sugerujesz...*.dowiedz się u źródła*

    Wszyscy toniemy w plotach i domysłach kłamstwach durniów albo wyrachowanych agitatorów.

    • 2 0

  • odpowiedź

   w marcu

   • 1 0

  • Odp.

   W marcu

   • 1 0

  • marzec

   • 1 0

  • składki zus

   w miesiącu za który składasz wniosek o umożenie składek

   • 3 1

  • Trzeba czytać ze zrozumieniem...

   • 3 2

  • W lutym, zobacz na stronie ministerstwa lub zus-u

   • 5 1

  • przychód z działalności w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek

   • 3 0

  • (1)

   Chyba marzec, ale było też coś, że przychód musi być mniejszy niż w lutym o ileś tam procent.

   • 2 2

   • O 15 %

    • 1 2

  • Aj

   Marcu

   • 1 2

 • prosze o pomoc w interpretacji (3)

  Zatrudniam jako przedsiebiorca 9 osób. czy nalezy mi sie zwolnienie z zusu? bo ksiegowy twierdzi ze razem ze mna juz bedzie 10 osób i .... nic sie nie nalezy. na stronie zus jest : przedsiębiorcom prowadzącym mikrofirmy i zatrudniającym do 9 osób

  • 1 0

  • Odwołanie od decyzji ZUS - Blog

   W mojej ocenie księgowy nie ma racji. W ustawie wyraźnie jest napisane, że "Na wniosek płatnika składek, który na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych ()". Z tego trudno wyczytać, że ustawodawcy do tych max 9 ubezpieczonych miał zamiar zaliczyć również samego płatnika składek. Poza tym, płatnik składek jest tutaj wyraźnie osobno traktowany, jako wnioskodawca, który zgłasza ubezpieczonych. To że się zgłasza to w tym zakresie jest bez znaczenia. Tak moim zdaniem należy odczytywać racjonalne intencje ustawodawcy.

   • 0 0

  • Chodzi o wszystkie osoby zatrudnione za które są odprowadzane składki do ZUS

   • 0 0

  • Skladaj

   • 0 0

 • Pytanie dotyczące firm, które wymuszają samozatrunienia

  A co w sytuacji jeśli masz firmę, ale tylko dlatego, że pracodawca wymógł na Tobie samozatrudnienie i obecnie próbuje zmniejszyć kwotę Twojego wynagrodzenia o wysokość składki ZUS?
  Ma prawo do tego? Zatrudniają nas na śmieciówkach, jakimi nie oszukujmy się są samozatrudnienia, a teraz próbują żerować na naszych przywilejach? Przecież wsparcie jest dla mikroprzedsiębiorstw i samozatrudnionych, to dlaczego jeszcze w taki sposób próbują nas okradać?
  Dodam, że obecnie korzystam z ZUS + więc jeśli odbiorą mi całą kwotę ZUSu to stracę na tym fizycznie po prawie 500 zł miesięcznie. Mogę domagać się wypłaty całego świadczenia? Albo w ostateczności rekompensaty do wysokości ZUS obecnie przeze mnie płaconego?

  • 1 0

 • Jestem przedsiębiorcą (3)

  Niestety to jest do bani. Zwolnienie z ZUS jeśli zatrudniam do 9 osób. Zatrudniam 12. Klops. Dofinansowanie etatów - doczytajcie ustawę. Tylko pod warunkiem, że nikt nie zostanie zwolniony przez 3 miesiące dofinansowania oraz przez 3 kolejne miesiące! Nikt w obecnej sytuacji nie zblokuje siebie z zatrudnieniem na pół roku! Wypowiedzenia poszły wczoraj. Zostają 4 osoby najbardziej niezbędne do funkcjonowania firmy.

  • 45 2

  • Tytuł wypowiedzenia? (1)

   Jestem w podobnej sytuacji. Jaki dałeś tytuł wypowiedzenia, żeby nie płacić odpraw?

   • 0 3

   • Likwidacja miejsc

    Pracy to odprawy.

    • 1 0

  • Wszystkim nie dogodzisz

   Też prowadzę firmę , ja akurat się złapie na wszystko i mi to mocno pomoże , powiem nawet że uratuje , rozumiem Cię doskonale ale budżet nie jest z gumy , nie jesteśmy Arabią saudyjską .trzymam kciuki i pozdrawiam .

   • 2 2

 • Czym się różni firma jednoosobawa na karcie podatkowej od firmy na książce ? (1)

  "samozatrudnieni rozliczający się w formie karty podatkowej otrzymają świadczenie postojowe w wysokości 1,3 tys. zł."

  MY nie dostaniemy pomocy ................

  • 1 1

  • Na karcie podatkowej postojowe 1300 zł, przy innej formie opodatkowania (jednoosobowa działalność) 2080 zł, więc nie płacz tylko się doinformuj.

   • 1 1

1

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Informacje

Reklama

Moim zdaniem

Ludzie biznesu

Andrzej Biernacki

Prezes zarządu Ekolan SA. W 1997 roku Andrzej Biernacki i firma EKOL powołali do życia EKOLAN....