Będzie strajk w zbrojeniówce. Pracownicy obawiają się zwolnień

Strajk w zbrojeniówce. Związkowcy przeciwni są dalszemu procesowi konsolidacji spółek Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Nie chcą dopuścić do zwolnień pracowników.
Strajk w zbrojeniówce. Związkowcy przeciwni są dalszemu procesowi konsolidacji spółek Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Nie chcą dopuścić do zwolnień pracowników. źródło: PGZ

Akcja protestacyjna w zakładach należących do Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Nowy zarząd PGZ zapowiedział konsolidację spółek i powrót do pomysłu utworzenia Centrum Usług Wspólnych. Związkowcy alarmują: odebranie zakładom zbrojeniowym kluczowych pracowników administracyjnych spowoduje chaos decyzyjny, podniesie koszty i doprowadzi do licznych zwolnień. W Trójmieście do Polskiej Grupy Zbrojeniowej należą: Stocznia Wojenna Gdynia, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej Gdynia i pośrednio oraz Stocznia Remontowa Nauta Gdynia, którym zarządza MARS FIZ, a poprzez MS TFI jego głównym akcjonariuszem jest PGZ.Czy popierasz protest branży zbrojeniowej?

Zobacz wyniki (474)
Akcja protestacyjna będzie prowadzona w systemie narastającym. Rozpocznie się od oflagowania przedsiębiorstw, poinformowania załóg o skutkach przeprowadzanych przez zarząd PGZ SA zmian, w tym zwłaszcza skali możliwych wypowiedzeń warunków pracy i zwolnień pracowników. W przypadku braku reakcji ze strony zarządu PGZ akcja nasili się z wykorzystaniem wszystkich prawnie dopuszczalnych form protestu, ze strajkiem włącznie.

Pracownicy zbrojeniówki przeciwni konsolidacji spółekNa początku sierpnia 2021 r. związkowcy wystosowali list do premiera Mateusza Morawieckiego oraz prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka i ministra aktywów państwowych Jacka Sasina.

Stocznia Nauta. Aż 320 mln zł zadłużenia wymagalnego- Za naganne i wręcz niedopuszczalne uznajemy pomysły forsowane przez PGZ. Rozwiązanie osłabi spółki zbrojeniowe wchodzące w skład Grupy Kapitałowej PGZ, podniesie koszty ich działania, doprowadzając równocześnie do tego, że duża grupa pracowników straci zatrudnienie. W każdej ze spółek zlikwidowanych zostanie wiele stanowisk pracy, na co związki zawodowe nie wyrażają zgody. Takie decyzje grożą wywołaniem niepokojów społecznych w spółkach wchodzących w skład Grupy Kapitałowej PGZ. Hipotetyczne oszczędności wskazywane przez zarząd PGZ jako potencjalny efekt centralizacji zakupów uważamy za niepewne i niewsparte ani wiedzą, ani doświadczeniem. Naszym zdaniem pomysł ten doprowadzi jedynie do niezrealizowania zamówień w określonym terminie, płacenia wysokich kar umownych, spowoduje chaos decyzyjny, podniesie koszty działania i zaowocuje kolejnymi, licznymi redukcjami zatrudnienia - czytamy w liście związkowców do premiera.

Sytuacja Nauty i Stoczni Wojennej jest trudna - przyznało ministerstwoNastępnie Sekcja Krajowa Przemysłu Zbrojeniowego ZZPE wystosowała kolejne pismo - tym razem do zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Domagała się w nim szczegółowych informacji na temat konsolidacji spółek i utworzenia Centrum Usług Wspólnych.

Protest w zakładach Polskiej Grupy ZbrojeniowejJednocześnie zarząd PGZ przystąpił do procedury przekazywania części pracowników ze spółek do PGZ.

OBR CTM zbuduje nowe laboratorium w Gdyni- Cały proces jest toczony pod groźbą zwolnienia w przypadku braku zgody na przejście do nowego pracodawcy. Nie określa przy tym warunków pracy, miejsca jej wykonywania, kusząc za to możliwymi podwyżkami płac - informują związkowcy. - Powołanie tzw. Centrum Usług Wspólnych to już piąta próba powołania centralnego systemu zarządzania spółkami przez Zarząd PGZ (i jej poprzedników: Bumar oraz Polski Holding Obronny). Wszystkie zakończyły się klęską jej twórców.
Pod koniec sierpnia 2021 r. Rada Sekcji Krajowej Przemysłu Zbrojeniowego ZZPE - grupująca związki zawodowe z przeważającej większości spółek Polskiej Grupy Zbrojeniowej - podjęła decyzję o akcji protestacyjnej.

Opinie wybrane


wszystkie opinie (95)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Najnowsze

więcej artykułów »

Ludzie biznesu

Ewa Sowińska

Partner ESO Audit i Zastępca Prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów. Wcześniej Członek Zarządu...