• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport

Koniec tarcz energetycznych. Jak zmienią się rachunki za prąd, gaz i ciepło

erka
24 czerwca 2024, godz. 14:25 
Opinie (534)
Od 1 lipca 2024 r. w życie wchodzą zmiany dotyczące działań osłonowych. Szykują się podwyżki szczególnie rachunków za gaz. Od 1 lipca 2024 r. w życie wchodzą zmiany dotyczące działań osłonowych. Szykują się podwyżki szczególnie rachunków za gaz.

Sprzedawcy energii elektrycznej i gazu złożyli wnioski taryfowe do prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Nowe taryfy mają zostać zatwierdzone przed 1 lipca 2024 r. Z początkiem lipca przestają też obowiązywać dotychczasowe tarcze ochronne, dzięki którym ceny za energię były w ostatnich latach zamrożone. Jednoczenie rząd zapowiada, że rachunki za energię mają być na akceptowalnym poziomie. To za sprawą ustawy o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego.Dzwonią i straszą wysokimi cenami energii. Nowa umowa albo 1000 zł za MWh Dzwonią i straszą wysokimi cenami energii. Nowa umowa albo 1000 zł za MWh

Podpisana przez prezydenta Ustawa z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego reguluje kwestie związane z cenami energii w drugiej połowie 2024 r.Dla kogo bon energetyczny i w jakiej kwocie?Czy obawiasz się wzrostu opłat za media?

Bon energetyczny będzie jednorazowym świadczeniem pieniężnym przeznaczonym dla ok. 3,5 mln gospodarstw domowych o niższych dochodach.

Przewidziane będą dwa progi dochodowe: do 2,5 tys. zł dla gospodarstw jednoosobowych oraz do 1,7 tys. zł na osobę dla gospodarstw wieloosobowych. Wysokość bonu będzie zależała od liczby osób w gospodarstwie domowym:

  • 300 zł dla gospodarstw jednoosobowych,
  • 400 zł dla 2-3-osobowych,
  • 500 zł dla 4-5-osobowych,
  • 600 zł dla 6-osobowych i większych.

Brak opłaty mocowej obniży rachunki za prąd Brak opłaty mocowej obniży rachunki za prąd

Dodatkowo gospodarstwa używające energii elektrycznej do ogrzewania (ok. 5 proc. gospodarstw) otrzymają dwukrotnie wyższy bon (od 600 zł do 1,2 tys. zł). Ta szczególna pomoc wynika z tego, że gospodarstwa, gdzie wykorzystywane są źródła ogrzewania zasilane energią elektryczną, mają najwyższe rachunki.Jakie będą maksymalne ceny prądu w drugiej połowie 2024 r.Na drugą połowę 2024 r. zostanie przedłużone obowiązywanie dla gospodarstw domowych ceny maksymalnej za energię elektryczną. Cena zostanie ustalona na poziomie 500 zł/MWh bez względu na zużycie. Obecnie cena maksymalna do określonego limitu zużycia to 412 zł netto za 1 MWh prądu. 

W przypadku jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów wykonujących ważne zadania z zakresu użyteczności publicznej (np. żłobki, szpitale, domy pomocy społecznej) ceny w II połowie 2024 r. pozostaną na tym samym poziomie (693 zł/MWh).

Taka sama cena maksymalna 693 zł/MWh będzie obowiązywała dla małych i średnich przedsiębiorstw.Duże podwyżki cen gazu w 2024 r.Ustawa likwiduje od 1 lipca zamrożenie ceny gazu dla odbiorców taryfowanych na poziomie 200,17 zł za 1 MWh netto. Natomiast wprowadza cenę maksymalną równą taryfie największego sprzedawcy detalicznego, czyli PGNiG Obrót Detaliczny.

Spółka już poinformowała, że od 1 lipca 2024 r. ma obowiązywać cena gazu wysokometanowego w wysokości 290,97 zł za 1 MWh netto - czyli 357,9 zł za 1 MWh brutto. Oznacza to podwyżkę o ok. 45 proc.

Przedłużone zostało stosowanie obowiązujących obecnie rozwiązań wobec odbiorców ciepła, obejmujących drugą połowę 2024 r. i pierwszą połowę 2025 r. - przedsiębiorstwa energetyczne będą obowiązane do stosowania wobec uprawnionych odbiorców ceny i stawki za dostarczane ciepło nie wyższej niż wskazany w ustawie pułap, otrzymując w zamian wyrównanie. W II poł. 2024 r. maksymalna cena ciepła ma wynosić 119,39 zł za GJ netto, a w I poł. 2025 r. - 134,97 zł za GJ netto.
erka

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (534)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Ludzie biznesu

Maciej Dobrzyniecki

Od roku 1994 jest członkiem Business Centre Club i pełni funkcję wiceprezesa. Jest ponadto Przewodniczącym Rad Nadzorczych Abantia Polska oraz Ibereolica; jak i członkiem Rad Nadzorczych. Od czerwca 1997 prowadzi własną firmę doradczą Profit-Consult zajmującą się: doradztwem inwestycyjnym, organizacją finansowania rozwoju i inwestycji, projektami doradczymi w zakresie zarządzania inwestycjami, pośrednictwem finansowym i opiniowaniem kontraktów.

Najczęściej czytane