• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport
Skopiowano

Głosować przeciwko fuzji Lotosu z PKN Orlen - twierdzi analityk DM BOŚ

Robert Kiewlicz
15 lutego 2022, godz. 09:40 
Opinie (205)
aktualizacja: godz. 16:23 (15 lutego 2022)
Analityk DM BOŚ twierdzi, że rozsądnie byłoby głosować przeciwko fuzji Grupy Lotos z PKN Orlen. Analityk DM BOŚ twierdzi, że rozsądnie byłoby głosować przeciwko fuzji Grupy Lotos z PKN Orlen.

- Fuzja Lotosu z PKN Orlen niszczy wartość i stanowi nieobliczalne ryzyko dla polskiego rynku paliw - napisał cytowany przez "Puls Biznesu" analityk DM BOŚ po ogłoszeniu wyników finansowych Lotosu. Lotos przedstawił szacunkowe wyniki za IV kw. 2021 r. Szacunkowy skonsolidowany wynik netto w ostatnich trzech miesiącach 2021 r. wyniósł 1,1 mld zł. Ostateczny raport finansowy za cały 2021 r. zostanie opublikowany 16 marca 2022 r.Wyprzedaż majątku czy dobry interes? Wywiad z Danielem ObajtkiemCzy akcjonariusze Lotosu powinni zagłosować za fuzją z Orlenem?

Szacunkowe przychody ze sprzedaży grupy Lotos wyniosły w IV kw. 2021 r. 10,64 mld zł wobec 5,25 mld zł rok wcześniej. Oczyszczona EBITDA LIFO to 1,48 mld zł, a wynik netto to 1,1 mld zł.

Analityk jest za głosowaniem przeciwko fuzji- Tylko przez trzy ostatnie kwartały Lotos wypracował 3,571 mld zł skonsolidowanej skorygowanej EBITDA LIFO (zysk operacyjny plus amortyzacja i z uwzględnieniem wyceny zapasów). Sam segment rafineryjny Lotosu (sprzedawany za 2,5 mld zł) wygenerował w trzy ostatnie kwartały skorygowaną EBITDA LIFO w wysokości 2,379 mld zł. Jest też prawdopodobne, że w najbliższych kwartałach Lotos będzie osiągał fantastyczne wyniki - twierdzi Łukasz Prokopiuk, analityk DM BOŚ. - Nadal uważamy, że rozsądnie byłoby głosować przeciwko fuzji z PKN Orlen. Niszczy ona wartość i stanowi nieobliczalne ryzyko dla polskiego rynku paliw.

Sesja na temat sprzedaży Lotosu. Są samorządowcy, politycy. Brak prezesa OrlenuPKN Orlen przejmuje Grupę LotosW połowie stycznia 2022 r. PKN ogłosił, że strategicznym partnerem, który obejmie 30 proc. wydzielonej rafinerii w Gdańsku, jest Saudi Aramco. Dodatkowo Aramco kupi też spółkę zajmującą się paliwami lotniczymi, Lotos Air-BP. Grupa Lotos sprzeda Aramco 100 proc. udziałów w Lotos SPV 1, podmiocie, do którego wydzielona zostanie zorganizowana część przedsiębiorstwa prowadzonego aktualnie przez Lotos Paliwa w zakresie hurtowej sprzedaży paliw. PKN Orlen podpisał z Saudi Arabian Oil Company długoterminową umowę na dostawy ropy naftowej do spółek z Grupy Kapitałowej Orlen. Na podstawie tej umowy w przypadku finalizacji procesu koncentracji z Grupą Lotos PKN Orlen zagwarantuje dostawy ropy naftowej od Saudi Arabian Oil Company w ilości od 200 do 337 tys. baryłek dziennie.

Negocjacje w Warszawie, demonstracje w Gdańsku. Pikieta pod LotosemMOL i Saudi Aramco w LotosieNatomiast węgierski MOL kupi 417 stacji paliw sieci detalicznej Lotosu za 610 mln dolarów. Dodatkowo PKN Orlen zawarł z MOL warunkową, ramową umowę sprzedaży, w wyniku której podmioty należące do Grupy Kapitałowej Orlen nabędą od MOL 144 stacje paliw zlokalizowane na Węgrzech oraz 41 stacji paliw zlokalizowanych na Słowacji, za łączną cenę 229 mln euro.

100 proc. udziałów Lotos Biopaliwa kupi Rossi Biofuel, natomiast 100 proc. akcji Lotos Terminale kupi Unimot Investments.

Teraz transakcje czekają na zatwierdzenie przez Komisję Europejską. Fuzje i sprzedaż spółki z Grupy muszą następnie zatwierdzić akcjonariusze.  

Oświadczenie PKN ORLEN

Informujemy, że tezy zawarte w publikacji Pulsu Biznesu pt. "Analityk: rozsądnie byłoby głosować przeciwko fuzji z Orlenem" z 14 lutego 2022 r. wprowadzają czytelników w błąd.

We wskazanym tekście Pan Łukasz Prokopiuk, analityk DM BOŚ, powołując się na wstępne wyniki finansowe Grupy LOTOS, sugeruje, że "Fuzja Lotosu z PKN Orlen niszczy wartość i stanowi nieobliczalne ryzyko dla polskiego rynku paliw". Zaznaczamy, że przytoczone wyniki Lotosu nie mają przełożenia na kapitalizację spółki.

Szacunkowe przychody ze sprzedaży Grupy LOTOS wyniosły w IV kw. 2021 r. 10,64 mld zł wobec 5,25 mld zł rok wcześniej. Z kolei oczyszczona EBITDA LIFO to 1,48 mld zł, a wynik netto to 1,1 mld zł. Należy podkreślić, że wyniki dla jednego roku nie mogą być miarodajne dla przyszłości spółki działającej w sektorze, dla którego specjaliści kreślą negatywne scenariusze.

Pan Łukasz Prokopiuk ponadto porównuje wyniki realizowane przez całą Grupę Kapitałową Lotos w jednym wybranym okresie do uzyskanej ceny za aktywa, które odpowiadają ok. 40% generowanych wyników EBITDA. Wynegocjowane z partnerami warunki fuzji odpowiadają poziomowi kapitalizacji rynkowej alokowanej do sprzedanych aktywów.

Wcześniej za sprawą pandemii wyniki spółki były istotnie niższe, co więcej - Lotos ponosił nawet straty - w 2020 r. odnotowano stratę netto na poziomie -1,2 mld zł. Prognozowanie, że w "najbliższych kwartałach Lotos będzie osiągał fantastyczne wyniki", jest założeniem niepewnym, bowiem przyszłe okresy również będą się charakteryzowały dużą presją m.in. ze względu na zmiany w regulacjach (FitFor55, etc.)

Postępująca globalizacja przemysłu sprawia, że na europejskim rynku od lat dochodzi do koncentracji w segmencie rafineryjnym. Wskutek konsolidacji europejskiego rynku rafineryjnego, najmniej rentowne rafinerie zostają wygaszane. Od 2008 roku w Europie zamknięto ok. 30 rafinerii. Analitycy rynkowi przewidują, że w latach 2020 - 2025 w Europie wygaszone mogą zostać kolejne rafinerie o mocach przetwórczych około 70 mln ton rocznie. Przyjmując średnią wielkość europejskiej rafinerii na poziomie 7-8 mln t przerobu rocznie, odpowiada to zamknięciu 9-10 rafinerii w perspektywie 2020-2025. Ponadto popyt na paliwa płynne w Europie stale maleje. Prognozy wskazują też na dynamiczny spadek udziału ropy naftowej w miksie energetycznym UE (z obecnego poziomu 35% do niespełna 30% w perspektywie najbliższych kilkunastu lat i około 24% w 2050 r.)

Eksperci prognozują, że w 2022 r. popyt na produkty naftowe w Europie będzie wynosił około 13 mln baryłek dziennie. W 2040 r. ma to być niewiele ponad 10 mln baryłek. Oznacza to, że każdego roku rynek ten będzie kurczył się o około 1,5%.

W związku z tym, największe europejskie koncerny paliwowe decydują się na transformację biznesów w kierunku koncernów multienergetycznych przy równoczesnym maksymalizowaniu wyników i przepływów pieniężnych z dotychczasowej działalności. W konsekwencji w Europie próżno szukać firmy inwestującej w rozbudowę mocy rafineryjnych, natomiast gracze zgodnie realizują programy służące pogłębieniu przerobu i poprawie efektywności swoich instalacji. Tego typu inwestycji jest nawet kilkanaście.

Ponadto, należy podkreślić, że korzyści związane z transakcją z globalnym partnerem jakim jest Saudi Aramco, daleko wykraczają poza samą cenę uzyskaną w ramach transakcji. Dodatkowa wartość umowy to potencjał współpracy z partnerem przy inwestycjach petrochemicznych, dywersyfikacja dostaw ropy do Polski charakteryzującej się stabilną jakością, czy ekspansja geograficzna na rynki Europy Środkowo-Wschodniej. To elementy ofert, które wykraczają poza element cenowy i których nie należy pomijać przy ocenie transakcji.

Fuzja realizowana przy współpracy z takimi partnerami jak Saudi Aramco i Grupą MOL to istotny krok w kierunku stworzenia silnego, multienergetycznego koncernu, który będzie liderem rynku w Europie Środkowo-Wschodniej.

Miejsca

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (205)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Ludzie biznesu

Magdalena Nowicka

Head of IT Poland w Nordea Bank AB. Absolwentka Wydziału Matematyki Uniwersytetu Marii...

Najczęściej czytane