• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport

Koniec z patentem "na wypożyczalnię"

Wioletta Kakowska-Mehring
15 września 2023, godz. 09:00 
Opinie (98)
To wypożyczalnia czy biblioteka mogłaby stać się sklepem, a nie odwrotnie. To wypożyczalnia czy biblioteka mogłaby stać się sklepem, a nie odwrotnie.

Sąd Najwyższy wydał wyrok w sprawie zakazu handlu w niedziele. Chodzi o możliwość działania sklepów w sytuacji, gdy stają się one wypożyczalnią. Jaka jest decyzja? Najprościej rzecz ujmując, to wypożyczalnia, czy biblioteka mogłaby stać się sklepem, a nie odwrotnie.Czy korzystasz w sklepach z kas samoobsługowych?

W kwietniu tego roku prokurator generalny na wniosek głównego inspektora pracy wniósł kasacje od trzech wyroków uniewinniających właścicieli sklepów, którzy otwierając w placówkach m.in. wypożyczalnie sprzętu sportowego, kluby czytelnika czy biura podróży, starali się ominąć zakaz handlu w niedziele.

Jedna ze spraw dotyczyła sieci sklepów, które w niedziele niehandlowe stawały się wypożyczalniami sprzętu sportowego. Spółka miała wpisaną w KRS-ie pozostałą działalność polegającą na "wypożyczaniu i dzierżawie sprzętu rekreacyjnego i sportowego". Wprowadzono także zmiany w umowach o pracę - opis stanowisk pracy sprzedawców został poszerzony o obowiązki związane z wypożyczalnią sprzętu.

Niedziela bez handlu trafiła do wyborczych programów Niedziela bez handlu trafiła do wyborczych programów

Sądy rejonowe w tych sprawach uznały, że było to działanie bezprawne, jednak sądy okręgowe (w drugiej instancji) uchyliły te wyroki. W marcu tego roku sąd uznał, że "wypożyczalnia sprzętu sportowego nie musi być działalnością przeważającą".- Prokurator generalny, odwołując się do literalnego brzmienia ustawy, stoi jednak na stanowisku, że przepis pozwalający na niedzielny handel "w placówkach handlowych w zakładach prowadzących działalność w zakresie kultury, sportu, oświaty, turystyki i wypoczynku" oznacza, że to placówka handlowa ma działać w zakładzie, a nie na odwrót - zakład w placówce pocztowej. Podobnie uważa Państwowa Inspekcja Pracy - podał portal wiadomoscihandlowe.pl.
Teraz Sąd Najwyższy uznał zasadność wniesionej kasacji. W ustnych motywach wyroku Sąd Najwyższy podzielił stanowisko Państwowej Inspekcji Pracy i prokuratora generalnego co do sposobu rozumienia wskazanego wyżej przepisu.Jak poinformowano, zgodnie z interpretacją przyjętą przez oba te organy, a podzieloną przez Sąd Najwyższy, możliwość korzystania z wyjątku, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 10 ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni, nie zachodzi w sytuacji, gdy na terenie placówki handlowej zorganizowana zostanie wypożyczalnia sprzętu sportowego i rekreacyjnego, wypożyczalnia książek itp.

SN nie miał wątpliwości, że w przepisie chodzi o handel w placówce handlowej znajdującej się w zakładzie prowadzącym działalność sportową, takim jak np. stadion czy boisko sportowe. Najprościej rzecz ujmując, to wypożyczalnia czy biblioteka mogłaby stać się sklepem, a nie odwrotnie.

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (98)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Ludzie biznesu

Sławomir Kądziela

Od 2008 roku związany z rozwojem usług inżynierskich, serwisowych i informatycznych SESCOM SA...

Najczęściej czytane