stat

Minister straszy kontrolami i regulacjami, a ceny dalej rosną

W ostatnich tygodniach ceny żywności wzrosły o ok. 8 proc. Ceny mięsa, warzyw i owoców rosły nawet w tempie dwucyfrowym.
W ostatnich tygodniach ceny żywności wzrosły o ok. 8 proc. Ceny mięsa, warzyw i owoców rosły nawet w tempie dwucyfrowym. fot. Anna Rezulak/KFP

Minister rolnictwa wystąpił do prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o przeanalizowanie cen żywności - głównie drobiu, wieprzowiny i warzyw. Jeśli się okaże, że ceny tych produktów rosły w sposób nieuzasadniony, mogą zostać wprowadzone tzw. urzędowe ceny maksymalne - zapowiada ministerstwo. Czy do tego dojdzie? Sankcjami minister i UOKiK straszą od tygodni, a ceny dalej rosną.Ceny regulowane towarów i usług to:

dobry pomysł, szczególnie w tak trudnych czasach jak obecnie 39%
jakieś rozwiązanie, ale tylko w szczególnych przypadkach 23%
to po prostu zamach na wolny rynek 38%
zakończona Łącznie głosów: 1030
Zdaniem ministra rolnictwa i rozwoju wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego nie ma powodów do znacznego wzrostu cen, a z takim mamy do czynienia w ostatnich tygodniach. W tym czasie ceny wzrosły o ok. 8 proc. Ceny mięsa, warzyw i owoców rosły nawet w tempie dwucyfrowym. Jak stwierdził, wzrost jest nieuzasadniony, ponieważ "mamy dziś do czynienia z bardzo niską ceną energii elektrycznej, bardzo niskimi cenami paliw oraz brakiem wzrostu, a raczej ze spadkiem płac". Ardanowski przyznał, że wiosną normą jest wysoki poziom cen tzw. nowalijek czy np. truskawek, gdyż są to pierwsze zbiory w roku i dotyczą owoców spod osłon, ale nie dotyczy to wszystkich warzyw i owoców.

Dlatego minister wystąpił do UOKiK, aby sprawdzono, co powoduje wzrost. Jeżeli po dokładnej analizie okaże się, że wzrosty cen są nieuzasadnione, to minister nie wykluczył, że zostanie wdrożony mechanizm wyznaczania cen maksymalnych. A taki jest zapisany w tarczy antykryzysowej. Ceny maksymalne mogłyby zostać wprowadzone dla towarów i usług "mających istotne znaczenie dla ochrony zdrowia lub bezpieczeństwa ludzi lub kosztów utrzymania gospodarstw domowych".

Ceny regulowane. Rząd ustali wysokość cen i marż na produktyNiestety minister rolnictwa już w marcu zapowiadał, że zostaną wszczęte kontrole. Wówczas ogłosił, że Inspekcja Handlowa oraz UOKiK będą sprawdzać zmiany cen żywności w sklepach i w przypadku nadużyć nakładać sankcje karne. Od tego czasu ceny dalej rosły.

UOKiK sprawdza relacje na rynku kontraktowymNa ten moment prezes UOKiK Tomasz Chróstny wszczął postępowania, w których sprawdzi, czy największe podmioty z sektora rolno-spożywczego płacą na czas rolnikom, dostawcom i innym kontrahentom. Zbada również, czy polityki handlowe i cenowe nie zmieniły się w okresie epidemii na niekorzyść mniejszych kontrahentów. Prezes UOKiK zwrócił się o wyjaśnienia w tym zakresie do blisko 100 przedsiębiorców - działających w Polsce sieci handlowych oraz największych producentów w branżach mięsnej, mleczarskiej, przetwórstwa owoców, warzyw, zbóż i roślin oleistych.

- W czasie epidemii zapotrzebowanie na żywność znacząco nie zmalało, dlatego tak ważne jest prawidłowe funkcjonowanie sektora rolno-spożywczego. Szczególnie istotne jest zachowanie płynności finansowej przez podmioty na każdym szczeblu łańcucha dostaw żywności. Bezpieczeństwo żywnościowe Polski wymaga dotrzymania terminów płatności pomiędzy kontrahentami, podobnie zapewnienia transparentnych warunków umów i niewykorzystywania obecnej sytuacji do wywierania presji na mniejszych dostawców. Zweryfikujemy w tym zakresie praktyki największych graczy rynkowych tak, aby zadbać o uczciwe relacje handlowe pomiędzy nimi - mówi prezes Tomasz Chróstny.

W sprawie, a nie przeciwWszczęte postępowania prowadzone są w ramach ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej. Toczone są w sprawie, a nie przeciwko konkretnym podmiotom.

- Obecny czas wymaga solidarności rynkowej bardziej niż kiedykolwiek. Od większych przedsiębiorców oczekuje się większej odpowiedzialności za kontrahentów, mają oni w tym okresie dużo większe możliwości sprawnego funkcjonowania na rynku niż inne branże gospodarki. Zależność mniejszych podmiotów może rodzić pokusę do wywarcia presji na dodatkowe korzyści ekonomiczne ze strony większych graczy, na co nie można się zgodzić. W najbliższych tygodniach zweryfikujemy zachowania przedsiębiorców na rynku rolno-spożywczym - wyjaśnia prezes Tomasz Chróstny.
W ostatnich trzech latach UOKiK podjął ponad 100 interwencji w sprawie nieuczciwego wykorzystywania przewagi kontraktowej. Większość z nich zakończyła się szybką zmianą warunków dostaw produktów rolnych i spożywczych, w tym w szczególności skróceniem terminów zapłaty.

Moim zdaniem

Ludzie biznesu

Andrzej Biernacki

Prezes zarządu Ekolan SA. W 1997 roku Andrzej Biernacki i firma EKOL powołali do życia EKOLAN....