• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport

Ostry komunikat władz Portu Gdynia w sprawie "zbożowego"

Wioletta Kakowska-Mehring
11 grudnia 2023, godz. 10:15 
Opinie (66)
Część infrastruktury Terminalu Zbożowego właśnie przechodzi gruntowną przebudowę, która ma się zakończyć w 2024 r. Część infrastruktury Terminalu Zbożowego właśnie przechodzi gruntowną przebudowę, która ma się zakończyć w 2024 r.

Nowa infrastruktura Terminalu Zbożowego powstaje m.in. dzięki unijnym dotacjom, dlatego przetarg na dzierżawę ma charakter publiczny. Wszelkie pojawiające się głosy w przestrzeni publicznej wzywające do unieważnienia postępowania należy uznać za wysoce szkodliwe z uwagi na obowiązujące przepisy prawa - poinformował Zarząd Morskiego Portu Gdynia w ostrym komunikacie. To odpowiedź na zarzuty ze wszystkich stron sceny politycznej, od posłów KO, przez członków komisji sejmowej, po przedstawicieli rządu Morawieckiego.Przypomnijmy, że w ub. tygodniu sejmowa komisja rolnictwa i rozwoju wsi wezwała do unieważnienia postępowania w sprawie wydzierżawienia Terminalu Zbożowego w Porcie Gdynia. Na początku listopada tego roku rozstrzygnięto przetarg na dzierżawę, a za najkorzystniejszą ofertę wybrano złożoną przez konsorcjum Szczecin Bulk Terminal razem z warszawskimi firmami doradczymi TapiniRibera.

Szczecin Bulk Terminal nie jest nowym podmiotem na naszym rynku, od lat prowadzi terminal towarów masowych w Szczecinie. Jest to spółka powiązana z holenderską Grupą Viterra, czyli koncernem zajmującym się handlem, magazynowaniem, przeładunkiem i transportem produktów zbożowych. Viterra Polska jako część Viterra jest obecna na rynku polskim od 1997 r. 

Komisja i resort chcą unieważnienia przetargu na Terminal Zbożowy Komisja i resort chcą unieważnienia przetargu na Terminal Zbożowy

Zaczęło się od 28 listopada tego roku, gdy Michał Kołodziejczak, poseł KO, w mediach społecznościowych przekazał, że "Polska jest w przededniu wydzierżawienia na 30 lat największego terminala zbożowego w Gdyni światowemu potentatowi Viterra, który ma większościowy udział w handlu zbożem w Polsce". A potem z mównicy sejmowej i w mediach kilkukrotnie nawoływał do unieważnienia przetargu.

Do protestu dołączył się Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej oraz posłowie KO. Co ciekawe, nawet obecna na posiedzeniu komisji minister rolnictwa i rozwoju wsi Anna Gembicka zgodziła się z obawami posła Michała Kołodziejczaka, który powiedział wprost, że "nie ulega wątpliwości, że ten terminal musi być w rękach polskich, musi być w rękach podmiotu z udziałem większościowym Skarbu Państwa".

Jest tylko jeden problem. Jak przeprowadzić taki przetarg, w którym przewagę mają firmy polskie, co więcej - firmy z większościowym udziałem Skarbu Państwa.


Na zarzuty zareagowały władze Portu Gdynia, które wystosowały ostry komunikat, skierowany w tej sytuacji zarówno do posłów KO, jak i członków rządu Morawieckiego. Komunikat powstał - jak to określono - "w związku z nieprawdziwymi informacjami pojawiającymi się w przestrzeni publicznej". Według ZMPG zawarta w powtarzanych artykułach nieprawda może wynikać z nieznajomości obowiązujących przepisów lub celowego wprowadzania w błąd opinii publicznej.

- Przeprowadzenie publicznego przetargu na dzierżawę terminalu zbożowego było bezwzględnym warunkiem zachowania dofinansowania ze środków UE na przebudowę nabrzeży i pogłębienie basenów w Porcie Gdynia. Terminal będzie miał publiczny charakter (dostępny dla każdego podmiotu zainteresowanego przeładunkiem), co gwarantują zapisy umowy obwarowane karami łącznie z możliwością wypowiedzenia umowy przez Port - informuje ZMPG.
Wybrano najlepszą ofertę na Wybrano najlepszą ofertę na "zbożowy" w Gdyni

Jak napisano, ZMPG dalej będzie postępował zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

- ZMPG nie sprzedaje żadnych terminali! Działanie jako podmiot zarządzający nieruchomościami w porcie to powszechnie przyjęty w Europie i na świecie model funkcjonowania portów jako tzw. "Land Lord". Nieruchomości pozostają własnością Skarbu Państwa. Sama infrastruktura nie podlega dzierżawie i jest publicznie dostępna! Gdyńskie okno na świat jest i pozostanie otwarte, czego dowodem są nieustannie z roku na rok wzrastające ilości przeładowywanych towarów w Porcie Gdynia! W tym również ładunków agro - czytamy w komunikacie.

W ubiegłym roku 4 terminale zajmujące się przeładunkiem zboża w Porcie Gdynia przeładowały ponad 4,7 mln ton zboża. W tym roku już po III kwartale przeładowano prawie 5 mln ton zboża. Współfinansowana ze środków UE inwestycja przebudowy nabrzeża Indyjskiego i pogłębienia kanałów portowych realizowana przez ZMPG zwiększy możliwości przeładunkowe, pozwalając na przyjmowanie większych statków.

Uzupełnieniem inwestycji od strony wody mają być inwestycje od strony lądowej poprzez rozbudowę powierzchni składowych oraz urządzeń przeładunkowych. Między innymi takie wymogi podlegające ocenie punktowej postawił Port Gdynia jako wydzierżawiający przed oferentami ubiegającymi się o 30-letnią umowę dzierżawy, ogłaszając postępowanie 22 września 2022 r. Ponad rok później po serii pytań i odpowiedzi, wizji lokalnych na terminalu, spotkań wyjaśniających techniczne aspekty ofert wstępnych oraz wnikliwej ocenie przez komisję przetargową 4 ofert ostatecznych 8 listopada 2023 r. na stronie internetowej spółki zamieszczono informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Ostra rywalizacja o zbożowy terminal w Gdyni Ostra rywalizacja o zbożowy terminal w Gdyni

Najwyższą liczbę punktów otrzymała oferta konsorcjum Szczecin Bulk Terminal razem z warszawskimi firmami doradczymi Tapini i Ribera. Zaznaczyć należy, że przetarg zgodnie z ogłoszoną specyfikacją postępowania zakończy się w dniu zawarcia umowy dzierżawy. Do zawarcia umowy dzierżawy niezbędne są: zyskanie przez dzierżawcę (oferenta) zgody prezesa UOKiK na koncentrację, zgoda ministra właściwego ds. gospodarki morskiej wyrażona w formie decyzji administracyjnej oraz zgoda Walnego Zgromadzenia Zarządu Morskiego Portu Gdynia.

- Zadaniem ZMPG było nie tylko uzyskanie jak najkorzystniejszej oferty pod kątem przychodów dla spółki, ale także wyłonienie dzierżawcy, który swoim doświadczeniem oraz dostępnością środków inwestycyjnych uczyni Terminal Zbożowy w Porcie Gdynia najnowocześniejszym tego typu obiektem w basenie Morza Bałtyckiego. Wybrana oferta gwarantuje nie tylko ponad 5-krotnie wyższe przychody z czynszu dla Portu Gdynia, ale także ponad 2-krotnie wyższą powierzchnie składową i ratę przeładunkową niż dotychczas. ZMPG zabezpieczył w postępowaniu i treści przyszłej umowy dzierżawy również interes polskich rolników, gwarantując publiczny charakter terminalu zbożowego. Dzierżawca zobowiązuje się do obsłużenia każdego zainteresowanego przeładunkiem klienta, a w przypadku nieuzasadnionej odmowy umowa przewiduje możliwość nałożenia kar finansowych oraz uprawnienie Wydzierżawiającego do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym - czytamy w komunikacie.

Kwestię zbadania ewentualnego zdominowania rynku spowodowanego nadmierną koncentracją wydzierżawiający pozostawia Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów jako organowi wyposażonemu w odpowiednie kompetencje ustawowe. Zgodnie z ustawą o portach i przystaniach morskich do zawarcia umowy dzierżawy na okres dłuższy niż 10 lat niezbędne jest uzyskanie zgody ministra właściwego ds. gospodarki morskiej w formie decyzji administracyjnej. Ustawa precyzuje, co powinien zawierać wniosek do ministra kierowany po podpisaniu umowy przedwstępnej. Minister właściwy ds. gospodarki morskiej może odmówić udzielenia zgody m.in. ze względu na bezpieczeństwo państwa, bezpieczeństwo publiczne lub inny ważny interes publiczny.     

- Wszelkie pojawiające się głosy w przestrzeni publicznej wzywające do unieważnienia postępowania należy uznać za wysoce szkodliwe z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, zobowiązania wynikające z umów dofinansowania inwestycji ze środków UE oraz potencjalne negatywne konsekwencje finansowe dla Zarządu Morskiego Portu Gdynia - czytamy w komunikacie.
Zobacz, jak przebudowuje się portowe nabrzeże Zobacz, jak przebudowuje się portowe nabrzeże

Przypomnijmy, że do przetargu zgłosiło się czterech oferentów: obecny tymczasowy dzierżawca, czyli firma Mondry, razem z przedsiębiorstwem Chemirolem, oraz Agrolokiem, dystrybutorem płodów rolnych, OT Port Gdynia, czyli firma już zarządzająca jednym z terminali w Gdyni, Szczecin Bulk Terminal, który złożył ofertę razem z warszawskimi firmami doradczymi TapiniRibera, oraz gdyńskie firmy Speed, AstarNTA wraz z Tridente z Warszawy.

Zwycięska oferta otrzymała aż 98,72 punkty. Konsorcjum zaoferowało najwyższą miesięczną sumę przychodu z czynszu stałego netto oraz stawkę netto za przeładunek 1 tony ładunków.

Miejsca

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (66)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Ludzie biznesu

Ryszard Gretkowski

Jest absolwentem Wydziału Mechanicznego Uniwersytetu Technologiczno- Przyrodniczego im.J.J....

Najczęściej czytane