• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport

Komisja i resort chcą unieważnienia przetargu na Terminal Zbożowy

Wioletta Kakowska-Mehring
8 grudnia 2023, godz. 13:35 
Opinie (90)
Część infrastruktury Terminalu Zbożowego właśnie przechodzi gruntowną przebudowę, która ma się zakończyć w 2024 roku. Część infrastruktury Terminalu Zbożowego właśnie przechodzi gruntowną przebudowę, która ma się zakończyć w 2024 roku.

Sejmowa komisja rolnictwa i rozwoju wsi wezwała do unieważnienia postępowania w sprawie wydzierżawienia Terminala Zbożowego w Porcie Gdynia. Przypomnijmy, że na początku listopada tego roku rozstrzygnięto przetarg na dzierżawę, a za najkorzystniejszą ofertę wybrano złożoną przez konsorcjum Szczecin Bulk Terminal razem z warszawskimi firmami doradczymi Tapini i Ribera. Czy czeka nas postępowanie przed europejskimi sądami?28 listopada tego roku Michał Kołodziejczak poseł KO w mediach społecznościowych przekazał, że "Polska jest na przededniu wydzierżawienia na 30 lat największego terminala zbożowego w Gdyni światowemu potentatowi Viterra, który ma większościowy udział w handlu zbożem w Polsce". A potem z mównicy sejmowej i w mediach kilkukrotnie nawoływał do unieważnienia przetargu.

Wybrano najlepszą ofertę na Wybrano najlepszą ofertę na "zbożowy" w Gdyni

Sprawa trafiła na posiedzenie sejmowej komisja rolnictwa i rozwoju wsi, a ta wezwała prezesa Rady Ministrów do podjęcia działań, prowadzących do unieważnienia postępowania konkursowego. Co ciekawe, nawet obecna na posiedzeniu komisji minister rolnictwa i rozwoju wsi Anna Gembicka zaznaczyła, że "nie ulega wątpliwości, że ten terminal musi być w rękach polskich, musi być w rękach podmiotu z udziałem większościowym Skarbu Państwa".

Nie poinformowano jednak, jak miałaby wyglądać konstrukcja przetargu, w którym przewagę miałby mieć polski kapitał. W końcu jesteśmy w strukturach unijnych.

Co się takiego stało, że przetarg, który toczył się od października zeszłego roku, nagle wzbudził tyle emocji?


Przypomnijmy, że w kwietniu 2022 r. poinformowano, że dotychczasowy dzierżawca Bałtyckiego Terminalu Zbożowego rozwiązał umowę z Portem Gdynia z powodu remontu nabrzeża Indyjskiego. Tym dzierżawcą od 2005 r. było Konsorcjum Wielkopolskich Zakładów Tłuszczowych ADMCefetra B.V. z Rotterdamu. Od 1 lipca ub. roku spółka Mondry z Gdańska została tzw. dzierżawcą tymczasowym. Firma ta kontynuowała przeładunki zboża, realizowała je podczas przebudowy nabrzeża. Jednak to było rozwiązanie tymczasowe. Przetarg dotyczący dzierżawy tego terminala do 2053 r. ogłoszono w październiku zeszłego roku.

Zgłosiło się czterech oferentów: obecny tymczasowy dzierżawca, czyli firma Mondry, razem z przedsiębiorstwem Chemirolem oraz Agrolokiem, dystrybutorem płodów rolnych, OT Port Gdynia, czyli firma już zarządzająca jednym z terminali w Gdyni, Szczecin Bulk Terminal, który złożył ofertę razem z warszawskimi firmami doradczymi TapiniRibera oraz gdyńskie firmy Speed, AstarNTA wraz z Tridente z Warszawy.

Ostra rywalizacja o zbożowy terminal w Gdyni Ostra rywalizacja o zbożowy terminal w Gdyni

W przestrzeni - pewnie nie tylko medialnej - trwała od kilku miesięcy gorąca rywalizacja. Kąsek jest łakomy, bo w skład majątku wchodzi świeżo remontowane nabrzeże, a i przeładunki zboża w najbliższych latach zapowiadają się obiecująco. W mediach pojawiło się sporo publikacji, w tym także sponsorowanych na temat przyszłości gdyńskiego terminalu. Globalne koncerny - duński Copenhagen Merchants i holenderski Viterra - powiązane z jednym z oferentów w publikacjach sponsorowanych ogłaszały, że odkładanie terminu rozstrzygnięcia przetargu szkodzi Portowi i przeładunkom zboża. Z kolei inni oferenci - ci reprezentujący polskich operatorów logistycznych - głośno mówili, że obawiają się, iż firmy handlowe, będące w gronie chętnych na dzierżawę, zaburzą konkurencję w portach.


Ostatecznie, 8 listopada, wybrano ofertę złożoną przez konsorcjum Szczecin Bulk Terminal razem z warszawskimi firmami doradczymi Tapini i Ribera. Otrzymała ona aż 98,72 punkty. Konsorcjum zaoferowało najwyższą miesięczną sumę przychodu z czynszu stałego netto oraz stawkę netto za przeładunek 1 tony ładunków.

Szczecin Bulk Terminal nie jest nowym podmiotem na naszym rynku, od lat prowadzi terminal towarów masowych w Szczecinie. Jest to spółka powiązana z holenderską Grupą Viterra, czyli koncernem zajmującym się handlem, magazynowaniem, przeładunkiem i transportem produktów zbożowych. Viterra Polska jako część Viterra, jest obecna na rynku polskim od 1997. 

Zobacz, jak przebudowuje się portowe nabrzeże Zobacz, jak przebudowuje się portowe nabrzeże

Po wystąpieniach posła Kołodziejczaka w sprawą włączył się Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej, który wystąpił do parlamentarzystów z Warmii i Mazur oraz Krajowej Rady Izb Rolniczych o wsparcie działań Izby przeciwko wydzierżawieniu Terminalu Zbożowego w Gdyni Konsorcjum Szczecin Bulk Terminal.

- W ocenie samorządu rolniczego uzyskanie przez Konsorcjum SBT, nadzorowanego przez Grupę Viterra i CM Holding A/S, kontroli nad Terminalem Zbożowym spowoduje istotne ograniczenie konkurencji na rynku przeładunku zbóż w terminalach morskich i na rynku eksportu zboża z terytorium Rzeczpospolitej Polskiej poprzez umocnienie pozycji dominującej przez podmioty należące do Grupy Viterra. Kolejną niezwykle istotną sprawą jest możliwość ograniczenia sprzedaży zboża wyprodukowanego przez polskich rolników - poinformował zarząd izby.


W czwartek sprawa trafiła do sejmowej komisja rolnictwa i rozwoju wsi. Ta wysłuchała informacji na temat rozstrzygnięcia przetargu na dzierżawę Terminala Zbożowego w Porcie Gdynia i wezwała Prezesa Rady Ministrów do podjęcia działań, prowadzących do unieważnienia postępowania konkursowego. Obecna na posiedzeniu komisji minister rolnictwa i rozwoju wsi Anna Gembicka poinformowała, że skierowała projekt uchwały do Rady Ministrów dotyczący podjęcia stanowiska w sprawie terminala zbożowego. Natomiast wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Janusz Kowalski poinformował, że jego zdaniem, jak i zdaniem ministerstwa rolnictwa i rozwoju wsi, należy bez podania przyczyn "unieważnić, odstąpić od rozstrzygnięcia, od całego postępowania".

Co dalej? Okazuje się, że tak naprawdę przetarg nie jest jeszcze rozstrzygnięty. Zgodnie z warunkami w sprawie ma jeszcze zająć stanowisko Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. On ma rozstrzygnąć, czy Holendrzy zyskają pozycję dominującą.

Miał być port zbożowy, będzie kolejny przetarg Miał być port zbożowy, będzie kolejny przetarg

Władze portu czekają na rozstrzygnięcia i przypominają, że w treści specyfikacji postępowania oraz we wzorze umowy dzierżawy zapisano, że dzierżawca zobowiąże się do utrzymania publicznego charakteru terminala, czyli świadczenia usług przeładunkowych w obrocie portowo-morskim na rzecz każdego zainteresowanego podmiotu.

- Zaznaczyć należy, że przetarg zgodnie z ogłoszoną specyfikacją postępowania zakończy się w dniu zawarcia umowy dzierżawy. Do zawarcia umowy dzierżawy niezbędne są: uzyskanie przez dzierżawcę (oferenta) zgody prezesa UOKiK na koncentrację, zgoda ministra właściwego ds. gospodarki morskiej wyrażona w formie decyzji administracyjnej oraz zgoda Walnego Zgromadzenia Zarządu Morskiego Portu Gdynia - poinformowały władze Portu Gdynia.
Pytanie: jak na całą sprawę zareaguje Szczecin Bulk Terminal? Komentarze sejmowe i deklaracje przedstawicieli resortu rolnictwa przed decyzją UOKiK mogą być odebrane jako naciski, a nawet na wpływanie na decyzję Urzędu. Miejmy nadzieję, że nie czeka nas postępowanie przed europejskimi sądami.

Miejsca

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (90)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Ludzie biznesu

Bogdan Górski

prezes Przedsiębiorstwa Budowlanego „Górski”.Spółkę, ze stu procentowym kapitałem...

Najczęściej czytane