• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport

Podatek PIT. Urząd skarbowy wybierze najlepsze rozliczenie dla podatnika

erka
28 grudnia 2022, godz. 08:20 
Opinie (87)
W 2023 r. Urząd Skarbowy wyliczy najkorzystniejsze rozliczenie PIT dla podatnika. W 2023 r. Urząd Skarbowy wyliczy najkorzystniejsze rozliczenie PIT dla podatnika.

Zeznania podatkowe PIT-36 albo PIT-37 za 2022 r. w 2023 r. będziemy składali od 15 lutego do 2 maja. Podatnik nie musi samodzielnie obliczać różnicy ani ustalać korzystniejszego dla siebie sposobu rozliczenia - Krajowa Administracja Skarbowa zrobi to za niego. Dodatkowo osoby, których roczne rozliczenie podatkowe z tzw. ulgą dla klasy średniej okaże się korzystniejsze niż rozliczenie według Niskich Podatków, otrzymają z Urzędu Skarbowego zwrot różnicy w podatku.Niższa stawka PIT - 12 proc. zamiast 17. Zmiany w trakcie roku podatkowego Niższa stawka PIT - 12 proc. zamiast 17. Zmiany w trakcie roku podatkowego

W jaki sposób rozliczasz się z fiskusem?

Podobnie jak w latach ubiegłych także w 2023 r. dochody rozliczone zostaną w usłudze Twój e-PIT. Zeznanie PIT-37 niezmienione przez podatnika zostanie automatycznie zaakceptowane 2 maja 2023 r. W tym przypadku złożenie zeznania nie będzie wymagało żadnej aktywności podatnika. Jak dotychczas deklarację będzie można także wypełnić na piśmie i dostarczyć do Urzędu Skarbowego osobiście lub za pomocą poczty.

Zwrot różnicy podatku nastąpi w terminie 45 dni dla zeznań podatkowych złożonych w formie elektronicznej lub w terminie trzech miesięcy dla zeznań podatkowych złożonych w formie papierowej.

Rozliczenie PIT za 2022 r. Deklarację złożysz od 15 lutego do 2 maja Rozliczenie PIT za 2022 r. Deklarację złożysz od 15 lutego do 2 maja

Ulga dla klasy średniej i hipotetyczny podatek należnyW rozliczeniu za 2022 r. podatnik nie będzie uwzględniał ulgi dla klasy średniej, która została uchylona 1 lipca 2022 r. Podatek oblicza się od całości rocznych dochodów według skali podatkowej ze stawką 12 proc., kwotą wolną od podatku w wysokości 30 tys. zł oraz z progiem dochodowym wynoszącym 120 tys. zł. Dla nadwyżki ponad tę kwotę stosowana będzie stawka 32 proc. podatku.

Lista największych podatników Trójmiasta i Pomorza. Kto płaci wysokie podatki? Lista największych podatników Trójmiasta i Pomorza. Kto płaci wysokie podatki?

Dla niektórych podatników rozliczenie z ulgą dla klasy średniej może okazać się korzystniejsze. Według szacunków MF może to być jedna osoba na tysiąc. Aby żaden podatnik nie stracił na likwidacji ulgi dla klasy średniej, naczelnik Urzędu Skarbowego obliczy hipotetyczny podatek należny z uwzględnieniem ulgi dla klasy średniej, jeśli:

  • wykazane w zeznaniu przychody będą wynosiły od 68 412,00 zł do 133 692,00 zł,
  • podatnik złoży zeznania PIT-36 lub PIT-37 na aktualnym wariancie formularza, z wyborem sposobu rozliczenia (indywidualnie, wspólne z małżonkiem, w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci),
  • przychody zostały osiągnięte ze stosunku służbowego stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Podatki wielkich koncernów w Polsce będą publiczne Podatki wielkich koncernów w Polsce będą publiczne

Fiskus sam wyliczy nasze zobowiązania podatkowePodatek hipotetyczny będzie wyliczany automatycznie. Nie będzie to wymagało od podatników żadnej dodatkowej aktywności. Do obliczenia hipotetycznego podatku będą wykorzystywane wyłącznie te dane, które podatnik wskazał w deklaracji PIT. Pod uwagę będą brane wszystkie podane przez podatnika ulgi i preferencje.

Jeżeli obliczony przez KAS hipotetyczny podatek należny będzie niższy od wykazanego przez podatnika podatku należnego w zeznaniu podatkowym, to Urząd Skarbowy wyśle do podatnika informację o wystąpieniu różnicy i wysokości kwoty do zwrotu. Pismo będzie wysyłane w terminie 21 dni od złożenia zeznania za pośrednictwem operatora pocztowego albo przez e-US. Urząd skarbowy będzie informował tylko tych podatników, u których faktycznie wystąpi różnica.
erka

Miejsca

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (87)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Ludzie biznesu

Sławomir Kądziela

Od 2008 roku związany z rozwojem usług inżynierskich, serwisowych i informatycznych SESCOM SA...

Najczęściej czytane