• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport

Dodatek węglowy. 3 tys. zł na rodzinę

Robert Kiewlicz
19 lipca 2022 (artykuł sprzed 1 roku) 
aktualizacja: godz. 07:35 (12 sierpnia 2022)
Rząd chce wprowadzić jednorazowy dodatek węglowy w wysokości 3 tys. zł na gospodarstwo domowe. Rząd chce wprowadzić jednorazowy dodatek węglowy w wysokości 3 tys. zł na gospodarstwo domowe.

Ceny węgla cały czas rosną, więc rząd przedstawił kolejny pomysł na dofinansowanie osób ogrzewających mieszkania węglem. Rząd chce wprowadzić jednorazowy dodatek węglowy w wysokości 3 tys. zł. Będzie on przysługiwał gospodarstwom, gdzie głównym źródłem ogrzewania jest piec na węgiel.Gdzie kupisz węgiel w Trójmieście


AKTUALIZACJA, godz. 7.35: Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym. Zgodnie z ustawą dodatek węglowy przysługiwał będzie gospodarstwu domowemu, w przypadku którego głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem zawierającymi co najmniej 85 proc. węgla kamiennego. Warunkiem uzyskania dodatku węglowego będzie posiadanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków. Dodatek będzie przysługiwał osobom, które nie skorzystały ze wcześniejszego mechanizmu wsparcia, jakim była możliwość zakupu węgla po cenie 996,60 zł brutto za tonę.


AKTUALIZACJA, godz. 12.26: Sejm przyjął ustawę o dodatku węglowym, która zakłada wsparcie finansowe dla gospodarstw domowych na poziomie 3 tys. zł na pokrycie części kosztów wynikających ze wzrostu cen energii, w tym kosztów opału. Na ten cel zostanie przeznaczone 11,5 mld zł.

Dziś wchodzi w życie dodatek węglowy. 3 tys. zł dofinansowania do węgla Dziś wchodzi w życie dodatek węglowy. 3 tys. zł dofinansowania do węgla

Termin na składanie wniosków o wypłatę tego dodatku upływa 30 listopada 2022 r., a gmina ma maksymalnie miesiąc na wypłatę przyznanego dodatku. Wzór wniosku o wypłatę dodatku węglowego zostanie określony w drodze rozporządzenia ministra właściwego do spraw energii. Takie rozwiązanie ma na celu odciążenie gmin oraz ujednolicenie formularza. Dodatkową regulacją mającą na celu ułatwienie realizacji wypłat gminom jest przyznawanie dodatku za pomocą informacji, bez konieczności wydawania decyzji administracyjnej.

Jako narzędzie weryfikacji spełnienia warunków uzyskania dodatku węglowego, gminy mają zyskać dostęp do danych zawartych w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.Ustawa zakłada zwolnienie świadczenia od podatku dochodowego od osób fizycznych, wyłączające je spod egzekucji, czy skutkujące nieuwzględnianiem go przy obliczaniu wysokości osiągniętego dochodu.


Dopłaty i dodatki to:

Dodatek przysługiwać będzie gospodarstwu domowemu, gdzie głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem zawierającymi co najmniej 85 proc. węgla kamiennego.

Ochrona taryfowa cen gazu do końca 2027 r.Warunkiem koniecznym do uzyskania dodatku węglowego jest uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Termin na składanie wniosków o wypłatę dodatku upływa 30 listopada 2022 r., a gmina ma maksymalnie miesiąc na wypłatę przyznanego dodatku.

Wysokie ceny węgla. Rząd oferuje dopłatyPrzypomnijmy, że w czerwcu 2022 r. sejm przyjął ustawę, która ma chronić odbiorców przed wysokimi cenami węgla. Ustalono maksymalną cenę jednej tony węgla na 996,60 zł. Rekompensaty w kwocie 1073 zł/tonę nie będą przysługiwać bezpośrednio kupującym, tylko przedsiębiorcom, którzy sprzedawać będą węgiel po niższej cenie gospodarstwom domowym.

Rekordowe ceny węgla. Dla kogo dopłaty do zakupu węgla?Dodatkowo odbiorcy indywidualni mają możliwość składania wniosku o dodatek osłonowy. W jego ramach gospodarstwa domowe używające węgla do opalania mogą uzyskać wsparcie w kwocie do ponad 1,4 tys. zł. Wnioski o jego przyznanie można składać do 31 października 2022 r.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska szacuje, że w 2021 r. liczba gospodarstw domowych wykorzystujących węgiel kamienny wynosiła 4,3 mln.

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (441)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Ludzie biznesu

Monika Płocke

Banking Technology, Head of Change and Technology Capabilities w Nordea Bank AB. Absolwentka...

Najczęściej czytane