• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport
Skopiowano

Gdyńska elektrociepłownia bezpieczniejsza dla środowiska

erka
23 listopada 2021, godz. 08:00 
Opinie (16)
Elektrociepłownia PGE Energia Ciepła w Gdyni zyskała nowoczesną oczyszczalnię ścieków w technologii INNUPS. To przełom w usuwaniu metali ciężkich ze ścieków. Elektrociepłownia PGE Energia Ciepła w Gdyni zyskała nowoczesną oczyszczalnię ścieków w technologii INNUPS. To przełom w usuwaniu metali ciężkich ze ścieków.

W gdyńskiej elektrociepłowni PGE Energia Ciepła oddana została do użytku instalacja oczyszczania INNUPS. Dzięki zastosowaniu nowej technologii ścieki oczyszczane są w znacznie wyższym stopniu, niż wymagają tego obowiązujące od sierpnia 2021 r. przepisy unijne. Dodatkowo instalacja umożliwia odzyskiwanie metali wartościowych rynkowo, np. metali ziem rzadkich oraz metali szlachetnych.Elektrociepłownie w Trójmieście rezygnują z węgla. PGE stawia na gaz i OZECzy polskie firmy dbają o ochronę środowiska?

Do sierpnia 2021 r. ścieki z mokrego odsiarczania spalin w elektrociepłowni PGE Energia Ciepła w Gdyni oczyszczane były do parametrów zgodnych z obowiązującymi regulacjami metodą mechaniczno-chemiczną.

Elektrociepłownia w Gdyni bezpieczniejsza dla środowiskaPo wprowadzeniu nowych, ostrzejszych norm dobudowany został do istniejącej instalacji dodatkowy stopień oczyszczania w opatentowanej przez PGE Energia Ciepła, firmę Purolite i Politechnikę Krakowską technologii INNUPS. Dzięki zastosowaniu nowej technologii ścieki oczyszczane są w znacznie wyższym stopniu, niż wymagają tego obowiązujące normy, a dodatkowo, bez negatywnego wpływu na środowisko, możliwe jest odzyskiwanie metali wartościowych rynkowo, np. metali ziem rzadkich oraz metali szlachetnych.

Innowacyjna oczyszczalnia ścieków gdyńskiej elektrociepłowni PGE Energia Ciepła.


Transformacja energetyczna. Farmy wiatrowe, OZE i elektrownia jądrowa- Mamy świadomość, że jako firma ciepłownicza korzystamy ze środowiska, mając wpływ na jego stan. Prowadzone w PGE Energia Ciepła inwestycje w jego ochronę służą przede wszystkim utrzymaniu zdolności produkcyjnych poprzez zachowanie zgodności z wymaganiami prawnymi. Równie ważną przesłanką jest nasza troska o jak najmniejsze oddziaływanie wytwarzania ciepła i energii elektrycznej na otoczenie - powiedział Przemysław Kołodziejak, prezes zarządu PGE Energia Ciepła.

Opatentowana technologia oczyszczania ściekówTechnologia INNUPS oparta jest na zastosowaniu żywic jonowymiennych. Ich zastosowanie w procesach uzdatniania wody nie jest nowe. W odróżnieniu jednak od funkcjonujących już rozwiązań rynkowych INNUPS nie powoduje powstawania typowych poprocesowych odpadów niebezpiecznych, których późniejsza utylizacja zwiększyłaby koszty produkcji. Dodatkowo INNUPS umożliwia kontrolowane wyizolowanie koncentratów poszczególnych grup pierwiastków, których stężenie jest bardzo małe. Zastosowanie tej technologii pozwala na pozyskanie kluczowych dla gospodarki koncentratów metali bez degradacji środowiska, co stanowi dodatkowy zysk ekologiczny.

Nowatorska inwestycja w gdańskiej elektrociepłowni PGE- W instalacji INNUPS ścieki oczyszczane są w kilku etapach. Na początku są one podawane na filtry żwirowe i filtr węglowy. W kolejnym etapie trafiają do czterech kolumn jonowymiennych, które zasypane są specyficznymi sorbentami i żywicami jonowymiennymi. Każda z kolumn odpowiedzialna jest za usuwanie innej grupy metali ciężkich. Ostatnia kolumna to tzw. bezpiecznik, który w razie gdyby wystąpiły zaburzenia procesu, jest w stanie usunąć wszystkie metale - tłumaczy Rafał Nowakowski, dyrektor Departamentu Badań i Rozwoju PGE Energia Ciepła. - Dodatkiem do instalacji INNUPS jest instalacja odzysku boru ze ścieków po odsiarczaniu spalin. Bor jest cennym biopierwiastkiem, którego brakuje w polskich glebach. Instalacja ta przewidziana jest do produkcji czystego boranu wapnia, który będzie wzbogacał nawozy do uprawy roślin.
erka

Miejsca

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (16)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Ludzie biznesu

Kinga Stawicka

Dyrektor Sprzedaży Krajowej w firmie Marcopol Sp. z o.o. Producent Śrub - wiodącego producenta i...

Najczęściej czytane