• Kino
 • Mapa
 • Ogłoszenia
 • Forum
 • Komunikacja
 • Raport

Matusiak: Ustawa o SKOK musi ulec zmianie

Robert Kiewlicz
9 lipca 2018 (artykuł sprzed 5 lat) 
- Jeśli chcemy zachować SKOK-i na polskim rynku usług finansowych, to musimy im przywrócić warunki, w których są one w stanie funkcjonować. Obecnie jest to bardzo trudne - twierdzi Rafał Matusiak, prezes Kasy Krajowej SKOK. - Jeśli chcemy zachować SKOK-i na polskim rynku usług finansowych, to musimy im przywrócić warunki, w których są one w stanie funkcjonować. Obecnie jest to bardzo trudne - twierdzi Rafał Matusiak, prezes Kasy Krajowej SKOK.

Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe od wielu lat wzbudzają kontrowersje. Choć mają wielu przeciwników, mają też licznych oddanych klientów. O tym, czy SKOK-i potrzebują nowych przepisów, dostosowanych do ich działalności, dlaczego ciąży im nadzór Komisji Nadzoru Finansowego i czy można łączyć ideologię i pieniądze rozmawiamy z Rafałem Matusiakiem, prezesem Kasy Krajowej SKOK.Skąd pomysł na zmianę przepisów dotyczących spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych? Dlaczego potrzebują one specjalnych regulacji? Czy funkcjonująca od 2012 roku ustawa nie spełnia swojej roli?
W naszych propozycjach nie zabiegamy o to, aby kasy zostały objęte jakimiś specjalnymi przywilejami. Nam chodzi jedynie o to, aby stworzyć im warunki odpowiednie do ich działalności. Tylko tyle.

Rafał Matusiak: - Przepisy dotyczące SKOK potrzebują naprawienia i modyfikacji, ponieważ ustawa, która weszła w życie w październiku 2012 roku i zaraz w maju 2013 roku została bardzo głęboko znowelizowana, stworzyła nam otoczenie prawne zupełnie nieadekwatne do obszaru naszej działalności. W wielu obszarach, zgodnie z tymi przepisami i wydanymi na ich podstawie rozporządzeniami, mamy narzucone rygory działania typowe dla dużych banków komercyjnych, a nie dla małych spółdzielni. Spółdzielni, które dodatkowo oferują dosyć proste produkty finansowe wyłącznie osobom fizycznym lub prowadzącym działalność gospodarczą.

Nie występuje więc w SKOK-ach pewien zakres ryzyk będących obecnymi na stałe w działalności banków komercyjnych. Mimo to te rygory zostały nam narzucone. To spowodowało oczywiście diametralną zmianę obrazu sytuacji finansowej kas i potrzebę dopasowania się do nowych norm praktycznie bez żadnych okresów przejściowych.

W tej chwili mówimy o tym, że chcemy, aby w Polsce nadal funkcjonowały Kasy. Skoro jako członek Unii Europejskiej i kraj pretendujący do miana kraju wysoko rozwiniętego niechętnie patrzymy na zjawisko lichwy, to właśnie odpowiedzią na to są SKOK-i. Jeśli chcemy je zachować na polskim rynku usług finansowych, to musimy im przywrócić warunki, w których są one w stanie funkcjonować. Obecnie jest to bardzo trudne.

Trudne? Co powinno się więc zmienić, aby było wam łatwiej?

- Trzeba wyposażyć kasy w dodatkowe narzędzia do budowania kapitału. W tej chwili jedynym mechanizmem, który ten kapitał pozwala budować jest zysk. Wypracowanie tego zysku w sytuacji, kiedy mamy nie tylko bardzo ostrą grę konkurencyjną na rynku, ale również funkcjonujemy kolejny rok w warunkach niskich stóp procentowych, jest niezwykle trudne. Chcemy, aby kasy funkcjonowały bezpiecznie. Tym podstawowym gwarantem bezpieczeństwa jest odpowiedni poziom kapitału.
Wydaje się, że część relacji pomiędzy systemem SKOK a nadzorem została skonstruowana w sposób nadmierny. Zbyt wiele jest zapisów automatycznie wymuszających na urzędzie podejmowanie różnego rodzaju czynności.

Wydaje się też, że część relacji pomiędzy systemem SKOK a nadzorem została skonstruowana w sposób nadmierny. Zbyt wiele jest zapisów automatycznie wymuszających na urzędzie podejmowanie różnego rodzaju czynności, nawet w sytuacji, gdzie wydawałoby się, że nie ma do tego realnych podstaw. Jeśli dochodzi do sytuacji, że wystąpienie w jednym miesiącu, w skali całego roku, śródrocznej straty powoduje wszczęcie postępowania o wprowadzeniu zarządu komisarycznego, to w mojej ocenie jest to wyraz pewnego przeregulowania. Mam wrażenie, że w sektorze bankowym te procesy postępują trochę inaczej. Nawet jeśli pojawi się strata w jednym miesiącu, to raczej zaczyna się od dialogu z nadzorem i wyjaśnienia tej sytuacji. Nie sięga się od razu po daleko idące narzędzia, stawiające dany podmiot w bardzo trudnej relacji ze swoimi klientami.

SKOK-i dopiero sześć lat temu trafiły pod "skrzydła" Komisji Nadzoru Finansowego. Wcześniej nie podlegały zewnętrznemu nadzorowi żadnej instytucji państwowej. Czy mówienie teraz o zmianach w ustawie o SKOK nie spowoduje natychmiastowego "upolitycznienia" tego tematu?

- Faktycznie jest tak, że wszystko, co w przestrzeni publicznej pojawia się na nasz temat przez obecną opozycję, wykorzystywane jest do prowadzenia walki politycznej. Pewnie gdyby się okazało, że w ciągu najbliższych miesięcy czy tygodni podjęte by zostały prace związane z nowelizacją ustawy, to należy się spodziewać różnych nieprzychylnych komentarzy ze strony opozycji.

Moim zdaniem należy spojrzeć na to pod kątem priorytetów. Czy chcemy mieć większy spokój w obszarze debaty politycznej, czy chcemy poprawić warunki funkcjonowania kas? Podkreślam, że w naszych propozycjach nie zabiegamy o to, aby kasy zostały objęte jakimiś specjalnymi przywilejami. Nam chodzi jedynie o to, aby stworzyć im warunki odpowiednie do ich działalności. Tylko tyle.

Kasy działają też w innych krajach. Czy macie przykłady wskazujące na to, że gdzie indziej łatwiej im się rozwijać?

- Będąc równocześnie członkiem Rady Dyrektorów Światowej Rady Unii Kredytowych mam dostęp do bieżący informacji o tym, co się dzieje w tej dziedzinie na świecie. Ten ruch w skali całego świata jest bardzo różnorodny. Z jednej strony mamy do czynienia z systemami unii kredytowych, które są bardzo wysoko rozwinięte. Ten największy i najsilniejszy działa w Stanach Zjednoczonych. Podobne organizacje działają w Kanadzie, Brazylii czy Australii. Obsługują one znaczącą część rynku usług finansowych. Mają jednak do tego stworzone odpowiednie warunki i odpowiednie przepisy. W USA unie kredytowe, działające od początku XX wieku, są do dzisiaj zwolnione z podatku dochodowego. To jest wyraz uznania państwa dla ich społecznej roli, zauważenie tego, że te instytucje nie są nastawione na maksymalizowanie zysku, który potem spożytkują właściciele. Są one nastawione na to, aby w sposób przejrzysty i na dogodnych warunkach świadczyć usługi finansowe przeciętnemu obywatelowi.
W przypadku unii kredytowych mamy do czynienia z instytucją, dla której maksymalizowanie zysku nie jest celem. Owszem, musi się on pojawić, ponieważ musimy generować przychody, które pokrywają koszty naszej działalności.

Klientem kas jest więc "szary Kowalski". Jak wytłumaczy mu pan różnicę pomiędzy wami a bankami komercyjnymi?

- Jest to różnica w filozoficznym podejściu do modelu biznesowego. Bank komercyjny jest spółką akcyjną. Ktoś "wkłada" określoną ilość kapitału licząc na to, że wygeneruje on dla niego zysk. Ten zysk jest nadrzędną wartością w funkcjonowaniu tej instytucji. Niezależnie od tego, co się mówi w reklamach czy innych oficjalnych przekazach. W przypadku unii kredytowych mamy do czynienia z instytucją, dla której maksymalizowanie zysku nie jest celem. Owszem, musi się on pojawić, ponieważ musimy generować przychody, które pokrywają koszty naszej działalności. Tutaj ekonomia działa tak samo, jak w innych przypadkach. Natomiast podstawową ideą, dla której unie powstają, jest pomoc drugiemu człowiekowi.

Dlatego unie kredytowe znajdziemy także w bardzo biednych krajach, w których często są jedyną alternatywą dla lichwy. Dla ludzi, którzy dla banku komercyjnego nie są interesującym klientem, ponieważ mają zbyt małe dochody, nie biorą dużych kredytów lub nie prowadzą działalności gospodarczej, ale potrzebują pieniędzy, by poprawić swój poziom życia, a czasem kupić tę przysłowiową wędkę.

Czy ta idea, o której pan mówi nie powoduje niepewności u części potencjalnych klientów? Łączenie ideologii z pieniędzmi chyba zawsze powoduje, że ludzie stają się podejrzliwi?

- W dzisiejszym świecie część osób po wysłuchaniu takiej wypowiedzi na pewno zaczyna się zastanawiać, gdzie jest jakieś drugie dno. Mam tego świadomość. Tylko że tego drugiego dna nie ma. My działamy w oparciu o te same zasady, które obowiązują w innych krajach i jest to wpisane w nasze statuty i taką misję chcielibyśmy nadal realizować.

Mówimy cały czas o otoczeniu prawnym, ale czy dużym problemem dla was nie są nowe firmy z branży finansowej, oferujące szybkie pożyczki, np. przez internet?

- W pewnym sensie na pewno są naszą konkurencją. Jednak proszę zwrócić uwagę, że bardzo dynamiczny wzrost liczby takich instytucji nastąpił po roku 2012, czyli po tym, jak kasy zostały objęte nowymi regulacjami i ośmielę się powiedzieć, że zostały przez nie przygniecione. Tak naprawdę, co jest bardzo niepokojące, w tej chwili coraz więcej czasu i energii trzeba w instytucjach finansowych poświęcać na wykonywanie różnego rodzaju obowiązków sprawozdawczych, czuwanie nad właściwą relacją z nadzorem czy nadążanie za zmieniającymi się przepisami prawa. Natomiast obszar, który powinien być podstawowym obszarem naszego zainteresowania, czyli prowadzenie działalności, zaczyna coraz bardziej na tym cierpieć.
Firmy pożyczkowe rozkwitły w momencie, w którym kasom utrudniono funkcjonowanie. Ze swoją ofertą dotarły, w dużej mierze, do tych osób, które wcześniej otrzymywały pomoc z kas.

Firmy pożyczkowe rozkwitły w momencie, w którym kasom utrudniono funkcjonowanie. Ze swoją ofertą dotarły, w dużej mierze, do tych osób, które wcześniej otrzymywały pomoc z kas. Niepokojące jest to, jakie tym usługom finansowym towarzyszy oprocentowanie. Przepisy wymuszają podawanie rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania w przekazie reklamowym i nie trzeba prowadzić żadnych pogłębionych studiów, aby zrozumieć, że są to pożyczki oprocentowane na dziesiątki, a nawet setki procent w skali roku.

W mojej opinii oznacza to, że funkcjonują na rynku instytucje wpędzające część polskiego społeczeństwa w pętlę zadłużenia, z której bardzo trudno wyjść.

Kiedy może być gotowy projekt nowelizacji ustawy o SKOK? Kiedy trafi on do Sejmu?

- Dwukrotnie w ciągu ostatnich dwóch lat tworzyliśmy propozycje kierunków zmian w ustawie o SKOK. Głównie kierowaliśmy je do Ministerstwa Finansów. W resorcie odbyły się spotkania robocze. Wysłuchaliśmy uwag i zastrzeżeń resortu do naszych propozycji. W tej chwili zabiegamy o to, aby ten proces dokończyć i odbyć spotkanie podsumowujące, którego ustalenia zakończą prace nad nowelizacją ustawy. Później: normalna ścieżka legislacyjna. Kiedy to się stanie? Nie wiem dokładnie. W przeszłości było już kilka takich terminów, jednak nie zostały one dotrzymane, a przecież ludzie nadal powierzają nam swoje oszczędności, przybywa nowych członków kas. Ta wspólnota wartości, ta międzyludzka więź, która oparła się tylu trudnościom i atakom wymaga od wszystkich zrozumienia, szacunku i dostrzeżenia jej wyjątkowej roli społecznej.

Miejsca

Opinie (66) 7 zablokowanych

 • (14)

  SKOKi to większy przekręt niż AmberGold. Sęk w tym, że stoją za tym politycy prawicowi...

  • 103 25

  • (6)

   PiS nazywasz "prawicą"?
   Prawdziwej prawicy to ci socjaliści na oczy nie widzieli...

   • 40 4

   • Głupota ideologiczna prawicy z głupotą gospodarczą lewicy. (5)

    Pis bierze z obu stron to, co najlepsze :)

    • 29 2

    • (4)

     Ideologicznie to również lewica. Tyle, że nie "postępowa".
     Prawica przede wszystkim stawia na wolność jednostki opierając się na dwóch zdaniach:
     1) "Człowiek jest z natury dobry".
     2) "Wolność najwyższą wartością".

     • 18 5

     • (3)

      Jak na przykład wolność religii?
      A może wolność wyboru orientacji seksualnej?

      Jakoś nawet wolny rynek kończy się, jak imigranci zaczynają pracować taniej :)

      • 10 4

      • (2)

       Nie ma czegoś takiego jak "wybór orientacji seksualnej" tak samo jak nie ma "wyboru płci"...
       Wolny rynek również opera się na wolnym wyborze.

       • 11 6

       • (1)

        Skoro nie ma wyboru orientacji seksualnej, zapytam inaczej:
        Co z wolnością do uprawiania seksu z dowolną płcią?

        Co z wolnością głoszenia innych przekonań, niż Twoje?
        Co z wolnością aborcji?
        Co z wolnością importu tańszych towarów z zagranicy?
        Co z wolnością przejechania samochodem przez miasto w Boże Ciało?

        Prawica próbuje wprowadzić drugi Iran i tyle.

        • 14 3

       • Jako typowy marksista...

        Posługujesz się tutaj terminem wolności negatywnej. Jeżeli będziesz postrzegal wolność jako 'brak przymusu' to twoje głupie pytania (i oczekiwane głupie odpowiedzi) prosto prowadzą do zagłady. Jeżeli będziesz postrzegal wolność jako 'prawo do wykonania konkretnej pracy' (wolność pozytywną) to nie ma tu miejsca na nowomarksistowskie głupoty oduraczajace jednostkę jak 'wolność seksualna' czy inne dyrdymaly które tutaj twój neomarksisrowski mózg wyprodukował aby zawładnąć tępą masa społeczną

        • 1 2

  • za upadkami niektórych kas np. Wołomin zawsze stali ludzie z byłej WSI (poczytaj w internecie) (6)

   • 11 23

   • poczytaj w internecie

    W internecie można też poczytać o tym, że Ziemia jest płaska, a szczepionki powodują autyzm :)

    • 24 3

   • (2)

    WSI stało za upadkami niektórych z kas, czyli za upadkami większości kas nie stało WSI.

    • 7 1

    • (1)

     Niestety większość kas poleciała przez zwykłą ekonomię bo obok nadzoru KNF nałożono pełno obowiązków, odpisy aktualizacyjne czy sprawozdawczość. Jak tako skok miał 10 pracowników to musiał dotrudnić kolejnych 10 i to specjalistow a nie panie do oddziału. W ten sposób PO wykończyło "Pisowskie" Skoki. Dlatego nikt nie będzie chciał komisjo ds. Skoków bo dostanie rykoszetem.

     • 2 11

     • Chodzi Ci o te 2 zespoły do spraw Skoków

      Które powołały .n i po?

      • 0 1

   • niespójność w zdaniu "za upadkami niektórych kas np. Wołomin zawsze stali ludzie z byłej WSI "

    Albo za upadkami zawsze stali albo za upadkami niektórych stali ludzie wsi. tu prawdziwe jest drugie twierdzenie. I nie tyle chodziło o sam upadek, co o wałki tam robione, a w konsekwencji upadek. W Wołominie w podobny sposób padł także bank spółdzielczy.
    Niestety marka Wołomin wciąż będzie kojarzyć się z lewymi interesami.

    • 5 0

   • Albo wina Tuska albo WSI albo zła UE

    A wszyscy są tacy sami.

    • 4 0

 • Od 21 lat jestem w Stefczyku. Oprocentowanie na lokacie zawsze wyższe. To tyle (11)

  • 28 58

  • W Amber Gold tez bylo wyzsze. (10)

   Jak ktorys polityk PiSu postanowi, ze Stefczyk ma byc bankrutem i koniec z wyplatami to na dlugo zapamietasz swoje szczescie.

   • 31 4

   • 21 lat wstecz nikt jeszcze nie słyszał o PiS.... (2)

    • 0 13

    • Ten sam prezes, inna nazwa.

     Jakbyś się czepiał, że (tu wstaw aktualną nazwę partii Korwina, nie nadążam) to nie jest ta sama partia bo ma inną nazwę.

     • 12 0

    • I komu to przeszkadzało?

     • 0 0

   • kasy SKOK są objęte funduszem gwarancyjnym (6)

    podobnie jak pozostałe banki

    • 4 4

    • SKOKi nic nie wplacaja na BFG na ciagna z niego jak ze swojego. (4)

     I to jest okradanie uczciwych Polakow przez bande PiSowcow. Okradaja jednych aby innych uciszyc i miec glosy w wyborach. Ale ciemnota jest slepa. Ciemny lud to kupi.

     • 26 11

     • Wpłacają, wpłacają. Nie ściemniaj (2)

      • 7 12

      • Wpłaciły 34 miliony rocznie przez 5 lat (1)

       Przed 2012 SKOKi nie płaciły nic do BFG.

       Wypłaciły 6 miliardów.

       Dobry interes.

       • 16 2

       • w to wliczono 2 mld na straty SK Bank

        W prasie w zestawieniach razem ze SKOKami są też SK Bank i BS w Nadarzynie, w sumie ponad 2,1 mld zł. Poza tym mniej więcej się zgadza.
        SK Bank (bank spółdzielczy) to też Wołomin. Afera wyszła na jaw niedługo po upadku Skok Wołomin. "Model biznesowy" ten sam. Część osób, która czerpała profity ze skubania SK Banku, zaangażowana była także w obrabianie BS w Nadarzynie.
        Ach ten Wołomin.

        • 2 1

     • O.. ciekawa teza... ale fakty są inne. Skoki tak jak i banki płaca składki do bfg. ale widzę, ze ktoś lepiej wie;)

      • 3 3

    • Skoki nie sa bankami

     • 4 3

 • Teraz się bierzecie za "ratowanie" SKOKow bo wam kasa ucieka którą pożyczyliście w udziałach do tych instytucji

  Trzeba było wcześniej pomagać i ratować a nie się wypinać i mieć w d...

  • 23 5

 • SKOKi to sposob PiSowcow na wyciaganie kasy od emerytow poprzez bankructwa. (4)

  Szczegolnie jeden senator PiSu wytransferowal kilkadziesiat mln pln za granice. Oczywiscie kasa ze SKOKow.

  • 63 13

  • większość banków wPolsce (z udziałem kapitału zagr.) transferuje zyski za granicę każdego roku (3)

   • 0 15

   • Co ma wspolnego zagraniczny bank z Polskim SKOKiem rzadzonym przez patriotow ? (1)

    • 17 0

    • Nic, bank istnieje

     SKOKi nadzorowane przez patriotów nie.

     • 10 0

   • Banki nie są pojedynczymi ludźmi

    To jest drobna różnica...

    • 7 0

 • Zapomnieliście dopisać: "artykuł sponsorowany"!!

  • 33 6

 • pisać o skokach to jak namawiać ludzi żeby wpłacili kasę na piramidę finansową (3)

  to jeden wielki pisowski wał

  • 43 17

  • SKOKI działają w oparciu o bankowy f-sz gwarantowany. Najpierw się zapoznaj, potem komentuj

   • 2 8

  • Wał to jest Rudy w Brukseli... (1)

   • 1 10

   • spisek lewactwa i ruskich

    • 0 2

 • (3)

  Zlikwidowac. Ale to sie nie uda bo caly Pis trzyma tam lewa kase.

  • 27 11

  • Serio?

   • 0 5

  • Zapomniałeś że Kopaczowa też trzymała tam kasę?

   • 0 4

  • pis tam nie trzyma oni stamtąd biorą.Na 4 Miliardy złotych okradli emerytów.

   • 0 0

 • Jak już kasa krajowa odda za te wszystkie upadłe skoki to można pogadać o zmniejszeniu nadzoru.

  • 19 4

 • Pitolenie. (4)

  Skoki wysłały kasę za granice, ogłosiły bankructwa a ludzie dostali zwrot lokat z funduszu komercyjnego finansowanego przez inne banki. Idealne miejsce na kradzież poprzez wyprowadzanie kasy pryliardrem konsultacji, ale ludzi nie narzekają bo chociaż placówka upadła to odzyskali kasę. Wiec jeszcze złodziei pochwała, bo nie są świadomi co się wydarzyło. Nie powinno być rozróżnienia instytucji bankowych, tylko jeden typ.

  • 37 6

  • kasę wyprowadzali ludzie z WSI (3)

   • 2 12

   • A reptilianie rządzą światem

    Najpierw poczytaj, co czytasz :)

    • 6 1

   • To Bierecki z PIS do WSI należy dobże wiedzieć

    To właśnie Kasa SKOK czyli spółka "matka" wysłała kasę do luksemburga i tam się przerejestrowała.

    • 5 1

   • Tak? To po co systemowi SKOKow spółki w ramach podatkowych?

    skok holding w Luksemburgu i spółka na Cyprze? Bierzemy z kolegami mienia się być patriota a transferuja zyski za granicę...

    • 0 0

 • (1)

  nadrzędna idea to nie zysk, tylko pomoc człowiekowi, haha. To powie każdy proowadzący biznes samochodowy, spożywczy i każdy inny. Skoki padają jak muchy, przekręty za przekrętami, sponsorowanie imprez 'na czasie' itd. Farmazony dla naiwnych.

  • 22 7

  • to nie farmazony. ten człowiek istnieje. nazywa się Grzegorz Bierecki

   amen

   • 5 1

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Ludzie biznesu

Artur Jadeszko

Od 2006 roku prezes zarządu ATC Cargo SA, spółki notowanej na NewConnect, alternatywnym systemie...

Najczęściej czytane