stat

Lotos stawia na LNG. Powstanie nowa instalacja

Najnowszy artukuł na ten temat

Nowy prezes w Lotos Oil

Współpraca Lotosu oraz PGNiG dotycząca bunkrowania LNG trwa od września 2016 roku.
Współpraca Lotosu oraz PGNiG dotycząca bunkrowania LNG trwa od września 2016 roku. mat.prasowe

O analizach bardziej aktywnego uczestnictwa na rynku LNG oraz rozmowach z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem na temat budowy nowego terminala LNG w okolicy gdańskiej rafinerii poinformował podczas konferencji wynikowej Mateusz Bonca, prezes Grupy Lotos.


Co jest największym zagrożeniem dla bezpieczeństwa energetycznego kraju?

całkowite uzależnienie się od dostaw zagranicznych 42%
zaprzestanie rozwoju odnawialnych źródeł energii 34%
zbyt małe inwestycje w poszukiwanie i wydobycie z nowych złóż 13%
zablokowanie dostaw surowców z zagranicy 11%
zakończona Łącznie głosów: 356

Współpraca Lotosu oraz PGNiG dotycząca bunkrowania LNG trwa od września 2016 roku, kiedy spółki Lotos Asfalt i PGNiG Obrót Detaliczny dostarczyły LNG jako paliwo żeglugowe do zbiorników nowo budowanej w stoczni jednostki. Usługi tego typu wymagają jednak budowy specjalistycznych instalacji.

Lotos chce bunkrować LNGPrzypomnijmy, że w 2017 roku Komisja Europejska kwotą 1,05 mln euro dofinansowała projekt złożony wspólnie przez Grupę Lotos i Gaz-System. Chodzi o przygotowanie "Studium wykonalności projektu budowy w Gdańsku terminalu LNG małej skali i budowy innowacyjnych bunkierek LNG".

Terminal LNG w Gdańsku ma pełnić rolę bazy przeładunkowej, bunkrowania i dystrybucji LNG do odbiorców końcowych i stacji paliw. Jednocześnie Gaz-System pracuje nad projektem pływającego terminalu regazyfikacyjnego na Zatoce Gdańskiej. Projekt terminalu LNG to cały czas prace studyjne, których celem jest przygotowanie realizacji inwestycji w Gdańsku.

W styczniu 2018 roku Grupa Lotos i Remontowa LNG Systems podpisały list intencyjny w sprawie budowy pilotażowego systemu dystrybucji LNG. Umowa dotyczy zaprojektowania, budowy i przeprowadzenia badań pilotażowej stacji dokującej. Remontowa LNG Systems opracowała koncepcję wykorzystania kontenerów LNG do bunkrowania statków poprzez kompleks zaworów i pomp zabudowany w ramie o rozmiarach 40-stopowego kontenera.


Wspólne projekty Lotosu i PGNiGNatomiast w kwietniu 2018 roku Lotos Asfalt oraz Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo zdecydowały się na podpisanie umowy regulującej współpracę w kwestii bunkrowania LNG. Porozumienie ma pozwolić na wykorzystanie doświadczeń PGNiG w zakresie LNG oraz wiedzy Lotosu na temat rynku paliw morskich, obie firmy będą mogły świadczyć w pełni profesjonalną usługę bunkrowania statków paliwem LNG.

Kluczowym elementem dalszego wzrostu popularności LNG jest rozwój infrastruktury bunkrowania. Zgodnie z dyrektywą dla paliw alternatywnych najpóźniej do 2025 roku powinna powstać sieć bazowa punktów bunkrowania LNG w portach morskich. W przypadku Polski mają to być: Gdańsk, Gdynia, Szczecin oraz Świnoujście. Potrzeby zapewnienia dostępności usługi bunkrowania w tych lokalizacjach zawarto w "Krajowych ramach polityki rozwoju infrastruktur paliw alternatywnych" opracowanych przez Ministerstwo Energii.

W październiku 2019 roku PGNiG Obrót Detaliczny i PKP Cargo podpisały list intencyjny, zakładający współpracę w zakresie rozwoju usługi transportu kolejowego skroplonego gazu ziemnego. Pierwszym etapem współpracy ma być przygotowanie pilotażowego transportu skroplonego gazu ziemnego z terminalu LNG w Świnoujściu na początku 2020 roku. Będzie to pierwszy tego rodzaju transport w Polsce.

Wyniki finansowe LotosuSkonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 7,88 mld zł wobec 8,34 mld zł w analogicznym okresie 2018 roku, co stanowi spadek o 5,6 proc. rok do roku.

Oczyszczona EBITDA LIFO wyniosła 855,7 mln zł wobec 888 mln zł w 2018 roku - spadek o 3,6 proc. rok do roku. Zysk operacyjny Grupy Lotos wyniósł 496,3 mln zł wobec 866,8 mln zł w 2018 roku.

Na wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Lotos w III kwartale 2019 r. największy wpływ miały spadające notowania surowców (tj. ropy naftowej i gazu ziemnego), niższy wolumen sprzedaży węglowodorów (spadek o ok. 12 proc. kw./kw.), wyższy poziom modelowej marży rafineryjnej (wzrost o 40,6 proc. kw./kw.) oraz wyższy średnio kwartalny kurs dolara.

W lipcu 2019 roku Grupa Lotos podpisała z konsorcjum ośmiu instytucji finansowych nowe umowy kredytowe w ramach refinansowania kredytów zaciągniętych na finansowanie Programu 10+. Oprócz optymalizacji struktury i okresu spłaty zobowiązań finansowych zwolnione zostały zabezpieczenia na majątku spółki.

Od 2015 roku pływający terminal LNG działa w litewskim porcie Kłajpeda.

Moim zdaniem

Ludzie biznesu

Sławomir Kądziela

Od 2008 roku związany z rozwojem usług inżynierskich, serwisowych i informatycznych SESCOM SA...