stat

Lotos stawia na LNG. Powstanie nowa instalacja

Współpraca Lotosu oraz PGNiG dotycząca bunkrowania LNG trwa od września 2016 roku.
Współpraca Lotosu oraz PGNiG dotycząca bunkrowania LNG trwa od września 2016 roku. mat.prasowe

O analizach bardziej aktywnego uczestnictwa na rynku LNG oraz rozmowach z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem na temat budowy nowego terminala LNG w okolicy gdańskiej rafinerii poinformował podczas konferencji wynikowej Mateusz Bonca, prezes Grupy Lotos.


Co jest największym zagrożeniem dla bezpieczeństwa energetycznego kraju?

całkowite uzależnienie się od dostaw zagranicznych 42%
zaprzestanie rozwoju odnawialnych źródeł energii 34%
zbyt małe inwestycje w poszukiwanie i wydobycie z nowych złóż 13%
zablokowanie dostaw surowców z zagranicy 11%
zakończona Łącznie głosów: 356

Współpraca Lotosu oraz PGNiG dotycząca bunkrowania LNG trwa od września 2016 roku, kiedy spółki Lotos Asfalt i PGNiG Obrót Detaliczny dostarczyły LNG jako paliwo żeglugowe do zbiorników nowo budowanej w stoczni jednostki. Usługi tego typu wymagają jednak budowy specjalistycznych instalacji.

Lotos chce bunkrować LNGPrzypomnijmy, że w 2017 roku Komisja Europejska kwotą 1,05 mln euro dofinansowała projekt złożony wspólnie przez Grupę Lotos i Gaz-System. Chodzi o przygotowanie "Studium wykonalności projektu budowy w Gdańsku terminalu LNG małej skali i budowy innowacyjnych bunkierek LNG".

Terminal LNG w Gdańsku ma pełnić rolę bazy przeładunkowej, bunkrowania i dystrybucji LNG do odbiorców końcowych i stacji paliw. Jednocześnie Gaz-System pracuje nad projektem pływającego terminalu regazyfikacyjnego na Zatoce Gdańskiej. Projekt terminalu LNG to cały czas prace studyjne, których celem jest przygotowanie realizacji inwestycji w Gdańsku.

W styczniu 2018 roku Grupa Lotos i Remontowa LNG Systems podpisały list intencyjny w sprawie budowy pilotażowego systemu dystrybucji LNG. Umowa dotyczy zaprojektowania, budowy i przeprowadzenia badań pilotażowej stacji dokującej. Remontowa LNG Systems opracowała koncepcję wykorzystania kontenerów LNG do bunkrowania statków poprzez kompleks zaworów i pomp zabudowany w ramie o rozmiarach 40-stopowego kontenera.


Wspólne projekty Lotosu i PGNiGNatomiast w kwietniu 2018 roku Lotos Asfalt oraz Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo zdecydowały się na podpisanie umowy regulującej współpracę w kwestii bunkrowania LNG. Porozumienie ma pozwolić na wykorzystanie doświadczeń PGNiG w zakresie LNG oraz wiedzy Lotosu na temat rynku paliw morskich, obie firmy będą mogły świadczyć w pełni profesjonalną usługę bunkrowania statków paliwem LNG.

Kluczowym elementem dalszego wzrostu popularności LNG jest rozwój infrastruktury bunkrowania. Zgodnie z dyrektywą dla paliw alternatywnych najpóźniej do 2025 roku powinna powstać sieć bazowa punktów bunkrowania LNG w portach morskich. W przypadku Polski mają to być: Gdańsk, Gdynia, Szczecin oraz Świnoujście. Potrzeby zapewnienia dostępności usługi bunkrowania w tych lokalizacjach zawarto w "Krajowych ramach polityki rozwoju infrastruktur paliw alternatywnych" opracowanych przez Ministerstwo Energii.

W październiku 2019 roku PGNiG Obrót Detaliczny i PKP Cargo podpisały list intencyjny, zakładający współpracę w zakresie rozwoju usługi transportu kolejowego skroplonego gazu ziemnego. Pierwszym etapem współpracy ma być przygotowanie pilotażowego transportu skroplonego gazu ziemnego z terminalu LNG w Świnoujściu na początku 2020 roku. Będzie to pierwszy tego rodzaju transport w Polsce.

Wyniki finansowe LotosuSkonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 7,88 mld zł wobec 8,34 mld zł w analogicznym okresie 2018 roku, co stanowi spadek o 5,6 proc. rok do roku.

Oczyszczona EBITDA LIFO wyniosła 855,7 mln zł wobec 888 mln zł w 2018 roku - spadek o 3,6 proc. rok do roku. Zysk operacyjny Grupy Lotos wyniósł 496,3 mln zł wobec 866,8 mln zł w 2018 roku.

Na wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Lotos w III kwartale 2019 r. największy wpływ miały spadające notowania surowców (tj. ropy naftowej i gazu ziemnego), niższy wolumen sprzedaży węglowodorów (spadek o ok. 12 proc. kw./kw.), wyższy poziom modelowej marży rafineryjnej (wzrost o 40,6 proc. kw./kw.) oraz wyższy średnio kwartalny kurs dolara.

W lipcu 2019 roku Grupa Lotos podpisała z konsorcjum ośmiu instytucji finansowych nowe umowy kredytowe w ramach refinansowania kredytów zaciągniętych na finansowanie Programu 10+. Oprócz optymalizacji struktury i okresu spłaty zobowiązań finansowych zwolnione zostały zabezpieczenia na majątku spółki.

Od 2015 roku pływający terminal LNG działa w litewskim porcie Kłajpeda.

Moim zdaniem

Ludzie biznesu

Janusz Jarosiński

Były prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia. Związany z tym przedsiębiorstwem na różnych...