Największa fabryka systemów magazynowania energii w Europie

- Zakład w Gdańsku ma szansę zostać największą fabryką systemów magazynowania energii w Europie. Ponadto będziemy mieli duże znaczenie dla realizacji celów oraz założeń biznesowych Northvolt jako grupy, a także zleceń o wartości 27 mld dolarów - twierdzi Robert Chryc-Gawrychowski z Northvolt Polska.
- Zakład w Gdańsku ma szansę zostać największą fabryką systemów magazynowania energii w Europie. Ponadto będziemy mieli duże znaczenie dla realizacji celów oraz założeń biznesowych Northvolt jako grupy, a także zleceń o wartości 27 mld dolarów - twierdzi Robert Chryc-Gawrychowski z Northvolt Polska. fot. Edyta Steć/Trojmiasto.pl

Fabryka Northvolt w Gdańsku ma szansę zostać największą fabryką systemów magazynowania energii w Europie. W budowę nowego zakładu Northvolt zainwestuje 200 mln dolarów. O rewolucji na rynku energii, elektromobilności, ochronie środowiska oraz o tym, jak duże znacznie w realizacji strategicznych celów spółki będzie miał gdański zakład, rozmawiamy z Robertem Chryc-Gawrychowskim, prezesem Northvolt Polska.Elektromobilność, czysta energia, systemy magazynowania energii to rewolucyjne przemiany, które dzieją się właśnie teraz. Skąd na świecie taki trend?

Robert Chryc-Gawrychowski: - Rzeczywiście elektromobilność, czysta energia i systemy jej magazynowania to przemiany, które dzieją się właśnie teraz i są coraz bardziej widoczne w naszym życiu na wielu poziomach. Wielkie firmy motoryzacyjne podejmują stanowcze kroki, aby redukować szkodliwe emisje i zastępować napędy spalinowe elektrycznymi. Koncern Volkswagen, nasz klient, inwestor i partner, ogłosił, że jeszcze w tym roku wyprodukuje milion samochodów elektrycznych, a najpóźniej w 2025 r. chce mieć wiodącą pozycję na światowym rynku e-mobilności. Także rządy krajów stawiają sobie elektromobilność za jeden z priorytetów i wyznaczyły daty, od kiedy będzie zakazana sprzedaż aut na benzynę bezołowiową lub olej napędowy - od 2030 r. między innymi w Wielkiej Brytanii, Holandii i Danii, a od 2040 r. we Francji, Kanadzie czy Hiszpanii.
Świat doszedł do momentu, w którym jest już jasne, że bez kluczowych zmian w naszym sposobie generacji i użytkowania energii oraz bez ograniczenia emisji CO2 nie powstrzymamy efektu cieplarnianego i degradacji środowiska.

Drugą kwestią jest konieczność transformacji systemów elektroenergetycznych oraz odejście od pozyskiwania energii z paliw kopalnych. Rządzący wprowadzają polityki energetyczne, których założeniem jest zeroemisyjność. To dotyczy również Polski, która na początku lutego przyjęła PEP2040 (Politykę Energetyczną Polski do 2040 r.). Jej głównym założeniem jest wprowadzenie naszego kraju na drogę transformacji energetycznej, rozwoju OZE, poprawy efektywności energetycznej oraz jakości powietrza.

Pyta pan, skąd na świecie taki trend? Moim zdaniem świat doszedł do momentu, w którym jest już jasne, że bez kluczowych zmian w naszym sposobie generacji i użytkowania energii oraz bez ograniczenia emisji CO2 nie powstrzymamy efektu cieplarnianego i degradacji środowiska. Nie będziemy mieli czego zostawić naszym wnukom i prawnukom. Wiemy, że bez zwiększenia udziału czystej energii w transporcie i innych gałęziach przemysłu niemożliwe będzie osiągnięcie unijnych zobowiązań w zakresie ograniczenia emisji CO2.

Największy w Polsce magazyn energiiDrugim powodem jest transformacja cyfrowa, przyśpieszona jeszcze przez pandemię. Ludzie, ale także przedsiębiorstwa, posiadają coraz więcej urządzeń pobierających coraz więcej energii elektrycznej. Powoduje to, że zapotrzebowanie na energię rośnie z roku na rok. Widzimy więc jasno, że wzrasta zarówno popyt na energię, jak i presja na ograniczenie emisji CO2. Aby to pogodzić, konieczna jest zmiana sposobów wytwarzania i konsumowania energii.


Jaką rolę w tym wszystkim odgrywa Northvolt?

- Działalność Northvolt jest ściśle powiązana z tematami, które omawialiśmy powyżej. Wiemy, że jeśli chcemy mieć czystsze środowisko, musimy generować energię ze źródeł odnawialnych, których cechą charakterystyczną jest to, że są niestabilne, słabo przewidywalne i nie poddają się zarządzaniu. I tutaj właśnie pojawia się miejsce dla nas. Zajmujemy się produkcją magazynów energii, które umożliwiają zarządzanie źródłami odnawialnymi. Gromadzą energię np. z farm wiatrowych czy fotowoltaicznych wtedy, gdy wieje wiatr lub świeci słońce, a oddają w momencie, gdy warunki pogodowe nie są sprzyjające.
Wielkie firmy motoryzacyjne podejmują stanowcze kroki, aby redukować szkodliwe emisje i zastępować napędy spalinowe elektrycznymi. Najpóźniej w 2025 roku koncern Volkswagen chce mieć wiodącą pozycję na światowym rynku e-mobilności.

Northvolt w skali globalnej ma również duże znaczenie w zmianach zachodzących w branży motoryzacyjnej. Jako partner Volkswagena, BMW i Scania w naszych zakładach w Szwecji będziemy zajmować się produkcją ogniw do zastosowań m.in. w pojazdach elektrycznych w sposób zrównoważony dla środowiska w takim stopniu, w jakim jeszcze nikt tego zrobił.

Nasze baterie będą miały minimalny ślad węglowy, ponieważ do ich wytwarzania będziemy wykorzystywać park maszynowy zasilany zieloną energią. Do 2030 r. planujemy również, aby połowa materiałów, z których składają się ogniwa, pochodziła z recyklingu. Już dzisiaj w Szwecji pracuje pilotażowa linia recyklingu w zakładach Northvolt Labs w Västerås oraz niebawem powstanie ogromna instalacja w Skellefteå, na terenie powstającej gigafabryki ogniw. Razem z zakładem w norweskim Fredrikstadt w ramach joint venture z Hydro daje to nam bardzo duży potencjał recyklingowy.

Chciałbym jednak podkreślić, że silniki spalinowe to nie tylko branża motoryzacyjna. Wykorzystywane są one również w przemyśle, maszynach ciężkich, np. w koparkach oraz mniejszych urządzeniach - wiertarkach, piłach czy kosiarkach. I właśnie dostarczanie modułów bateryjnych, które zastąpią silniki na ropę w przemyśle, będzie drugą oprócz magazynów energii domeną zakładu Northvolt w Gdańsku. Już dzisiaj wytwarzamy m.in. baterie do maszyn górniczych firmy Epiroc.

Dla jasności - w Gdańsku nie będziemy zajmować się produkcją samych ogniw - te będą do nas dostarczane z naszego zakładu zlokalizowanego w Skellefteå w północnej Szwecji. W Gdańsku odbywa się montaż ogniw w moduły, a te w bardziej zaawansowane systemy bateryjne i magazyny energii. Jest to proces czysty ekologicznie, do którego będziemy wykorzystywali wysoce zautomatyzowany park maszynowy. Podobnie jak w naszych zakładach w Szwecji, za cel postawiliśmy sobie zasilanie naszej działalności całkowicie odnawialną energią pozyskaną m.in. z generacji z bardzo dużej instalacji fotowoltaicznej planowanej na terenie zakładu.

Jakie znaczenie ma gdański zakład?

- Na terenie Pomorskiego Centrum Inwestycyjnego planujemy zbudować zakład o docelowej powierzchni nawet 50 tys. m kw. w dwóch etapach, gdzie w pierwszym etapie zatrudnienie znajdzie minimum 500 osób. Z pierwszą linią montażową w tej lokalizacji zamierzamy ruszyć w 2022 r. Początkowa planowana zdolność to 5 GWh rocznie, a docelowa nawet 12 GWh rocznie. Tym samym zakład w Gdańsku ma szansę zostać największą fabryką systemów magazynowania energii w Europie. Ponadto będziemy mieli duże znaczenie dla realizacji celów oraz założeń biznesowych Northvolt jako grupy, a także zleceń o wartości 27 mld dolarów, jakie cała spółka zobowiązała się zrealizować do 2030 r.
Zajmujemy się produkcją magazynów energii, które umożliwiają zarządzanie źródłami odnawialnymi. Gromadzą energię wtedy, gdy wieje wiatr lub świeci słońce, a oddają w momencie, gdy warunki pogodowe nie są sprzyjające.

Muszę przyznać szczerze, że jestem dumny, że to właśnie w moim rodzinnym Gdańsku Northvolt ulokował swoją inwestycję i planuje tak ambitne plany rozwoju i cieszę się, że odpowiadam za budowę zakładu, który nie tylko da pracę wielu mieszkańcom, ale także realnie przyczyni się do transformacji sieci elektroenergetycznych i przemysłu w Europie.

Firma Northvolt jest obecna w Polsce od trzech lat. Co dotychczas działo się w polskim oddziale?

- Spółkę w Polsce zawiązaliśmy w październiku 2018 r., choć przygotowania trwały już od kwietnia. W momencie rozpoczęcia działalności było nas pięć osób. Od tego czasu dynamicznie się rozwijamy i dzisiaj stanowimy zespół ponad 100 specjalistów, operatorów produkcji, inżynierów procesów czy jakości. Stworzyliśmy dział badań i rozwoju oraz zarządzania łańcuchem dostaw.

Przez te niecałe trzy lata udało nam się zbudować pierwsze linie montażowe, wyposażyć tymczasowy zakład przy ul. Elbląskiej w odpowiedni park maszynowy i rozpocząć produkcję dla naszych klientów.

Zapowiedzieliście zatrudnienie 500 osób. Co to mają być za ludzie? Kto ma szansę stać się pracownikiem Northvolt?

- Planujemy, aby nowa fabryka była wysoce zautomatyzowana, więc będziemy szukali operatorów maszyn i robotów, a także inżynierów procesu, jakości oraz utrzymania ruchu w zakładzie. Zatrudnienie znajdą u nas specjaliści ds. zaopatrzenia, logistyki, HR, finansów i administracji. Będziemy tworzyć również centrum badawczo-rozwojowe, w którym zatrudnimy kilkadziesiąt osób.

Zamierzamy współpracować z trójmiejskimi uczelniami i szkołami zawodowymi, aby wykształcenie, które zdobywają studenci i uczniowie, mogło w przyszłości przydać się na stanowiskach pracy w naszej firmie.
Nasze baterie będą miały minimalny ślad węglowy, ponieważ do ich wytwarzania będziemy wykorzystywać park maszynowy zasilany zieloną energią. Do 2030 roku planujemy również, aby połowa materiałów, z których składają się ogniwa, pochodziła z recyklingu.

Czy w planach jest zwiększanie zatrudnienia, poszerzanie kompetencji gdańskiego zakładu? Czy jest szansa, że gdański Northvolt będzie z czasem rósł?

- Nasze plany już teraz są ambitne. Zakład o planowanej w przyszłości zdolności produkcyjnej na poziomie 12GWh rocznie to naprawdę powód do dumy. Wiemy, że działamy w bardzo perspektywicznej branży, która będzie się dynamicznie rozwijała. Na tym etapie skupiamy się oczywiście na budowie nowego zakładu, pracach rozwojowych związanych z produkcją i samymi produktami. Nie wykluczamy natomiast, że po osiągnięciu celów założonych na najbliższe dwa, trzy lata będziemy wyznaczać sobie nowe plany rozwoju.

Jakie znaczenie  będzie miało centrum badawczo-rozwojowe, jakie ma działać przy zakładzie?

- Produkowane przez Northvolt moduły i systemy bateryjne oraz magazyny energii to złożone urządzenia, w których same akumulatory są tylko jednym z wielu komponentów. Poza ogniwami znajdują się w nich podsystemy zapewniające bezpieczeństwo, systemy sterujące ładowaniem czy komunikacją z otoczeniem. Od projektu, przez prototypowanie i badania, do wdrożenia do produkcji droga nie jest łatwa i wymaga zespołu wysokiej klasy specjalistów, a integracja tak złożonych urządzeń wymaga sprawnej weryfikacji zarówno procesu produkcyjnego, jak i komponentów składowych. Ich zastosowanie jest niezbędne do zapewnienia najwyższej jakości produktu końcowego.

Nowy dział będzie ściśle współpracował z zespołem projektowym systemów bateryjnych zlokalizowanym w Sztokholmie w celu sprawnego wdrożenia do produkcji nowych produktów oraz zapewnienia odpowiedniego oprzyrządowania produkcyjnego. Ważnym zadaniem będzie projektowanie i budowa urządzeń testowych: onlinowych i offlinowych testerów do wykorzystywania w procesach walidacji nowych produktów i bezpośrednio na liniach produkcyjnych.

Można więc stwierdzić, że powstający dział badawczo-rozwojowy będzie odgrywał kluczową rolę w procesie industrializacji i zapewnienia wysokiej jakości produktów Northvolt.

Co może przyciągnąć inwestorów z waszej branży do Polski czy konkretnie na Pomorze?

- Moim zdaniem dobra infrastruktura portowa, drogowa, kolejowa i lotnicza to istotne zachęty dla inwestorów. Ważny jest też dostęp do wykształconych kadr oraz system szkolnictwa współpracujący z biznesem i otwarty na jego potrzeby. Nie bez znaczenia jest też wsparcie instytucji publicznych, oferowane na poziomie lokalnym i krajowym. Wymienione elementy były dla nas ważne na etapie podejmowania decyzji o zainwestowaniu w Gdańsku i myślę, że będą miały znaczenie dla innych inwestorów z branży.

Opinie (154) 5 zablokowanych

Wszystkie opinie

 • (6)

  Magazynem energii jest elektrownia pompowo szczytowa w Żarnowcu pozwalająca na zgromadzenie 3600 MWh energii.

  • 51 1

  • (5)

   Pan Prezes ani słowem nie wypowiedział się na temat najważniejszy: sposób utylizacji składników baterii po ich zużyciu.Unikanie odpowiedzi na to pytanie podważa wiarygodność całego przedsięwzięcia.

   • 7 3

   • (2)

    Utylizacja czyli wywiozą gdzieś do kraju trzeciego świata, skorumpują lokalne władze i zakopią gdzieś na pustyni.

    • 2 1

    • Optymista

     • 2 1

    • Pustyni Błędowskiej

     • 0 0

   • Lokalizacja: Bangladzesz (1)

    Metoda: "składowanie" w strefie przybojowej morza.
    A my w eko UE pozostaniemy czysciutcy i schludni.
    Tyle warta jest transformacja energetyczna, pieprzenie o sladzie węglowym i udziale materiałów pochodzących z recyclingu.

    • 3 1

    • Zachód zawsze wykorzystywał swoje kolonie

     Skąd bogactwo United Kingdom?

     • 0 0

 • (9)

  Już niedługo pojawią się ogłoszenia pracy w takowych przybytkach;)
  Zatrudnię magazyniera, wymagania:
  -mile widziani studenci lub ze stopniem niepłenosprawności
  -najlepiej stopień inżyniera,
  -2 zagraniczne języki w stopniu biegłym,
  - uprawnienia na wózki widłowe oraz prawo jazdy: a,b,c,d,e,f,g,h,i oraz na promy kosmiczne;)

  Oferujemy:
  -2500zł netto
  -multisport!
  -pracę w młodym dynamicznym zespole

  • 89 13

  • (2)

   A owocowe czwartki i warzywne piątunie równiez będą ?

   • 25 2

   • Będą, tylko, że wówczas stawka spada do 2200 netto ;) Ale młody dynamiczny zespół robi robotę ;)

    • 17 3

   • kabanosowe czwartki

    • 3 0

  • (3)

   Startowałeś tam?
   Bo ja miałem ofertę pracy na poziomie 6500 netto. Niestety dali mi 2,5h na złożenie wypowiedzenia i nie skorzystałem z ich oferty.
   Płacą raczej dobrze (trochę lepiej niż konkurencja), ale klimat korpo i braku szacunku do pracownika można wyczuć na odległość.

   • 16 2

   • A czego oczekiwales (2)

    Po co aplikujesz jak nie masz jaj żeby złożyć wypowiedzenie.

    • 5 4

    • (1)

     Jeżeli chcesz wiązać się z firmą, która nie potrafi dać czasu na złożenie wypowiedzenia i wymusza je w 2h po otrzymaniu pozytywnej odpowiedzi na zatrudnienie to życzę powodzenia. Wolę firmy, gdzie pracownik jest szanowany i daje mu się czas na podjęcie decyzji. Bo to że firma podejmowała tydzień czasu decyzję, nie licząc się brakiem czasu na podjęcie decyzji przez pracownika jest już nie istotne???

     • 7 0

     • Miło mi było usłyszeć Twoją opinię.

      Bez szydery. Do tej pory myślałem, że ze mną coś nie tak, bo mam podobne odczucia. Tymczasem ogół społeczeństwa klania się w pas za parę kPln, nie bacząc na stres i poniżenie, które znosi w międzyczasie.

      • 6 0

  • Dokładnie

   Dobrze że zawsze piszą o młodym dynamicznym zespole albo że chętnie zatrudnia studentów. Od razu wiadomo żeby nie aplikować do takich oszołomów.

   • 8 0

  • Takie oferty to może w Remontowej... Lub innego Janusza

   W Januszexach zarabiasz 6k na rękę ale przy 300 nadgodzinach w miesiącu...
   W zagranicznych firmach płacą zdecydowanie lepiej. Przynajmniej na razie.

   • 1 0

 • czyli będą robić akumulatory ? (5)

  Bez odpadów, chemii, i produktów szkodliwych dla zdrowia ? Bravo . Gdańsk będzie ziieloną wyspą - taką co świeci w nocy . Bravo . Pełna automatyzacja - pracy będzie na 100 osób

  • 40 11

  • Przeczytałeś w ogóle artykuł? (4)

   Będą sklejać ogniwa w baterie. Bez odpadów, chemii itp.

   • 8 6

   • (3)

    A kleje będą ze śliny którą każdy pracownik wydziela na miejscu,problem z pustymi pojemnikami i oparami rozwiązany.

    • 12 3

    • Ech, wszystko dosłownie, co? (2)

     Akumulatorów się nie klei klejem tylko zgrzewa. Odpadki idą do przetopu. Palety wracają do skupu. Coś jeszcze?

     • 3 3

     • Akurat tu się klei - bo to nie są klasyczne akumulatory. W uproszczeniu składają się z ogniw wielkości zwykłej okrągłej baterii.

      • 3 0

     • Co ty chcesz komu udowodnić? Że akumulatory w tej fabryce są ekologiczne jak jabłka na drzewie? Kilka zdań marketingu i popłynąłeś, że to ekologiczna technologia. Akumulatory jak każde inne.

      • 3 1

 • Tania reklama (4)

  Magazynowaniem energii z powodzeniem zajmują się przedsiębiorstwa energetyczne jak Energa czy Enea. Pan dyrektor zapomniał wspomniec ile brudnej energii potrzeba by wyprodukować taki ich "magazyn" i kto i za jaka cene zajmie sie kiedys utylizacją

  • 40 14

  • Dużo mniej niż na wykopanie sztolni w kopalni. (2)

   • 4 12

   • A tablica Mendelejewa potrzebna do produkcji Aku bierze się z kosmosu. (1)

    Nie potrzeba sztolni i degradacji środowiska?

    • 5 1

    • Nic nam o tym nie wiadomo :)

     Tymczasem większość wydobycia metali ziem rzadkich odbywa się w Chinach, Rosji i Kazachstanie. To znani liderzy ekologicznego podejscia w kwestiach przemyslu oraz poszanowania praw pracowniczych :)

     • 4 0

  • Czytaj dokładnie...

   Magazynowanie energii, ale nie systemu energetycznego polski, tylko do pojazdów (a dokładniej maszyn górniczych i innych pojazdów).

   • 0 0

 • Gdzie jest Morawiecki z czerwona wstega?..Przeciez to tylko dzieki Pisowi.... (9)

  Mamy najmniejsze bezrobocie....powiada ale nic nie wspomina o innych niekorzystnych czynnikach w gospodarce...

  • 19 17

  • Zarobki takie same jak na produkcji w Szwecji czy lepsze? (8)

   • 32 1

   • (4)

    Pomyśl dlaczego otwiera się fabrykę w Polsce, może dla taniej siły roboczej? Hmmm

    • 16 2

    • To bylo pytanie retoryczne-ale dobrze,ze pytasz i sam sobie udzielasz odpowiedzi.

     • 12 0

    • (2)

     Dlatego, że Gdańsk jest najlepszym miejscem do zamieszkania w Polsce...

     • 5 12

     • Tak tak

      Gdansk jest idealny do takich inwestycji. Duże koszty życia i małe zarobki powodują że chętni do roboty za grosze sami będą pchać się drzwiami i oknami.

      • 6 1

     • Trójmiasto jest bardzo drogim miejscem do życia.

      Natomiast dobrych pracodawców brak poza spółkami państwowymi i branżą IT.

      • 1 1

   • Lepsze

    • 2 0

   • (1)

    A dlaczego takie miałyby być? Możesz jechać do Szwecji i zarabiać po "szwedzku", czemu tego nie zrobisz?

    • 1 1

    • Dokładnie !

     • 0 0

 • Mam ambiwalentne uczucia... (5)

  Produkcja takich ogniw to przede wszystkim uciążliwa chemia, a nie zaawansowana technologia. Szkoda, że pan prezes nie zająknął się nawet z czego robi się te magazyny energii, czyli po prostu zespoły akumulatorów : są to substancje niebezpieczne i diablo szkodliwe dla środowiska.
  Nowoczesności za grosz, zatrudnieni nie będą wysoko kwalifikowanymi specjalistami lecz wyrobnikami przy automatach...

  • 64 7

  • (2)

   I jakoś zapomniał, że te ogniwa dość szybko się zużywają, a ich utylizacja jest znacznie bardziej szkodliwa dla środowiska, niż urządzeń tradycyjnch

   • 19 2

   • Zużywają się szybciej niż olej silnikowy?

    • 5 7

   • Owszem, potwornie szkodliwa, ale...

    ...w Bangladeszu. A co to kogo obchodzi w kręgach wyznawców transformacji energetycznej za wszelką cenę?
    Ot, taka malutka hipokryzja...

    • 2 1

  • To ma być montaż - same ogniwa nie będą tu produkowane. Czy naprawdę zamiera umiejętność czytania ze zrozumieniem? Ponadto ten montaż wbrew pozorom wcale nie jest taki prosty i wymaga odpowiedniej technologii

   • 3 2

  • Ogniwa są wytwarzane w Szwecji

   U nas nikt nie da robić ogniw, bo jeszcze se sami okręt podwodny wyprodukujemy

   • 2 0

 • a to nie morawiecki zapowiadał że za rok (1)

  pis wyprodukuje milion sam elektr? 5 lat temu? i miliony mieszkań dla rodziny na swoim?? narazie obajtkom zapenwnili dworki i wille i apartamenty na swoim - to taki pilotazowy etap pisowskiego programu nowy ład hahaha a dla ciemnego suwerena mateuszowa miska ryżu

  • 28 9

  • Będzie jeszcze sto obwodnic i 22 nowe mosty !

   • 2 0

 • (2)

  zmontują halę z blachy i wstawi się pare automatów do lutowania czyli prawie jak produkcja palet i kamieni do kiszenia kapusty. Najwięcej pracowników zatrudnią w pralni kombinezonów

  • 37 8

  • skoro Polacy sami niczego nie potrafią wymyśleć (1)

   to skazani jesteśmy na inwestorów zagranicznych i proste prace montażowe

   • 2 1

   • Mamy przecież milion samochodów elektrycznych, fabrykę helikopterów i nowoczesny prom ze Szczecina !

    • 2 0

 • (8)

  oby jak najwięcej inwestycji produkcyjnych, to zrównoważy rozwój, zaraza zweryfikowała system oparty tylko na usługach, choćby był wybitnie rozwinięty, inwestycja za 200 mln $ robi wrażenie, na pewno nikt tam nie będzie zarabiał 2.500 pln / może na niepełny etat pracownicy najniższego szczebla/, bo dzisiaj w przemyśle pracownikowi trzeba zapłacić w Gdańsku minimum 1.000 euro na rękę a managerom od 2 razy w górę, dobra inwestycja

  • 27 16

  • (4)

   Podatki pojda do Warszawy i pis do Nam h tego zero

   • 4 4

   • (3)

    kapitał prywatny, siedziba w Gdańsku, PIS może nam naskoczyć

    • 5 0

    • jaki prywatny? (2)

     Sprawdź najpierw kto ma udziały w tym trucicielu. Największe fabryki samochodowe, politycy, lobbyści....jesteśmy montownią Europy. W tej super hiper fabryce będą robili studenci na stażach za pół darmo. Co do ekologii, a prezes może wyjaśni z czego są obudowy baterii? Sam plastik + tablica Mendelejewa. Jak to będziemy utylizować? Tak samo jak śmigła po eko wiatrakach? Zakopią? To nie ekologia a biznes.

     • 6 2

     • Tylko ze tu żadnych bareri nie będą produkowacć. (1)

      Baterie robić będą w Szwecji a w PL będą je łączyć w pakiety bateryjne!!!! Żadna innowacja w pakiety bateryjne do już uczniowie podstawuwek umią polutować albo zgrzać.Jednym słowem kolejna montownia.A trąbią jak by conajmniej życie na Marsie odkryli.

      • 6 1

      • uczniowie podstawówek umieją

       I jak tu liczyć na osoby wykształcone.

       • 3 0

  • Daj mi namiary na te prace za 2000 euro (1)

   Czyli 9000 zł. Pójdę, serio.

   • 3 1

   • nie wiem jakie masz wykształcenie, ale

    zrób kurs spawacza, zarobisz tyle choćby w Stoczni Gdańskiej, popracujesz rok, dwa, porobisz kursy i możesz jechać do Norwegii, gdzie wyciągniesz nawet 20 k za tą robotę

    • 3 0

  • "jak najwięcej inwestycji produkcyjnych"

   = coraz więcej wysypisk śmieci.
   Bo wytworzone dobra trzeba po zużyciu wyrzucić. Jak na razie mają śmietniska w krajach biednych np. w Polsce, ale co dalej?

   • 0 0

 • Efekt cieplarniany (5)

  Nigdy go nie powstrzymamy. Są to naturalne zjawiska, które rzeczywiście działalność człowieka przyspieszyła, ale.bez nas równie by występowały

  • 23 13

  • No, nie. (4)

   Przebiliśmy naturalne zjawiska jakieś 200% przez ostatnie 50 lat.

   Tak ciepło nie było nigdy w historii.

   • 7 10

   • xxx (2)

    A słyszałeś, ze zatoka Gdańska kończyła sie w Pruszczu Gdańskim? To oznacza, ze wody było duuuuużo więcej niz teraz, więc mniej musiało byc lodowców, a więc....bylo cieplej.

    • 5 3

    • nie, to efekt sedymentacji

     • 3 3

    • gas to dzisiaj "czysta energia" - to sprawdźcie ile metanu jest produkowane przy wydobyciu gazu...

     ale jak napiszą to Niemcy albo "ruskie" - to to musi być prawda...

     • 3 0

   • zamiast inwestować w firmy rodzinne to inwestują w zagraniczne... jaka to wielka pomoc "płynie" z UE... a żadnych pozyczek itp

    • 2 2

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Ludzie biznesu

Katarzyna Dobrzyniecka

Ekonomista, Absolwent Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego Od ponad 10 lat Dyrektor...

Najczęściej czytane