Przygotowania do sprzedaży Lotosu. Spółki z Grupy pod młotek

Zarządu Lotosu wydał decyzję dotyczącą zmian wymaganych do przejęcia przez spółki przez PKN Orlen.
Zarządu Lotosu wydał decyzję dotyczącą zmian wymaganych do przejęcia przez spółki przez PKN Orlen. fot. Wojtek Jakubowski /Fotokombinat/KFP

Zarząd Lotosu przyjął kierunkową akceptację działań wewnątrzorganizacyjnych. Oznacza to przygotowania do spełnienia środków zaradczych zatwierdzonych przez Komisję Europejską w lipcu 2020 r. To warunek niezbędny do przeprowadzenia fuzji z PKN Orlen. W najbliższym czasie sprzedane mogą zostać aktywa spółek Grupy Lotos.Co sądzisz o sprzedaży Lotosu Orlenowi?

Zobacz wyniki (1918)
- W celu zapobieżenia wystąpieniu negatywnych skutków planowanej koncentracji dla konkurencji na rynkach prowadzonej działalności, Komisja Europejska wydała zgodę warunkową na koncentrację, to znaczy zgodę uzależnioną od realizacji środków zaradczych, które obejmują zobowiązania o charakterze strukturalnym oraz behawioralnym, odnoszące się do struktury oraz polityki przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji - czytamy w komunikacie Grupy Lotos. - W celu realizacji środków zaradczych powinny zostać zawarte umowy warunkowe zbycia określonych aktywów i spółek z grupy kapitałowej spółki.

Zbycie aktywów i spółek LotosuZbycie aktywów i spółek nastąpi pod warunkiem, że umowy oraz nabywcy zostaną zaakceptowani przez Komisję Europejską oraz dojdzie do przejęcia przez PKN Orlen - bezpośrednio lub pośrednio - kontroli kapitałowej nad Grupą Lotos.

Realizacja środków zaradczych w obszarze produkcji i sprzedaży hurtowej paliw wymaga m.in.:

 • wydzielenia aktywów rafineryjnych ze struktury Grupy Lotos i wniesienia ich do spółki celowej - podmiotu prawnego dla aktywów rafineryjnych - zależnego w 100 proc. od spółki;
 • zawarcia umowy sprzedaży 30 proc. udziałów w spółce celowej wraz z umową joint venture oraz kluczowymi umowami towarzyszącymi. Realizacja obydwu wyżej wymienionych działań wymaga szeregu zgód korporacyjnych, w tym zgód Walnego Zgromadzenia Spółki.

Reorganizacja w Grupie LotosWdrożenie ustalonego modelu realizacji środków zaradczych wymaga podjęcia przez Lotos szeregu działań reorganizacyjnych przed ostateczną decyzją dotyczącą przejęcia kontroli nad spółką przez PKN Orlen obejmujących m. in.:

 • wydzielenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Grupy Lotos składającej się z aktywów rafineryjnych i wniesienie jej aportem do Lotos Asfalt Sp. z.o.o. (której jedynym wspólnikiem jest Lotos)
 • transfer udziałów w spółce Lotos Biopaliwa ze spółki Lotos Terminale do Lotos SA
 • transfer udziałów w spółce Lotos Infrastruktura do spółki Lotos Terminale;
 • transfer aktywów logistycznych spółki Lotos Infrastruktura do spółki Lotos Terminale.

Środki zaradcze zatwierdzone przez Komisję Europejską

 • zbycie 30 proc. udziałów w rafinerii Lotos wraz z towarzyszącym dużym pakietem praw zarządczych, co da nabywcy prawo do blisko połowy produkcji rafinerii w zakresie ropy naftowej i benzyny, a jednocześnie zapewni dostęp do istotnej infrastruktury magazynowania i infrastruktury logistycznej;
 • zbycie dziewięciu składów paliw na rzecz niezależnego operatora logistyki oraz budowa nowego terminalu importowego paliwa do silników odrzutowych w Szczecinie, który - po ukończeniu budowy - zostałby przekazany temu operatorowi;
 • uwolnienie większości mocy zarezerwowanych przez Lotos w niezależnych magazynach, w tym pojemności zarezerwowanej na największym w Polsce terminalu przywozu paliwa drogą morską;
 • zbycie 389 stacji detalicznych w Polsce, stanowiących około 80 proc. sieci Lotos, oraz zaopatrywanie tych stacji w paliwa silnikowe;
 • sprzedaż wynoszącego 50 proc. udziału Lotosu w spółce joint venture zajmującej się obrotem paliwem do silników odrzutowych, którą posiada on razem z BP, dalsze prowadzenie dostaw dla tej spółki oraz udzielenie tej spółce dostępu do magazynów w dwóch portach lotniczych w Polsce;
 • udostępnienie konkurentom w Czechach rocznie do 80 tys. ton paliwa do silników odrzutowych w drodze otwartej procedury przetargowej;
 • zbycie dwóch zakładów produkcyjnych bitumu w Polsce oraz dostarczenie nabywcy rocznie do 500 tys. ton bitumu/pozostałości ciężkich.

Opinie wybrane


wszystkie opinie (320)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Najnowsze

więcej artykułów »

Ludzie biznesu

Sławomir Kalicki

Absolwent Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni oraz Strathclyde University (MBA). Od początku pracy...

Najczęściej czytane