• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport
stat
Wydarzenie już się odbyło

VII Europejski Kongres Finansowy

Zapraszamy do udziału w VII Europejskim Kongresie Finansowym. Temat wiodący tegorocznego Kongresu brzmi Kapitał, podatki i międzynarodowa solidarność w XXI wieku.

Spotkanie czerwcowe jest kulminacją całorocznej aktywności Kongresu i uwieńczenie organizowanych co dwa miesiące specjalistycznych konferencji, co spowodowało że Europejski Kongres Finansowy stał się działającym przez cały rok, otwartym na współpracę i zmiany think tankiem.

Kongres inicjuje i aktywnie uczestniczy w dyskusji o perspektywach i wyzwaniach bankowości detalicznej i korporacyjnej, rynku consumer finance oraz nowoczesnych technologii w instytucjach finansowych. Każdego roku Kongres organizuje również debatę o aktualnych problemach związanych z zarządzaniem ryzykiem i kapitałem w instytucjach finansowych.

Europejski Kongres Finansowy, dzięki zaangażowaniu pro bono grupy ponad 200 ekspertów, regularnie zabiera głos w międzynarodowych konsultacjach Komisji Europejskiej, Rady Stabilności Finansowej czy Europejskich Urzędów Nadzoru. Przygotowywane Stanowiska EKF, koncentrują się na szczególnie istotnych z polskiego punktu widzenia rozwiązaniach zwiększających stabilność systemu finansowego oraz wspierających procesy integracji rynków finansowych.

Jak co roku, podczas VII Europejskiego Kongresu Finansowego, zapraszamy Państwa nie tylko do dyskusji, ale przede wszystkim do współtworzenia Rekomendacji EKF - propozycji konstruktywnych rozwiązań, nielobbystycznych, niepopulistycznych i nieskierowanych przeciwko komuś, zwłaszcza nie przeciwko podatnikom.

Tegoroczny, VII Europejski Kongres Finansowy odbywa się w czasie szczególnych wyzwań dla europejskiej i światowej gospodarki. Sytuacja i perspektywy geopolityczne sprawiają, że wyzwania te są większe niż dotychczas. Jaka będzie Europa w końcu drugiej dekady XXI wieku - solidarna czy podzielona? Jak gospodarka zintegrowanej Europy przetrwa zawirowania polityczne? Czy stymulowanie wzrostu gospodarczego przy pomocy polityki pieniężnej, zerowych i ujemnych stóp procentowych, w połączeniu z coraz bardziej restrykcyjnymi wymogami ostrożnościowymi dla banków jest właściwą drogą dla Unii Europejskiej i Polski? Czy kapitał będzie budował dobrobyt społeczeństw? Czy mamy szansę na solidarność podatkową? Zapraszamy Państwa do rozmowy i próby wspólnej odpowiedzi na te pytania.

PROGRAM KONGRESU

Opinie

Moim zdaniem

Ludzie biznesu

Monika Płocke

Banking Technology, Head of Change and Technology Capabilities w Nordea Bank AB. Absolwentka...