• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport
stat
Wydarzenie już się odbyło
PATRONAT

VIII Europejski Kongres Finansowy

VIII Europejski Kongres Finansowy przypada w roku szczególnym, w stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę i stulecie wielkich zmian na mapie politycznej Europy. Tegoroczny Kongres wejrzy w przeszłość, ale uczyni to głównie po to, by spojrzeć w przyszłość i zastanowić się, jak wnioski z doświadczeń ostatniego stulecia można wykorzystać dla budowania przyszłości gospodarki Polski i Europy.

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM KONGRESU

Spotkajmy się, by rozmawiać i szukać rozwiązań w tak ważnych obszarach jak:
- Zrównoważony i społecznie odpowiedzialny rozwój gospodarczy
- Innowacje i ich wpływ na modele biznesowe instytucji finansowych i ryzyko systemowe
- Biznes i ryzyka na rynku bankowym
- Rozwój rynku kapitałowego
- Atrakcyjność i ryzyko inwestycyjne Polski 
- Restrukturyzacja przedsiębiorstw i banków w kryzysie

Uczestnikami Europejskiego Kongresu Finansowego są przedstawiciele władz instytucji finansowych oraz przedsiębiorstw prywatnych i publicznych, decydenci kształtujący politykę gospodarczą, a także wybitni eksperci ze świata nauki i firm doradczych z Polski i zagranicy.

Najważniejszym wyróżnikiem Europejskiego Kongresu Finansowego jest dorobek merytoryczny  będący wynikiem tak obrad i debat prowadzonych podczas dorocznych spotkań kongresowych, jak i prac eksperckich podejmowanych w czasie pomiędzy spotkaniami w Sopocie.

Dzięki zaangażowaniu ekspertów współpracujących z Europejskim Kongresem Finansowym:
- wypracowano i przedstawiono interesariuszom 69 rekomendacji,
- przekazano do Rady Stabilności Finansowej, Bazylejskiego Komitetu Nadzoru Bankowego, Komisji Europejskiej oraz Europejskich Urzędów Nadzoru (EBA, ESMA, EIOPA) i Europejskiego Banku Centralnego 26 stanowiska przedstawiających opinie ekspertów z polskiego rynku finansowego w międzynarodowych konsultacjach,
- ukazało się 20 publikacji EKF, w których ponad 300 autorów opublikowało swoje opracowania.

SPOTKAJMY SIĘ W SOPOCIE 18-20 CZERWCA
Warto być z nami, dzielić się pomysłami i doświadczeniem, dyskutować i współtworzyć Rekomendacje EKF, które przedstawią konstruktywne propozycje rozwiązań problemów i wyzwań pojawiających się na drodze stabilnego i społecznie odpowiedzialnego rozwoju gospodarczego Polski i Europy.

Informacja o biletach

  • Bilet normalny
    3500 zł
Cena Standard: 3 500 PLN + 23% VAT

Rejestracja na stronie: www.efcongress.com/strefa-uczestnikow/rejestracja

Opinie

Moim zdaniem

Ludzie biznesu

Marek Kamiński

Polski polarnik, podróżnik, żeglarz, autor książek, fotograf, przedsiębiorca. Właściciel firmy...